Translation requests/WMF/Inside Wikimedia Video Dec 2008/fa

Note: It is not easy to update these translations, so they should be triple-checked before being marked as "ready" for publishing.

1
00:00:11,189 --> 00:00:17,325
بنیاد ویکی‌مدیا سازمانیست که از ویکی‌پدیا و هشت پروژه آزاد خواهر آن حمایت می‌کند. 

2
00:00:17,968 --> 00:00:22,733
ما یک وبگاه عظیم و واقعا محبوب هستیم. ما چهارمین وبگاه جهان هستیم.

3
00:00:22,632 --> 00:00:26,595
۲۵۰ میلیون نفر هرماه از آن استفاده می‌کنند و ما یک سازمان ناسودبر هستیم.

4
00:00:26,736 --> 00:00:28,354
یک جو به شدت پرجنب‌وجوش.

5
00:00:28,970 --> 00:00:32,388
اولین چیزی که در ابتدای حضورم باعث تعجب من‌شد این بود که عملیات و ابعاد کار چقدر کوچک است.

6
00:00:32,632 --> 00:00:38,519
خیلی‌ها فکر می‌کنند که این ساختار موجود خیلی بزرگ است، همه‌گونه کاربر و توسعه‌دهندگان عاشق ولی نه اینطوری نبود.

7
00:00:38,642 --> 00:00:42,735
من هنگام استخدام شدنم فکر می‌کردم که وارد یک شرکت خیلی بزرگ می‌شوم

8
00:00:42,963 --> 00:00:45,493
اما پس از ورود دیدم که فقط پنج نفر هستند.  

9
00:00:53,149 --> 00:00:57,691
کل کاری که ما انجام می‌دهیم و تمام ارزشی که برای سازمان و پروژه حاصل می‌شود

10
00:00:57,998 --> 00:01:00,680
توسط داوطلبان در سراسر دنیا بدست می‌آید.

11
00:01:00,927 --> 00:01:03,804
در این اداره بیست و سه نفر کارمند وجود دارد 

12
00:01:04,127 --> 00:01:08,491
که از داوطلبان پشتیبانی کرده و به تسهیل کارهای آنها کمک می‌کنند.

13
00:01:11,796 --> 00:01:15,473
ما در سانفرانسیکو کوچکترین بخش هستیم - خیلی بزرگتر است.

14
00:01:16,651 --> 00:01:20,169
دانش مجانی نسبت به قبل در دسترس جمعیت وسیع‌تری است.

15
00:01:20,648 --> 00:01:23,885
ویکی‌پدیا به ۲۶۴ زبان موجود است.

16
00:01:24,363 --> 00:01:31,894
مهمترین قسمت کار من بیشتر کردن تعداد زبان‌های ویکی‌پدیا است.

17
00:01:32,086 --> 00:01:33,622
ما خواهان توسعه مشارکت هستیم.

18
00:01:33,756 --> 00:01:38,885
ما می‌خواهیم گروه‌های خاصی را مورد نظر گرفته و خوانندگان آنها را تشویق کنیم که به ویرایشگران تبدیل بشوند.

19
00:01:39,093 --> 00:01:41,802
ما با هزاران هزار داوطلب کار می‌کنیم.

20
00:01:42,308 --> 00:01:45,986
افراد پولی دریافت نمی‌کنند ولی کارها را به عشق پروژه انجام می‌دهند.

21
00:01:46,784 --> 00:01:49,294
چیزی که بیشتر افراد به آن دقت نمی‌کنند این است که -آنها- می‌توانند ویرایش کنند.

22
00:01:49,689 --> 00:01:54,833
پرچم‌دار دانش ‌آزاد است. بدون تبلیغات.

23
00:01:54,993 --> 00:01:57,145
من  کاری که انجام می‌دهم را عام‌المنفعه می‌بینم.

24
00:01:57,409 --> 00:01:58,574
ما در واقعیت‌ فایده را می‌بینیم.

25
00:01:58,572 --> 00:02:00,071
این یک حرکت جهانی

26
00:02:00,216 --> 00:02:01,135
و مجانیست.

27
00:02:01,077 --> 00:02:05,231
ما تلاش می‌کنیم که اطلاعات رایگان را -در هرجای دنیا- به مردم برسانیم.