Translation requests/WMF/Inside Wikimedia Video Dec 2008/nb

Note: It is not easy to update these translations, so they should be triple-checked before being marked as "ready" for publishing.

1
00:00:11,189 --> 00:00:17,325
Wikimedia Foundation er den ideelle organisasjonen bak Wikipedia og åtte andre søsterprosjekter med fri kunnskap.

2
00:00:17,968 --> 00:00:22,733
Vi er en stor og populær nettside, verdens fjerde mest besøkte.

3
00:00:22,632 --> 00:00:26,595
250 millioner mennesker bruker Wikipedia hver måned.

4
00:00:26,736 --> 00:00:28,354
Atmosfæren her er til å ta og føle på.

5
00:00:28,970 --> 00:00:32,388
Det første som slo meg da jeg kom hit er hvor lite alt var.

6
00:00:32,632 --> 00:00:38,519
De fleste tror det er en stor organisasjon med mange redaktører og utvikler, men så er det ikke det i det hele tatt.

7
00:00:38,642 --> 00:00:42,735
Da jeg ble ansatt trodde jeg det var et svært firma,

8
00:00:42,963 --> 00:00:45,493
men da jeg kom hit var det omtrent fem andre ansatte.

9
00:00:53,149 --> 00:00:57,691
Størsteparten av det vi gjør og verdien som skapes for organisasjonen og prosjektene

10
00:00:57,998 --> 00:01:00,680
blir gjort av frivillige verden rundt.

11
00:01:00,927 --> 00:01:03,804
Her på kontoret er det tjuetre ansatte,

12
00:01:04,127 --> 00:01:08,491
og det vi gjør er å tilrettelegge ting og støtte de frivillige i arbeidet de gjør.

13
00:01:11,796 --> 00:01:15,473
Dette i San Francisco er bare en bitte liten del – det hele er mye større.

14
00:01:16,651 --> 00:01:20,169
Kunnskapen er fritt tilgjengelig for en mye større del av befolkninga enn den har vært i fortida.

15
00:01:20,648 --> 00:01:23,885
Wikipedia finnes på 264 språk.

16
00:01:24,363 --> 00:01:31,894
Størsteparten av min jobb er å øke deltakelsen på de forskjellige språkversjonene av Wikipedia. 

17
00:01:32,086 --> 00:01:33,622
Vi ønsker å øke deltakelsen.

18
00:01:33,756 --> 00:01:38,885
Vi ønsker å rette oss mot visse grupper og oppmuntre lesere i disse gruppene til å også bli bidragsytere.

19
00:01:39,093 --> 00:01:41,802
Vi jobber med tusener og tusener av frivillige.

20
00:01:42,308 --> 00:01:45,986
Folk blir ikke betalt for det de gjør, de gjør det av kjærlighet til prosjektet.

21
00:01:46,784 --> 00:01:49,294
En ting mange ikke forstår er at de selv kan redigere.

22
00:01:49,689 --> 00:01:54,833
Det er en fanebærer for fri kunnskap. Ingen reklame.

23
00:01:54,993 --> 00:01:57,145
Jeg ser merverdi i det arbeidet jeg gjør.

24
00:01:57,409 --> 00:01:58,574
Vi ser faktisk resultatene.

25
00:01:58,572 --> 00:02:00,071
Det er en global bevegelse.

26
00:02:00,216 --> 00:02:01,135
Og det er fritt.

27
00:02:01,077 --> 00:02:05,231
Vi prøver å få ut fri informasjon til mennesker i hele verden.