Meta:Interlanguage links/fa

Colloquy-irc-icon.png نیازمند به‌روزرسانی!
این صفحه باید به‌روزرسانی شود. این نوشته را با نسخهٔ اصلی، Meta:Interlanguage links، هماهنگ کنید تا به‌روز نگه داشته شود!

صفحات مهم پروژه فراویکی (هماهنگ‌کننده پروژه‌های فرهنگی ویکی مانند دانشنامه ویکی‌پدیا و غیره) بایستی بطور کامل به زبان‌های اصلی ویکی‌پدیا ترجمه گردد. (برای نمونه به

و بخش

مراجعه نمایید