This page is a translated version of the page Help:Import and the translation is 100% complete.
{{{{{1}}}}}
Meta-Wiki Importer pictogram
Meta-Wiki Importer pictogram

Er zijn twee soorten import, beide toegankelijk via Special:Import:

 • Transwiki importeren, ook wel interwiki importeren: importeert pagina's rechtstreeks van een andere wiki; De instellingen van de doelwiki bepalen welke bronwiki's zijn ingeschakeld; message with id 'import-interwiki-text' (talk) verschijnt; na "Pagina's overbrengen naar namespace" kan men een doel namespace; De optie "alle" betekent eigenlijk "hetzelfde als het origineel".
 • upload importeren: importeert een bestand in een speciaal XML formaat geproduceerd door exporteren pagina's van een andere wiki; message with id 'importtext' (talk) verschijnt;

Zie de pagina importeerder voor informatie over de gebruikersgroep die deze acties uitvoert.

Transwiki import

Op veel Wikimedia-wiki's is het importeren van transwiki's ook uitgeschakeld, het geeft message with id 'importnosources' (talk): "No wikis from which to import have been defined and direct history uploads are disabled." Pagina's van commons:, foundation:, w:, cs: en fr: kunnen nu worden geïmporteerd in Meta, en pagina's van Meta kunnen worden geïmporteerd in mw:. De handeling van het importeren wordt toegevoegd aan de paginageschiedenis en aan Special:Log/import.

Als een geïmporteerde pagina dezelfde naam heeft als een bestaande pagina in de doel wiki, wordt de pagina overschreven als de geïmporteerd pagina nieuwer is (volgens de tijdstempels). Als er tijdens de invoer een fout is opgetreden, dan is de invoer mogelijk gedeeltelijk voltooid (sommige pagina's zijn ingevoerd, maar niet allemaal). Aangezien de pagina's overschreven zijn, zou het opnieuw proberen het importeren geen probleem moeten zijn.

Als u heeft gespecificeerd dat de geschiedenis toegevoegd moet worden, moet u ook informatie over de bewerkingen zien in de 'geschiedenis' van de ingevoerde pagina's en in de gebruikersbijdragen. De bewerkingen worden niet weergegeven in 'recente wijzigingen' (niet geplaatst op het moment van de oorspronkelijke bewerking, noch op het moment dat de bewerking wordt ingevoerd). Het effect zal vergelijkbaar zijn met een volledige historische fusie en het kan later vrij moeilijk zijn te bepalen welke bewerkingen zijn geïmporteerd.

Er is een optie "Alle sjablonen opnemen", waarmee de sjablonen op een geïmporteerde pagina worden geïmporteerd. Als dit niet wordt gebruikt, worden ze gerelinkt, tenzij er een sjabloon met dezelfde naam bestaat op de doelwiki. Als dit wordt gebruikt, worden sjablonen met dezelfde naam op de doelwiki overschreven en bevat de import niet alleen de sjablonen op de geïmporteerde pagina, maar ook alle sjablonen die binnen die sjablonen worden gebruikt. Het is mogelijk om een verzameling pagina's te importeren door speciaal een pagina te maken die ze transcludeert, en die pagina te importeren, met de optie aan. Dit moet echter zeer zorgvuldig gebeuren, anders kan het ertoe leiden dat er veel meer wordt geïmporteerd dan gewenst - nogmaals, het zal alle sjablonen op de getranscludeerde pagina's importeren en alle sjablonen die in die sjablonen zijn genesteld.

Nuttige toepassingen van importeren zijn onder meer:

 • wanneer een pagina wordt verplaatst naar een andere wiki en daar vervolgens wordt bewerkt, dan is de geschiedenis bij elkaar in de doelwiki; Dit is vooral handig als de bronpagina moeilijker te vinden is door paginaverplaatsingen enz.
 • Wanneer een pagina wordt verplaatst naar een andere wiki en verwijderd op de bronwiki, bewaar dan de geschiedenis.
 • om sjablonen te hebben die op een andere wiki/subdomein bestaan.
 • Op bepaalde projecten zoals WikiSource en Wiktionary, om meertalige inhoud te verplaatsen tussen subdomeinen van talen.

Implementatie

Om te controleren of uw wiki het recht transwiki heeft geconfigureerd en, waar het is geconfigureerd, naar welke wiki's, kunt u een query doen op uw wiki met behulp van de API.

De configuratie is uitgedrukt in <param name="interwikisource" description="Voor interwiki-importeringen: wiki om uit te importeren"> …

Als alternatief kan men de globale configuratie controleren op http://noc.wikimedia.org/conf/highlight.php?file=InitialiseSettings.php en kijken in de sectie wgImportSources.

Als er geen transwiki is geconfigureerd, zoek dan de consensus van uw lokale gemeenschap om de transwiki te configureren, en om te bepalen van welke wiki's u wilt importeren. Verzoeken tot wijziging van de configuratie moeten worden ingediend in Phabricator:. Er wordt van u verwacht dat u in uw bugverzoek een link maakt naar de discussie binnen uw gemeenschap.

Een query van de API op uw lokale wiki zou ook de rechten van de gebruikersgroep weergeven, controleer op de tag <add>

Toewijzing van transwiki-importrechten

De meeste transwiki-rechten worden toegewezen aan gebruikers na een succesvolle discussie in de wiki van hun gemeenschap, gevolgd door een verzoek aan stewards op deze pagina. Sommige wiki's hebben gevraagd en gekregen dat lokale bureaucraten dit recht kunnen toekennen, neem contact op met uw wiki voor de situatie op uw wiki.

Uploaden importeren

Hoe te exporteren, en het formaat van geëxporteerde pagina's, wordt hier beschreven. Normaal gesproken kan elke gebruiker wikipagina's exporteren naar een bestand, maar om pagina's vanuit een bestand in een wiki te importeren, moet u 'Sysop'-rechten hebben op die wiki. Dus als u uw eigen MediaWiki installatie heeft, dan zou u daar de pagina 'Special:Import' moeten kunnen zien. Binnen de Wikimedia Foundation-familie van wikiprojecten kunnen alleen gebruikers met het recht importupload pagina's importeren in een wiki vanuit een bestand; Dit geldt alleen voor leden van de "importeerder"-groep en stewards.

Om wikipagina's van uw computer te importeren, klikt u gewoon op Browse om het bestand op uwe lokale bestandssysteem te vinden.

Bewerken van het importbestand

In het geval van upload-import kan het XML-bestand vanwege het eenvoudig leesbare bestandsformaat gemakkelijk worden bewerkt tussen exporteren en importeren. Dit moet met voorzichtigheid en integriteit gebeuren, men kan geantedateerde bewerkingen doen en valse gebruikersnamen gebruiken, en in combinatie met verwijdering kan men de "geschiedenis wijzigen". Toepassingen van deze bewerking zijn onder meer:

 • het toevoegen van een notitie aan de bewerkingssamenvatting over het importeren
 • het wijzigen van gebruikersnamen en/of paginanamen om naamconflicten te voorkomen (alleen tussen de title-tags en tussen de gebruikersnaamtags of ook in links en handtekeningen)
 • namespace namen wijzigen in de generieke of de toepasselijke (idem) Merk op dat als twee versies van de pagina dezelfde tijdstempel hebben (omdat de ene is geüpload met dezelfde tijdstempel als een reeds bestaande versie), de latere (geïmporteerde) versie zal verschijnen in de bewerkingsgeschiedenis, maar niet in het artikel zelf.

Zie deze Handleiding voor een voorbeeld van het werken met deze XML-bestanden in Visual Studio.NET C#.

Geschiedenissen samenvoegen en andere complicaties

Zie ook mw:Manual:Importing_XML_dumps#Troubleshooting.

Als de import geschiedenisinformatie bevat en de bewerkingen bevatten een gebruikersnaam die in het importerende project wordt gebruikt door iemand anders, dan moet de geüploade import worden aangepast en de bedoelde gebruikersnaam in het XML bestand moet eerst vervangen worden voor een andere naam om onduidelijkheid te voorkomen. Als de gebruikersnaam nog niet gebruikt werd in het importerende project dan zijn de gebruikersbijdrage hoe dan ook beschikbaar, hoewel er niet automatisch een account wordt aangemaakt.

Net zoals wanneer een pagina wordt aangeschreven in een link en/of in een URL, worden generieke naamruimtes automatisch omgezet en als een prefix niet een naamruimte naam is, dan komt de pagina in de hoofdnaamruimte terecht. Dat wil echter zeggen "Meta:" wordt genegeerd (vervalt) in een project dat dat prefix gebruikt voor interwiki linken. Het zou wenselijk zijn omdat te vervangen in het XML bestand naar "Project:" voor het importeren.

Als een pagina-naam al bestaat, zorgt het importeren van revisies van een pagina met die naam ervoor dat de paginageschiedenis wordt samengevoegd. Let op dat na het invoeren van een herziening tussen twee bestaande revisies in de paginageschiedenis de wijziging door de gebruiker die de volgende bewerking heeft gemaakt, verschilt lijkt van wat het daadwerkelijk is geweest: om de werkelijke verandering door de gebruikers te zien, moet men het verschil tussen de twee al bestaande revisies nemen, niet het verschil ten opzichte van de toegevoegde. Daarom moet dit alleen worden gedaan om de echte paginageschiedenis te reconstrueren.

Een revisie wordt niet geïmporteerd als er al een revisie van dezelfde pagina, datum en tijd (tot op de seconde nauwkeurig) bestaat. In de praktijk gebeurt dit alleen als de revisie al is geïmporteerd (ofwel naar de huidige wiki, of eerder naar de wiki van waaruit de export is gemaakt, of beide zijn geïmporteerd van een derde site).

Een bewerkingssamenvatting kan verwijzen naar, en eventueel linken naar, een andere pagina. Dit kan verwarrend zijn wanneer de pagina is geïmporteerd, maar de doelpagina niet.

De bewerkingssamenvatting laat niet automatisch zien dat de pagina is geïmporteerd, maar in het geval van upload import die kan worden toegevoegd aan de bewerkingssamenvattingen in het XML-bestand voordat het wordt geïmporteerd. Dit kan een aantal mogelijke bronnen van dubbelzinnigheid en/of verwarring voorkomen. Bij het bewerken van het XML-bestand met zoek/vervang, moet u er rekening mee houden dat het toevoegen van een tekst aan de bewerkingssamenvattingen een onderscheid vereist tussen bewerkingen die er al een hebben, dus commentaartags in het XML- bestand, en die zonder deze tags. Als er meerdere paren commentlabels zijn, is alleen de laatste effectief.

Gebruikersbijdrage

Zonder bepalingen voor gebruikersnaam conflicten laat de lijst met bijdrage zien:

 • de bewerkingen door het persoon dat geregistreerd staat onder de gebruikersnaam op het betreffende project
 • voor elke wiki vanwaar pagina's zijn geïmporteerd, de bewerkingen op geïmporteerde pagina's voor importeren door de gebruiker die op het bronproject de betreffende gebruikersnaam heeft

Als op het moment van importeren de pagina nog niet bestond op de doel site, dan kunnen de twee onderscheiden worden door de tijd van importeren te vergelijken met de tijd van bewerken.

Als de gebruikerspagina en de overlegpagina van de gebruiker nog geen gebruikersbijdrage link in de rand van de pagina hebben dan is de gebruiker niet geregistreerd en worden alle bewerkingen geïmporteerd.

Grootschalige overdracht

Voor een grootschalige overdracht kan iemand met voldoende systeembevoegdheden data verplaatsen binnenin de server, wat praktischer is dan grote XML bestanden te versturen vanaf de server naar een lokale computer van een gebruiker en dan weer terug naar de server.

Grote bestanden kunnen worden afgekeurd om twee redenen. De PHP upload limiet, te vinden in het PHP configuratie bestand php.ini:

 ; Maximum allowed size for uploaded files.
 upload_max_filesize = 20M

En ook de verborgen variabele limiteert de grote in het inputformulier. Te vinden in de mediawiki broncode, includes/specials/SpecialImport.php:

  <input type='hidden' name='MAX_FILE_SIZE' value='20000000' /> 

Misschien moet u de volgende vier instellingen veranderen in php.ini:

; Maximum size of POST data that PHP will accept.
post_max_size = 20M
max_execution_time = 1000  ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 2000	   ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
; Default timeout for socket based streams (seconds)
default_socket_timeout = 2000

Zie ook

 • data dumps beschrijft het onderhoudsscript maintenance/importDump.php die een alternatief importmechanisme biedt, maar niet altijd in goede staat is gebleven met recente MediaWiki-releases
 • Importeerder