געלטשאפן 2012/איבערזעצונג/דזשימי אפעל

This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Jimmy Appeal and the translation is 100% complete.


NOTE TO TRANSLATORS

This letter is a new translation request, but re-uses large parts of the 2011 Jimmy Appeal, with slight modifications in the second version.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/Jimmy_Letter_002/en

If the 2011 Jimmy Letter has been translated into your language, you can probably re-use much of it for this translation. :-) Jseddon (WMF) (talk) 18:37, 27 September 2012 (UTC) [reply]

Version 1 (Millions)

גוגל האט אפשר קרוב צו א מיליאן סערווערס. יאהו האט אומגעפער 12,000 אנגעשטעלטע. אונז האבן מיר בערך 800 סערווערס און 150 מיטארבעטער.

וויקיפעדיע איז דאס #5 וועבזײַטל אין דער וועלט, און באדינט 450 מיליאן מענטשן יעדן מאנאט - מיט ביליאנען בלאט באקוקן.

האַנדל איז גאַנץ שיין. רעקלאַמירן איז נישט שלעכט. אבער עס געהערט נישט דאָ. נישט אין וויקיפעדיע.

וויקיפעדיע איז עפעס באזונדער. אזוי ווי א ביבליאטעק אדער א פובליקער פארק. אלע קענען גייען דארט צו טראכטן, צו לערנען, צו טיילן אונזער וויסן מיט אנדערע.

ווען איך האב געגרינדעט וויקיפעדיע, וואלט איך געקענט מאַכן זי פֿאַר א פֿירמע מיט רעקלאמען צו פֿארדינען רווחים, אבער איך האב באַשלאסן טון עפעס אַנדערש. מיר האבן געארבעט שווער במשך די יארן צו האלטן זי בלײַבן מאָגער און שטײַף. מיר דערפֿילן אונזער שליחות; אויסברענגען לאזן מיר צו אַנדערע.

ווען יעדער איינער וואס ליינט דאס זאל מנדבֿ זײַן $5, וואלט געווען גענוג צו בעטן געלט נאר איין טאג א יאר. אבער נישט יעדער איינער קען אדער וויל מנדבֿ זײַן. און דאס איז גוט. יעדע יאר געבן גענוג מענטשן.

הײַ יאָר, זײַט אזוי גוט און גיט א נדבה פֿון $donationamount, אדער וויפֿיל איר קענט צו שיצן און אויסהאַלטן וויקיפעדיע.

ייש"כ

דזשימי וויילס
וויקיפעדיע גרינדער

Version 2 (Thousands)

$גוגל און יאהו האבן טויזנטער סארווערס און אנגעשטעלטע. אונז האבן מיר בערך 800 סערווערס און 150 מיטארבעטער.

וויקיפעדיע איז דאס #5 וועבזײַטל אין דער וועלט, און באדינט 450 מיליאן פארשידענע מענטשן יעדן מאנאט - מיט ביליאנען בלאט באקוקן.

האַנדל איז גאַנץ שיין. רעקלאַמירן איז נישט שלעכט. אבער עס געהערט נישט דאָ. נישט אין וויקיפעדיע.

וויקיפעדיע איז עפעס באזונדער. אזוי ווי א ביבליאטעק אדער א פובליקער פארק. אלע קענען גייען דארט צו טראכטן, צו לערנען, צו טיילן אונזער וויסן מיט אנדערע.

ווען איך האב געגרינדעט וויקיפעדיע, וואלט איך געקענט מאַכן זי פֿאַר א פֿירמע מיט רעקלאמען צו פֿארדינען רווחים, אבער איך האב באַשלאסן טון עפעס אַנדערש. מיר האבן געארבעט שווער במשך די יארן צו האלטן זי בלײַבן מאָגער און שטײַף. מיר דערפֿילן אונזער שליחות; אויסברענגען לאזן מיר צו אַנדערע.

ווען יעדער איינער וואס ליינט דאס זאל מנדבֿ זײַן $5, וואלט געווען גענוג צו בעטן געלט נאר איין טאג א יאר. אבער נישט יעדער איינער קען אדער וויל מנדבֿ זײַן. און דאס איז גוט. יעדע יאר געבן גענוג מענטשן.

הײַ יאָר, זײַט אזוי גוט און גיט א נדבה פֿון $donationamount, אדער וויפֿיל איר קענט צו שיצן און אויסהאַלטן וויקיפעדיע.

ייש"כ,

דזשימי וויילס
וויקיפעדיע גרינדער