Translation requests/WMF/Inside Wikimedia Video Dec 2008/ms

Note: It is not easy to update these translations, so they should be triple-checked before being marked as "ready" for publishing.

1
00:00:11,189 --> 00:00:17,325
Yayasan Wikimedia merupakan organisasi di sebalik Wikipedia dan lapan projek berkembar yang lain, projek informasi percuma.

2
00:00:17,968 --> 00:00:22,733
Pangkalan data dan laman web kami amat besar. Laman kami merupakan yang keempat paling dikunjungi di seluruh dunia.

3
00:00:22,632 --> 00:00:26,595
250 juta orang menggunakannya setiap bulan dan kami merupakan pertubuhan bukan berasaskan keuntungan. 

4
00:00:26,736 --> 00:00:28,354
Usaha kami untuk menyebarkan ilmu pengetahuan amat ketara.

5
00:00:28,970 --> 00:00:32,388
Operasi di sebalik perkara ini amat kecil dan mengagumkan saya.

6
00:00:32,632 --> 00:00:38,519
Kebanyakkan pihak beranggapan proses di sebalik tabir hanya melibatkan editor dan pengusaha laman web - namun begitu, realitinya tidak.    

7
00:00:38,642 --> 00:00:42,735
Ketika saya mula bekerja di Yayasan Wikimedia, saya beranggapan organisasi ini amat besar

8
00:00:42,963 --> 00:00:45,493
akan tetapi semasa saya melangkah masuk cuma terdapat lima orang pekerja.  

9
00:00:53,149 --> 00:00:57,691
Sebahagian besar daripada maklumat dan informasi yang dihasilkan untuk organisasi serta projek-projek

10
00:00:57,998 --> 00:01:00,680
berkaitan merupakan hasil usaha sukarelawan dari seluruh pelosok dunia.

11
00:01:00,927 --> 00:01:03,804
Pejabat kami cuma mempunyai dua puluh 

12
00:01:04,127 --> 00:01:08,491
tiga orang pekerja untuk mengelolakan dan menyokong usaha para sukarelawan.    

13
00:01:11,796 --> 00:01:15,473
Komuniti kami yang beroperasi di San Francisco hanya memainkan bahagian yang paling kecil- keseluruhannya tidak dapat dijangka.  

14
00:01:16,651 --> 00:01:20,169
Ilmu pengetahuan tiada batasannya dan dapat diperoleh secara percuma jika dibandingkan dengan dahulu.  

15
00:01:20,648 --> 00:01:23,885
Wikipedia kini terdapat dalam 264 bahasa.

16
00:01:24,363 --> 00:01:31,894
Sebahagian besar daripada pekerjaan saya melibatkan usaha mengembangkan Wikipedia dalam lebih banyak bahasa dan versi. 

17
00:01:32,086 --> 00:01:33,622
Kami inign memperluaskan usaha ini.

18
00:01:33,756 --> 00:01:38,885
Kami berharap ramai lagi akan mengikuti jejak untuk mengembangkan Wikipedia dan para pembaca sebenarnya mampu menjadi edior. 

19
00:01:39,093 --> 00:01:41,802
Kami bekerjasama dengan ribuan sukarelawan.

20
00:01:42,308 --> 00:01:45,986
Mereka tidak dibayar atas usaha mereka, tetapi mereka melakukannya kerana mempunyai minat dan menyokong projek ini. 

21
00:01:46,784 --> 00:01:49,294
Kebanyakkan orang tidak memahami prinsip yang paling asa-mereka mampu melakukan penyuntingan.

22
00:01:49,689 --> 00:01:54,833
Wikipedia merupakan peneraju dalam pengetahuan babas. Tanpa sebarang pengiklanan.  

23
00:01:54,993 --> 00:01:57,145
Saya melihat kebaikan bersama dalam usaha yang dilakukan.

24
00:01:57,409 --> 00:01:58,574
Kami sebenarnya melihat kesan positif usaha ini.

25
00:01:58,572 --> 00:02:00,071
Ini merupakan gerakan global. 

26
00:02:00,216 --> 00:02:01,135
Dan segalanya percuma.

27
00:02:01,077 --> 00:02:05,231
Kami sentiasa berusaha untuk meyediakan maklumat dan informasi untuk semua orang- di seluruh pelosok dunia.