நிதிதிரட்டல் 2012/மொழிபெயர்ப்பு/பூங்கோதைக் காணொளி (துணைத்தலைப்புகள்)

This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Poongothai video (captions) and the translation is 24% complete.
Outdated translations are marked like this.

00:00:01.105,00:00:02.016

நான் என் மாணவர்களை விரும்பினேன்.

00:00:03.874,00:00:08.270 பாடங்களுககும் மேலாக நான் வேலை செய்யும்போது, நான் என் மாணவர்களை விரும்பினேன்.

00:00:09.288,00:00:11.538 எனது பெயர் பாலசுப்பிரமணியம் பூங்கோதை.

00:00:11.560,00:00:13.181 நான் இந்தியாவிலிருந்து வருகின்றேன்.

00:00:13.721,00:00:20.791

நான் 33 ஆண்டுகளாக ஒரு கணித ஆசிரியர் உள்ளேன், நான் என்னுடைய தொழில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்டேன்,

00:00:22.230,00:00:27.095 அதன் பின், நான் விக்கிப்பீடியாவில் திருத்தும் செய்ய தொடங்கினேன்.

00:00:28.500,00:00:30.641

See, I had gone through a retirement from my career,

00:00:31.135,00:00:33.954

so all the 24-hours is for me now.

00:00:34.400,00:00:39.394

My sons are grown up, and they are looking after their life.

00:00:39.841,00:00:47.791

I am freed from all the responsibility and the remaining years are completely for me,

00:00:47.841,00:00:49.341

and I am enjoying this.

00:00:49.450,00:00:59.780

When I participate in this Wikipedia, what I feel is I'm engaged, as well as... we leave something for our future generation.

00:01:00.150,00:01:07.679

Algebra, Analytical Geometry, Geometry are the topics which I am comfortable with.

00:01:08.800,00:01:10.788

First, I started with Probability.

00:01:11.450,00:01:14.169

The first article I started was Probability.

00:01:15.064,00:01:18.998

Every day I am on Wikipedia, I'm simply at home,

00:01:19.445,00:01:27.217

so I will do all my personal works, and then I will sit with my netbook and I will edit,

00:01:28.450,00:01:33.769

and I will create articles, and I will create articles on Mathematics,

00:01:34.500,00:01:40.310

and then Tamil being my mother tongue, and my favorite language,

00:01:41.000,00:01:47.940

I edit the articles created by the others for spelling mistakes and grammar.

00:01:48.800,00:01:52.060

Everyone is benefited by this whether they are rich or poor.

00:01:52.548,00:01:58.100

Here, by a mere click, the whole world is in front of us.

00:01:59.130,00:02:04.340

This is giving the complete information through Internet.

00:02:05.298,00:02:10.710

We don't have any caste. It is a really a great thing.