Translation requests/WMF/Inside Wikimedia Video Dec 2008/sv

Note: It is not easy to update these translations, so they should be triple-checked before being marked as "ready" for publishing.

1
00:00:11,189 --> 00:00:17,325
Wikimedia Foundation är organisationen som står bakom Wikipedia och åtta andra projekt som bygger på fri information och fri kunskap.

2
00:00:17,968 --> 00:00:22,733
Vi driver en stor och väldigt populär webbplats. Vi är den fjärde mest besökta webbplatsen i världen.

3
00:00:22,632 --> 00:00:26,595
250 miljoner människor använder den varje dag, och vi är inte vinstdrivande

4
00:00:26,736 --> 00:00:28,354
Det är en otroligt stimulerande atmosfär.

5
00:00:28,970 --> 00:00:32,388
Jag blev överraskad när jag såg hur liten verksamheten är.

6
00:00:32,632 --> 00:00:38,519
De flesta tror att det är en rätt stor organisation, en massa redaktörer och utvecklare - men så är det verkligen inte.

7
00:00:38,642 --> 00:00:42,735
När jag blev anställd så trodde jag först att jag skulle komma in på ett stort företags kontor,

8
00:00:42,963 --> 00:00:45,493
men jag klev in genom dörren och det var kanske fem människor där.

9
00:00:53,149 --> 00:00:57,691
Det mesta av vårt arbete och värdet av det som skapas för organisationen och dess projekt

10
00:00:57,998 --> 00:01:00,680
utförs av frivilliga från hela världen.

11
00:01:00,927 --> 00:01:03,804
Här på kontoret finns en stab på 23 personer

12
00:01:04,127 --> 00:01:08,491
som hjälper och stöttar volontärerna i deras arbete.

13
00:01:11,796 --> 00:01:15,473
Vi här i San Fransisco är bara en väldigt liten del - det är mycket större än så här.

14
00:01:16,651 --> 00:01:20,169
Kunskapen är fritt tillgänglig för en mycket bredare allmänhet nu än vad det har varit tidigare.

15
00:01:20,648 --> 00:01:23,885
Wikipedia är tillgängligt på 264 språk.

16
00:01:24,363 --> 00:01:31,894
Merparten av mitt jobb är att utöka volontärernas delaktighet i de olika språkversionerna av Wikipedia.

17
00:01:32,086 --> 00:01:33,622
Vi vill utöka volontärernas delaktighet.

18
00:01:33,756 --> 00:01:38,885
Vi vill rikta in oss på vissa grupper och uppmuntra läsarna i dessa grupper att faktiskt börja redigera.

19
00:01:39,093 --> 00:01:41,802
Vi jobbar med tusen och åter tusen frivilliga.

20
00:01:42,308 --> 00:01:45,986
Folk får inte betalt för att göra det utan gör det för att de älskar projektet.

21
00:01:46,784 --> 00:01:49,294
En sak som många människor inte förstår är att '''de''' kan bidra.

22
00:01:49,689 --> 00:01:54,833
Det är en fanbärare för fri kunskap. Ingen reklam.

23
00:01:54,993 --> 00:01:57,145
Jag ser något allmännyttigt i det arbete jag lägger ner.

24
00:01:57,409 --> 00:01:58,574
Vi kan faktiskt se alla de fördelar som ges.

25
00:01:58,572 --> 00:02:00,071
Det är en global rörelse.

26
00:02:00,216 --> 00:02:01,135
Och den är fri.

27
00:02:01,077 --> 00:02:05,231
Vi försöker göra fri information tillgänglig för människor - överallt i världen.