Fundraising 2012/Translation/Jimmy Appeal/tl

This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Jimmy Appeal and the translation is 24% complete.


NOTE TO TRANSLATORS

This letter is a new translation request, but re-uses large parts of the 2011 Jimmy Appeal, with slight modifications in the second version.

https://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/Jimmy_Letter_002/en

If the 2011 Jimmy Letter has been translated into your language, you can probably re-use much of it for this translation. :-) Jseddon (WMF) (talk) 18:37, 27 September 2012 (UTC) [reply]

Version 1 (Millions)

Maaring malapit na sa isang milyon ang mga server ng Google. Mga 12,000 naman ang kawani sa Yahoo. Mayroon tayong 800 server at 150 na emplyeado.

Ikalimang site ang Wikipedia sa web at naghahain sa 450 milyong tao buwan-buwan - ng bilyon-bilyong page view.

Mainam ang kalakalan. Hindi masama ang pag-aanunsiyo. Ngunit wala puwang ang mga ito dito. Hindi sa Wikipedia.

Natatangi ang Wikipedia. Katulad ito isang aklatan o pampublikong liwasan. Katulad ito ng isang templo para sa isipan. Isa itong lugar na pinupuntahan upang mag-isip, matuto, magbahagi ng kaalaman sa iba.

Noong itinatag ko ang Wikipedia, maari ko sana itong ginawang isang nagpapatubong kompanya na may mga patalastas, ngunit nagdesisyon akong guwama ng kakaiba. Nagsikap kami sa mga nagdaang taon upang maging matipid at hindi maaksaya. Natupad namin ang aming misyon, at napagiwanan namin ang iba.

If everyone reading this donated $5, we would only have to fundraise for one day a year. But not everyone can or will donate. And that's fine. Each year just enough people decide to give.

This year, please consider making a donation of $5, $20, $50 or whatever you can to protect and sustain Wikipedia.

Thanks,

Jimmy Wales
Wikipedia Founder

Version 2 (Thousands)

Google and Yahoo have thousands of servers and staff. We have about 800 servers and 150 employees.

Wikipedia is the #5 site on the web and serves 450 million different people every month – with billions of page views.

Commerce is fine. Advertising is not evil. But it doesn't belong here. Not in Wikipedia.

Wikipedia is something special. It is like a library or a public park. It is like a temple for the mind. It is a place we can all go to think, to learn, to share our knowledge with others.

When I founded Wikipedia, I could have made it into a for-profit company with advertising banners, but I decided to do something different. We’ve worked hard over the years to keep it lean and tight. We fulfill our mission, and leave waste to others.

If everyone reading this donated $5, we would only have to fundraise for one day a year. But not everyone can or will donate. And that's fine. Each year just enough people decide to give.

This year, please consider making a donation of $5, $20, $50 or whatever you can to protect and sustain Wikipedia.

Thanks,

Jimmy Wales
Wikipedia Founder