This page is a translated version of the page COVID-19 and the translation is 100% complete.

Pandemie viru SARS CoV-2 (Covid-19) je právě probíhající pandemie viru, který byl poprvé ohlášen v prosinci 2019. Stav pandemie vyhlásila Světová zdravotnická organizace 11. března 2020. Organizované skupiny hnutí Wikimedia sledují situaci od počátku roku 2020 a přistoupily k mnoha opatřením, majícím za cíl omezení šíření pandemie.

Nadace Wikimedia založila tuto stránku s cílem sdílet své reakce k pandemii, podělit se o informační zdroje a pomoci svým dobrovolnickým podskupinám hlásit, sledovat a dokumentovat dopady pandemie na hnutí. Prosím, připojte se k Nadaci a přidávejte informace o tom, jak reagují komunity, pobočky a další organizované skupiny v rámci Wikimedie na vzniklou situaci. Ohledně mediálních žádostí kontaktujte press(_AT_)wikimedia.org.

Aktuální přehled

S platností k 10. září 2020 přijalo hnutí Wikimedia, v reakci na pandemii COVID-19, následující provozní opatření:

 • Fyzické (offline) akce mohou být i nadále financovány z programu grantů Nadací Wikimedia za předpokladu, že žadatel vyplní protokol o vyhodnocení rizik COVID-19, aby zjistil, zda je riziko spojené s uspořádáním akce dostatečně malé.[1]
  • Všechny osobní vypnuté akce, pořádané před 10. zářím 2020, sponzorované z grantů Nadace Wikimedia (včetně konferencí), byly zrušeny či odloženy. Týká se to i konference Wikimedia Summit 2020 a Wikimanie 2020.[2][3]
 • Kanceláře Nadace Wikimedia, jsou do odvolání uzavřeny.[4]
  • Všichni zaměstnanci Nadace Wikimedia pracují na dálku, jak je to jen možné?[4]
  • Místa v kancelářích jsou dezinfikována profesionálními týmy pracovníků.[4]
 • Nadace Wikimedia přešla na zkrácený pracovní týden.[4]
  • Někteří zaměstnanci, mohou pokračovat v práci podle svých obvyklých plánů. Očekává se ale, že zaměstnanci budou v případě potřeby pracovat 20 hodin týdně.[4]
  • Všichni zaměstnanci budou vypláceni podle, své dohodnuté pracovní smlouvy o úpravě poměru a finanční odměny za odvedenou službu.[4]
  • Od běžných požadavků a omezení v době nemoci se upouští. Zaměstnanci, kteří jsou nemocní nebo pečují o osobu blízkou v době nemoci, si mohou podle potřeby vzít volno, aby se mohli starat o osoby blízké, neboli sebe a děti v domácnosti.[4]
 • Členové našich komunit, nadále aktivně aktualizují informace, a udržují, překládají týkající se pandemie v rámci všech našich projektů a v několika dalších desítkách jazyků.

Globální zdroje a informace

 
Sociální distancování pomáhá předcházet ostrým vrcholům infekcí („vyrovnává epidemickou křivku“), pomáhá zdravotnickým službám vyrovnat se s poptávkou a získává čas, který umožňuje zdravotnictví zlepšovat své služby a kapacitu.

Globální organizace

Projekty Wikimedia

Práce a schůzky na dálku

souhrnné video (scénář)

Kroky předcházející šíření nemoci COVID-19

 
Animovaný GIF zobrazující postup infekce bez protiopatření - a s protiopatřeními
 • Udržujte své ruce v čistotě, buď umýváním v čisté vodě s mýdlem po dobu alespoň 20 sekund, nebo použitím dezinfekčního prostředku s minimálně 80% obsahem alkoholu.
 • Při kýchnutí, kašlání a zívání si zakrývejte ústa. Při těchto činnostech se viry šíří.
 • Udržujte si bezpečný odstup od ostatních lidí. Doporučuje se vzdálenost minimálně 2 metry.
 • Vyvarujte se kombinací dotyků svého těla, obličeje a předmětů ve svém okolí.
 • Doporučuje se zůstat doma, jak jen je to možné. Ven vycházejte pouze v případech nutnosti. Pokud se cítíte nemocní, máte horečku, kašel, bolest hlavy, průjem či jiné příznaky nemoci COVID-19, kontaktujte telefonicky svého lékaře nebo navštivte vyhrazené oddělení nejbližší nemocnice.
 • Pokud musíte vyjít z domu, mějte připravenou čistou roušku a/nebo obličejový štít pro okamžité použití.
 • Dodržujte zdravý životní styl. Pravidelně cvičte, pijte a jezte zdravě (ovoce, zelenina, vitamín C).
 • Pravidelně čistěte svůj domov. Umývejte podlahy a ostatní povrchy saponáty či dezinfekčním prostředkem.

Činnosti související s projekty Wikimedia

 
Kroky omezující šíření viru způsobujícího COVID-19

Sem patří jakékoli informace o tom, jak projekty Wikimedia reagují, nebo jak vnější svět využívá informace z Wikimedia.

Spolupráce napříč wiki

MediaWiki

Wikidata

Wikimedia Commons

Wikipedie

Česká Wikipedie
Anglická Wikipedie
Makedonská Wikipedie

Wikicesty

Využití dat z Wikimedia

Zprávy Nadace Wikimedia

K 24. březnu 2020 sdílela Nadace Wikimedia tyto zprávy týkající se pandemie COVID-19:

Informace od přidružených hnutí a organizovaných skupin

Sem patří jakákoli oznámení nebo informace od poboček hnutí Wikimedia nebo uznaných skupin.

 • Uživatelská skupina wikimediánů ze Západního Bengálska: Všechny offline aktivity a projekty organizované nebo podporované uživatelskou skupinou byly pozastaveny s účinností od 13. března 2020 do 15. září 2020 (nebo do dalšího oznámení).[5]
 • Wikimedia Bangladéš: Za účelem zabránění možnému šíření COVID-19 a zajištění zdraví a bezpečnosti členů komunity Wikimedia byly všechny offline aktivity (setkání, workshopy, semináře) a veřejné akce související s Wikimedia Bangladéš a subregionálními komunitami pozastaveny až do dalšího oznámení, s účinností od 14. března 2020. Současně byla zrušena výroční konference Bangla Wikipedia, která byla naplánována na duben.[6]
 • Hong Kong: Všechny offline aktivity a projekty organizované uživatelskou skupinou byly pozastaveny s účinností od 3. února 2020 do dalšího oznámení. Podporované aktivity jsou na uvážení organizátora. WikiEDU v HK není ovlivněna. Místní organizátoři budou kontaktovat příslušné organizace ohledně aktualizací týkajících se WikiEDU v HK.[7]
 • Wikimedia España: Všechny offline aktivity, včetně našeho každoročního shromáždění, jsou zrušeny nebo odloženy od 10. března 2020 nebo do dalšího oznámení kvůli krizi COVID-19 ve Španělsku. Dobrovolníci, zaměstnanci a širší komunita jsou tímto vyzváni, aby zůstali doma, pečovali o sebe a upravovali Wikipedii nebo jakýkoli sesterský projekt prostřednictvím této stránky Wikipedie.[8]
 • Wikimediáni Levanty: Všechny offline aktivity jsou účinně pozastaveny od 20. března 2020 a do dalšího upozornění. Editační workshopy se budou konat online, zatímco oslavy vzdělávacích programů se omezí na udělování diplomů. Roční grantový plán bude revidován v březnu až dubnu, aby se upřednostnilo financování projektů, které jsou aktuálnější (např. internetová stipendia). Online setkání se budou konat pravidelně každý měsíc.[9]
 • Wikimedia Norge: Wikimedia Norge zrušila všechny cesty, události a fyzické schůzky s platností od 12. března 2020. Online setkání wiki pro dobrovolníky se bude konat jednou měsíčně. Zaměstnanci společnosti Wikimedia Norge budou pracovat z domova, dokud norské zdravotnické úřady nevydají jiné doporučení.[10]
 • Wikimédia France: Všechny offline aktivity a projekty organizované nebo podporované pobočkou jsou pozastaveny do 15. září 2020.

Hledání pomoci

Doporučujeme vám použít diskusní stránku této stránky k debatě o tom, co během této doby potřebujete vy a vaše přidružená nebo organizovaná skupina. Zde se budou sdílet informace o možné pomoci zjištěné v těchto diskusích.

Často kladené otázky

Co bude s Wikimanií?

Wikimania Bangkok se odkládá na rok 2021. Hotel a místo konání zůstanou stejné. Hostitelé Wikimania 2020 do konce roku 2020 neplánují zorganizovat virtuální online akci.

Bylo rozhodnuto, že Wikimania 2021 bude probíhat virtuálně. Konala se 14.–⁠17. srpna. Program lze vidět zde.

Existují doporučení přesahující příjemce grantu?

Nadace Wikimedia Foundation vybízí všechny v hnutí Wikimedia, aby zvážili, jak mohou jejich plánované aktivity (zejména společenské akce) ovlivnit potenciální šíření COVID-19. Přestože požadujeme, aby na tyto akce nebyly použity prostředky z grantu, důrazně vybízíme všechny přidružené subjekty a organizované skupiny, aby podobně zrušily nebo odložily jakékoli události, které naplánovaly od nynějška do 15. září 2020, dokud Světová zdravotnická organizace nevyhlásí pandemii COVID-19 za ukončenou.

A co plánované akce Nadace Wikimedia?

Všechny cesty Nadace Wikimedia byly pozastaveny alespoň do 1. června 2020. Všechny akce a osobní shromáždění, které byly naplánovány před 15. zářím 2020 pro zaměstnance a smluvní partnery Nadace Wikimedia, správní radu a získávání finančních prostředků, byly odloženy nebo zrušeny.

Jaké jsou aktuální programy a plány Nadace Wikimedia?

Vedoucí tým Nadace Wikimedia kontroluje veškerou práci Nadace Wikimedia a pokouší se odložit nebo pozastavit veškerou práci, která není nezbytná, až do dalšího vyhodnocení situace. Jsme si vědomi, že potřeby a povinnosti Nadace se mohou v nadcházejících týdnech a případně měsících výrazně změnit. Tento krok děláme proto, abychom uvolnili kapacitu, poskytli flexibilitu nezbytnou k řešení veškerých požadavků, které mohou nastat, a zajistili, aby veřejnost měla přístup ke znalostem, které mohou v této nejisté době pomoci všem. Neupouštíme od dlouhodobých závazků ani cílů. Vrátíme se k nim a podle toho upravíme naše časové osy, jakmile to současná situace umožní.

Jak bude Nadace Wikimedia Foundation pracovat 20 hodin týdně?

Žádáme pouze lidi, aby se zavázali pracovat 50 procent svých běžných hodin. Nejde tu o dovolenou. Pokud jsou lidé schopni pracovat více normálních hodin, naše mise je potřebuje. Nesledujeme však jejich čas. Věříme, že lidé věnují práci čas, který věnovat mohou.

Proč? Věděli jsme, že školy po celém světě se budou zavírat a stipendium na péči o děti nepomůže, pokud pečovatelé nebudou moci opustit své domovy. Je nepřiměřené a nerealistické očekávat, že pracovník bude přítomen plných osm hodin denně, pokud má doma tříleté dítě píšící pastelkami po zdech nebo staršího rodiče, který potřebuje pomoci vyjít schody. Všichni musíme pomáhat někomu, koho milujeme, musíme někde pořídit potraviny, máme domluvené schůzky s lékařem nebo sousedy, kteří si právě potřebují zavolat z našeho telefonu. A víte co? Věříme našim kolegům. Lidé budou pracovat, když budou moci. A když nebudou, věříme, že pro to mají své důvody.

Co nyní dělá Nadace Wikimedia pro podporu komunity?

Kromě poskytování podpory našim přidruženým společnostem a organizovaným skupinám, které získávají grantové financování, se také zabýváme způsoby, jak podpořit další online koordinaci, která může být vyžadována k doplnění našeho obvyklého osobního úsilí.

Práce hnutí Wikimedia je teď možná důležitější než kdy předtím. Náš plný potenciál v podpoře světa během této doby však může dosáhnout a udržet pouze zdravá a pulzující komunita. To se nestane, pokud nebudeme všichni brát v úvahu to, co je nezbytné k podpoře nás všech i sebe navzájem jako jednotlivců. I když tento přístup dobré víry v komunální podpoře byl vždy cílem našeho hnutí, současné okolnosti vyžadují, abychom všichni vyvinuli ještě více vědomého úsilí v péči o sebe a komunitu.

Co v současné době dělá Nadace Wikimedia na podporu svých zaměstnanců a dodavatelů?

Nadace Wikimedia bere odpovědnost za péči o svých více než 375 zaměstnanců a smluvních partnerů velmi vážně. Je to základní hodnota organizace od našeho založení před patnácti lety. Jako organizace máme navíc povinnost udržovat Wikipedii online a dostupnou pro celý svět, zejména v krizových okamžicích. Svět, který se mění, vyžaduje také změny v našem pracovním přístupu. Abychom se mohli v nadcházejících týdnech a měsících starat o naše zaměstnance a smluvní partnery a přizpůsobit se změnám, podnikli jsme řadu kroků:

 1. Uznáváme, že se musíme přizpůsobit vyvíjejícím se okolnostem. Staré časy jsou pryč a pokusit se přizpůsobit realitu minulému týdnu nebo minulému měsíci není vhodné ani produktivní. Ubíráme položky z našich pracovních plánů. Snažit se s nimi držet krok je recept na stres a nejistotu, které nám v této době opravdu nepomohou.
 2. Soustředíme se na nejdůležitější práci. Wikipedie je webová stránka, ale Wikimedia je komunita. Existuje rčení: „Přišel kvůli článkům, zůstal kvůli lidem.“ Žijeme z osobních setkání, ale dnes řešíme naši budoucnost, přijímáme ji a rušíme všechna společenská setkání v dohledu. Výhledově jsme zrušili všechna osobní setkání, dokud WHO tuto pandemii nevyhlásí za ukončenou. Jednalo se o bolestivá rozhodnutí, ale byla nezbytná z hlediska veřejného zdraví a také jako jasný jednoznačný signál pro všechny. Už nemusíme řešit, jestli se to setkání v Hyderabadu za čtyři měsíce uskuteční a jestli se máme snažit si vyřídit vízum - všichni se můžeme soustředit na bezprostřednější záležitosti.
 3. Chráníme naše zdraví. Nadace má už léta formu distribuované organizace – 70 procent našich kolegů pracuje mimo naši hlavní kancelář v San Franciscu. Jakmile jsme se dozvěděli o komunitním přenosu v Kalifornii, zavedli jsme plně práci z domu. Naše kancelář ve Washingtonu, DC, následovala během týdne. Naším cílem bylo snížit ohrožení zaměstnanců a zlepšit zdravotní vyhlídky komunit, ve kterých pracujeme a žijeme.
 4. Odlehčujeme zátěž. Zaměstnání není pro lidi právě teď starost na prvním místě. Jejich rodiny, jejich účty, péče o děti, uzavřené školy, ekonomika... všichni toho musíme hodně zvládnout. Chceme snížit kognitivní tlak na naše kolegy, aby se o sebe mohli starat a zůstali zdraví. Co pro to děláme?
  • Zaručujeme všem smluvním a hodinovým pracovníkům plnou náhradu za plánované odpracované hodiny.
  • Nepočítáme dny nemoci, takže personál nemusí využívat zdravotní volno.
  • Očekávané pracovní výsledky jsme snížili na polovinu.

Jak dlouho zůstanou kanceláře Nadace Wikimedia uzavřené?

Kanceláře Nadace Wikimedia v San Franciscu a Washingtonu jsou uzavřeny nejméně do 30. června 2020. Toto rozhodnutí přezkoumáme do konce června a poté určíme, zda by nemělo být prodlouženo.

Na jak dlouho budou služební cesty Nadace Wikimedia pozastaveny?

Nadace Wikimedia v minulosti pozastavila veškeré cestování až do 1. června 2020.

Dne 30. listopadu 2021 Nadace oznámila, že obnovuje cestování a setkávání pro zaměstnance, členy představenstva a dobrovolníky, od kterých se výměnou očekává, že budou dodržovat politiku COVID-19 ohledně cestování a výdajů.

Poznámky