Meta:Interlanguage links/th

Colloquy-irc-icon.png ช่วยกันปรับปรุงข้อมูล!
หน้านี้ต้องมีการปรับปรุงข้อมูล ปรับข้อมูลในหน้านี้ให้ตรงกับข้อมูลล่าสุดในต้นฉบับ Meta:Interlanguage links อยู่เสมอ!
กรุณาดูที่ ภาษาท้องถิ่น และ การใช้ภาษาในแต่ละท้องถิ่น; สำหรับ Wikipedia ดูที่ จุดเชื่อมโยงภาษาท้องถิ่น.

หน้าเวปหลักของเมต้าควรจะแปลทั้งหมด จากนั้นจึงนำส่วนที่แปลแล้วไปไว้ที่หน้าหลักของแต่ละภาษา และหน้าหลักของนานาชาติด้วย ซึ่งแม้บางภาษาจะยังไม่มีในกลุ่มสนทนาก็ตาม (ดูหน้าที่ต้องการให้ช่วยแปลได้ที่ คำขอให้ช่วยแปล และ ความร่วมมือในการแปล).

การแก้ไขแบบทั้งหน้าEdit

เพื่อเพิ่มการแปลไปเป็นภาษาที่ต้องการแบบทั้งหน้าใน เมต้า เริ่มแรกคุณควรแปลในส่วนของชื่อเรื่องก่อน ถ้าชื่อเรื่องซ้ำกับที่มีอยู่ก่อนแล้ว ให้คุณเพิ่มภาษาเข้าไปใหม่ เช่น ถ้ามีหน้าที่เป็นภาษาไทยชื่อ เกย์ อยู่แล้ว คุณต้องสร้างชื่อเรื่องใหม่ตามแบบนี้ เกย์_(ภาษาอื่น) ซึ่งเป็นไปได้ว่าในภาษาต่างๆ นั้นจะมีการเขียนซ้ำกันได้ (แต่ไม่ค่อยพบในภาษาไทย--RobinTh 17:58, July 26, 2005 (UTC)) หรืออาจแก้เป็นอย่างอื่นเช่น Fr/เกย์ และ th/เกย์ เป็นต้น

ในตำแหน่งบนสุดของทุกๆ หน้า จะรวมจุดเชื่อมต่อ (ลิ้งค์) สำหรับภาษานั้นๆ ไว้แล้ว การแก้ไข/ปรับปรุง ขอให้ใช้ลิ้งค์ ต้นแบบหลายภาษานี้

การตัดสินใจสร้างหัวข้อใหม่Edit

มันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้มีต้นฉบับที่ทันสมัยที่สุด โดยทั่วไปแล้ว ถ้ามีรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พยายามเก็บรายการนั้นๆ ไว้ให้มีเพียงหน้าเดียว (แปลส่วนที่เหลือของหน้านั้น แล้วเชื่อมโยงกลับไปยังหน้าแรกของรายการ) หากคุณไม่ได้ตั้งใจที่จะดูแลต่อหรือเพิ่มเติมสารบัญต้นฉบับในหน้าที่ถูกแปลแล้ว คุณควรเพิ่มคำเตือนในส่วนบนสุดของหน้าที่แปล ซึ่งจะมีข่าวสารที่เพิ่งปรากฎใน หน้าต้นฉบับ

มันจะมีประโยชน์มากหากเริ่มต้นแปล แม้ว่าคุณจะไม่ชำนาญในภาษาที่ต้องการก็ตาม กรุณาตรวจสอบรายชื่อนักแปล เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

เริ่มแปลด้วยข้อความสั้นก่อนEdit

สำหรับตอนนี้ เนื่องจากมีเนื้อหามากมายที่ต้องแปล คุณคงจะต้องกำหนดขอบเขตของตัวเองในการแปลโดยเริ่มจากการแปลเนื้อหาสั้นๆ ก่อน เหมือนที่ปรากฎในหน้านี้ซึ่งเป็นเนื้อหาที่คุณสนใจ เลือกหนึ่งหรือสองย่อหน้าีที่ปรากฎอยู่ในหน้าเอกสารนี้ แล้วแปลไปเป็นภาษาอื่น คุณสามารถใช้Babelfishช่วยในการแปลของคุณก็ได้ ซึ่งมันจะช่วยให้คนอื่นๆ สามารถหาหน้าเอกสารที่พวกเขาต้องการแปลได้ถูก และยังเป็นการเตือนให้ผู้ที่เข้ามาในเวปเมต้านี้รู้ว่า นี่เป็นวิกิ-ภาษาสากล

ต้องทำสำเนาของรายการนี้เพื่อการแปล นั่นหมายถึงว่าคุณจะใช้เพื่อแปลภาษาต่างได้โดยคลิกผ่าน sidebar ในแต่ละหน้าที่ต้องการแปล โดยห้ามทำบนหน้าเดียวกันกับต้นฉบับ (ดูได้จากหน้านี้และข่าวเป็นตัวอย่าง)

หน้าที่แปลอย่างสมบูรณ์Edit

ยังคงมีหน้าเอกสารเก่าที่ถูกแปลแล้วอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไม่ได้เป็นไปตามต้นฉบับนี้ ขอความกรุณาให้คุณช่วยเพิ่มสิ่งที่คุณรู้ไว้ในรายการเหล่านี้

หน้าที่แปลถูกต้องตามต้นแบบ (ไม่รวมถึงแถบด้านข้าง ซี่งยังแปลไม่เสร็จในเมต้า):

หน้าต้นฉบับของวิกิสากล

หน้าอื่นๆ:

หัวข้อที่เกี่ยวข้องEdit