This page is a translated version of the page User groups and the translation is 100% complete.
Deze pagina gaat over gebruikersgroepen en rechten op MediaWiki, voor de eenvoudige en flexibele affiliatiestructuur zie Wikimedia-gebruikersgroepen

Hier volgt een lijst van gebruikersgroepen in projecten van de Wikimedia Foundation. Zij is min of meer gesorteerd in aflopende orde van systeemtoegang. Merk op dat de volgorde niet direct in relatie staat tot macht in de enge zin van het woord, maar dat zij eerder refereert naar de technische systeemtoegang binnen de MediaWikisoftware. Let er op dat - hoewel de technische mogelijkheden gelijk zijn op alle Foundationprojecten – de definitie en functie van sommige groepen verschillen van wiki tot wiki.

Lokale groepen

Op Meta

Zonder globale effecten

Met globale effecten

Op enkele andere wiki's

Op een andere wiki

Cross-wiki

Globale gebruikersgroepen

Zie ook Globale gebruikersgroepen en Globale rechten .

Misbruikfiltershelper

De globale groep '"Misbruikfilterhelpers"' werd aangemaakt om gebruikers globaal toegang te geven tot de (logboeken van) niet-publieke misbruikfilters.

Misbruikfilter onderhouder =

Abuse filter maintainer is een globale gebruikersgroep toegewezen door stewards die vertrouwde gebruikers toegang geeft om misbruikfilters te bekijken en, waar nodig, te bewerken. Deze toestemming is ingeschakeld op elke openbare Wikimedia-wiki die toegang deelt via CentralAuth en SUL, en mag alleen worden gebruikt voor niet-controversieel onderhoud, of op verzoek van de lokale gemeenschap. Aangezien gebruikers in deze groep Wikimedia-wiki's ernstig kunnen verstoren als ze verkeerd worden gebruikt, wordt het recht voor het onderhouden van misbruikfilters alleen toegewezen aan gebruikers die een sterke staat van dienst hebben in het onderhouden van misbruikfilters.

API hoge limiet verzoekers =

Gebruikers binnen de globale gebruikersgroep 'API hoge limiet verzoekers kunnen een hogere API-querylimiet hebben.

Deze groep heeft het gebruikersrecht apihighlimits, maakt maximaal 5000 resultaten mogelijk bij het opvragen via API. Normaal gesproken hebben bots en sysops dit recht automatisch.

CAPTCHA uitzonderingen

Hoofdartikel: CAPTCHA exemptions

Gebruikers binnen de globale gebruikersgroep CAPTCHA-vrijstellingen worden niet gevraagd om een CAPTCHA in te voeren door Extensie ConfirmEdit, bijvoorbeeld bij het opslaan van een pagina met nieuwe externe links. Di recht wordt alleen toegewezen aan gebruikers die hebben aangetoond dat ze dit nodig hebben. Gebruikers kunnen het aanvragen op Steward requests/Global permissions.

Aanvaarde redenen voor het verlenen van dit recht:

Globale robot

Globale robots hebben robottoegang tot alle wiki’s waar globale robots zijn ingeschakeld. Dit moet expliciet toegestaan worden via lokaal beleid. bekijk de lijst van wiki’s waar dit is ingeschakeld. Globale robots vallen onder het standaard robotbeleid, dat deze robots beperkt tot specifieke taken.

Zie:

Globale verwijderaars

Hoofdartikel: Global deleters

"Global deleters" (globaal vertaald: wereldwijde verwijderaars) helpt gebruikers om over te schakelen naar globale gebruikerspgina's of de eigen gebruikerspagina crosswiki te beheren met de service Synchbot. Deze groep maakt het leden mogelijk om pagina's te bewerken en verwijderen en terug op te zetten op alle wikis, en vult de interface editor aan in de groep.

Interfacebeheerders

Interfacebeheerders is een globale groep die haar leden in staat stelt om interfacepagina's en beschermde sjablonen te wijzigen op alle Wikimedia-projecten. Een gebruiker kan dit recht krijgen als hij een zeer ervaren js/css/template-coder is. Het dient alleen te worden gebruikt voor niet-controversiele taken. Dit recht wordt in de regel voor een beperkte periode toegekend - tot een jaar.

Globale IP-blokkades uitzondering

De global IP block exemption is een globale groep die gebruikers in staat stelt om globale IP blokkades en bereikblokkades te omzeilen.

Globaal terugdraaien

Gebruikers met Globale terugdraaier kunnen een reeks bewerkingen van een gebruiker met één klik terugdraaien op elke wiki, voornamelijk bedoeld voor vandalisme en onzin. Gebruikers moeten aantoonbaar actief zijn in vandalismebestrijding op meerdere wiki's om globale terugdraairechten te verkrijgen.

Zie:

Globale beheerder

Globale beheerders zijn gebruikers met beheerdersrechten op meerdere kleine wiki's, voornamelijk met als doel het tegengaan van vandalisme omdat er weinig of geen lokale beheerders zijn. Deze worden aangesteld na een uitputtend overleg op Steward requests/Global permissions.

Zie:

Importeurs voor nieuwe wiki's

Importeurs voor nieuwe wiki's zijn gebruikers die regelmatig te maken hebben met het importeren van pagina's naar de nieuwe wiki's die zijn gemaakt volgens het taalvoorstelbeleid, van hun respectievelijke testwiki's (Incubator, BetaWikiversity of OudeWikisource). Dit is een louter technische routinetaak die moet worden uitgevoerd door ervaren importeurs (zie het logboek met eerdere importeeracties).

tweetrapsauthenticatie-testers

Door lid te zijn van de groep tweetrapsauthenticatie-testers kan die gebruiker two-factor authentication inschakelen, zelfs als de gebruiker niet tot een van de groepen behoren die dit normaal gesproken mogen inschakelen.

Steward

Stewards hebben volledige toegang tot de wikiomgeving, en voeren de technische implementatie uit van gemeenschapsbeslissingen, behandelen noodgevallen en grijpen in bij wikioverschrijdend vandalisme. Stewards worden jaarlijks verkozen via deelname van alle wiki's.

Zie:

VRT-Rechtenagenten

VRT-rechtenagenten zijn gebruikers die toegang hebben tot de rechtenwachtrijen van de Wikimedia VRTS. De globale groep wordt voornamelijk gebruikt voor identificatiedoeleinden, en het enige gebruikersrecht dat het bevat is de mogelijkheid om tweefactorauthenticatie te activeren.

Zie ook