Bộ Quy tắc Ứng xử Chung/Câu hỏi thường gặp

This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/FAQ and the translation is 100% complete.
Bộ Quy tắc Ứng xử Chung

Tham vấn

1. UCoC có liên quan như thế nào đến các sáng kiến và tham vấn Chiến lược Phong trào khác, chẳng hạn như Điều lệ Phong trào?
UCoC là một sáng kiến quan trọng từ quy trình chiến lược và đối thoại cộng đồng Wikimedia 2030. Đề xuất thứ ba từ các cuộc thảo luận về Chiến lược Phong trào là cung cấp sự an toàn và hòa nhập trong cộng đồng và tạo quy tắc ứng xử được đánh giá là sáng kiến ưu tiên cao nhất của khuyến nghị này. Đã có Thảo luận Toàn Cầu được tổ chức song song với các cuộc tham vấn về Quy tắc Ứng xử Toàn cầu cho các sáng kiến Chiến lược Phong trào khác như Hiến chương Phong trào.
2. Các cộng đồng được lựa chọn để tham vấn địa phương dựa trên cơ sở nào?
Các cộng đồng cho các cuộc tham vấn ngôn ngữ địa phương Giai đoạn 1 đã được lựa chọn dựa trên một số yếu tố, bao gồm tốc độ tăng trưởng và tình trạng chính sách ứng xử của địa phương. Thông tin thêm về quy trình cho Giai đoạn 1 hiện có tại đây. Sự sẵn có của các điều phối viên ngôn ngữ địa phương có trình độ cũng là một cân nhắc thiết thực.
Giống như Giai đoạn 1, nhiều yếu tố đã nguyên tắc việc lựa chọn cộng đồng cho Giai đoạn 2. Đầu tiên là dữ liệu về cơ sở hạ tầng thực thi hiện có của các dự án Wikimedia ngôn ngữ khác nhau liên quan đến chính sách địa phương. Những người hỗ trợ đã được chọn để đại diện cho các cộng đồng với các mức độ thực thi khác nhau hiện có, để mang lại những quan điểm đa dạng. Sự sẵn có của những người hỗ trợ có trình độ và mong muốn được bao phủ rộng rãi về mặt địa lý cũng đóng một vai trò quan trọng.
3. Wikimedia Foundation có thông báo rằng UCoC sẽ áp dụng cho tất cả các dự án và không gian của Wikimedia không?
Có. Vì UCoC sẽ trở thành một phần của Điều khoản Sử dụng nên các cộng đồng riêng lẻ sẽ không thể từ chối chính sách toàn cầu. Nếu các chính sách hoặc thông lệ hiện tại của địa phương có vẻ trái ngược với UCoC, thì những lo ngại đó cần được nêu ra sớm trong quy trình để xung đột có thể được kiểm tra và giải quyết. Kể từ ngày 2 tháng 2 năm 2021, Hội đồng Quản trị đã chính thức phê duyệt UCoC như một chính sách sẽ áp dụng cho tất cả các dự án và hoạt động trong phong trào Wikimedia. Phạm vi này cũng đã được làm rõ ngay từ giai đoạn đầu của quá trình tham vấn Giai đoạn 1 để soạn thảo chính sách và đã được đăng trên cả meta, wikimedia-l và nhiều dự án riêng lẻ. Danh sách các thông báo cho các wiki vừa và nhỏ có tại trang này. Các chi tiết về các cuộc tham vấn lớn hơn trên wiki có sẵn tại đây.

Dịch thuật

4. UCoC và tài liệu hỗ trợ của nó có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ không?
Nhóm dự án UCoC sẽ làm việc để dịch tất cả các tài liệu và thông báo chính sang nhiều ngôn ngữ nhất có thể bằng cách sử dụng kết hợp dịch thuật của cơ quan và tình nguyện viên. Đây là một nỗ lực lớn sẽ mất thời gian và chúng ta không thể làm điều đó một mình. Chúng tôi khuyến khích các tình nguyện viên muốn dịch tài liệu hoặc muốn có bản dịch bằng ngôn ngữ mới, hãy gửi email cho ucocproject wikimedia.org. Mặc dù không thể dịch tất cả các tài liệu sang tất cả các ngôn ngữ, nhưng chúng tôi cam kết tạo điều kiện cho sự tham gia rộng rãi vào quy trình UCoC trên các ngôn ngữ.
5. Trong trường hợp có sự khác biệt về bản dịch hoặc mâu thuẫn về cách diễn giải, bản thảo bằng ngôn ngữ nào sẽ được coi là bản chính thức?
Nhóm UCoC đã làm việc để xuất bản càng nhiều bản dịch của chính sách UCoC, các nguyên tắc thực thi và các trang liên quan càng tốt. Tuy nhiên, các bản dịch sẽ không hoàn hảo và chúng tôi sử dụng một số chiến lược (đại lý được trả tiền, tình nguyện viên, nhân viên, v.v.) để hoàn thành bản dịch, mỗi chiến lược đều có những thách thức riêng về độ chính xác. Các cộng đồng được khuyến khích giúp chúng tôi xác định và khắc phục sự khác biệt, đồng thời được yêu cầu hiểu rằng việc khắc phục sự khác biệt cần có thời gian. Cho đến khi quá trình hoàn tất, phiên bản tiếng Anh sẽ là phiên bản chính thức.

Thực thi

6. Các kế hoạch thực thi UCoC là gì, chẳng hạn như ai chịu trách nhiệm thực thi nó?
Theo chỉ thị từ Hội đồng Quản trị (Board hoặc BoT) của Tổ chức, việc thực thi là trọng tâm của giai đoạn thứ hai của dự án, bắt đầu sau khi phiên bản dự thảo cuối cùng của UCoC được phê duyệt bởi Board và công bố vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Điều này có nghĩa là các cộng đồng Wikimedia sẽ quyết định cách áp dụng, giải thích và thực thi UCoC ở cấp địa phương. Tất cả các bên và cộng đồng bị ảnh hưởng được khuyến khích tham gia tích cực vào cuộc thảo luận để tìm kiếm sự tương thích với các thông lệ, chính sách và thủ tục cộng đồng hiện có. Sau cùng, UCoC và các chiến lược thực thi của nó được dùng làm cơ sở cho toàn bộ phong trào. Các cộng đồng dự án riêng lẻ vẫn được khuyến khích phát triển các quy tắc hành vi của riêng họ dựa trên nỗ lực này.
7. Vi phạm UCoC sẽ được xử lý như thế nào trong đời thực, chẳng hạn như tại các sự kiện liên kết của Foundation hoặc Wikimedia nơi Chính sách Không gian Thân thiện cũng được áp dụng? Chính sách nào sẽ được ưu tiên?
Vì UCoC cung cấp một bộ nguyên tắc tối thiểu, các chính sách địa phương phải luôn được tham khảo trước và ban hành khi áp dụng. Điều này đúng với các sự kiện giống như cách nó đúng với hành vi trong bất kỳ dự án Wikimedia nào. UCoC chỉ được áp dụng trong trường hợp các chính sách hoặc cơ chế thực thi của địa phương không đủ để giải quyết các vấn đề hiện tại.
8. Việc báo cáo riêng về các vi phạm UCoC có trái với văn hóa cộng đồng Wikimedia tự do và minh bạch (chẳng hạn như mọi người có thể xem lịch sử trang) không?
Đã có trường hợp các báo cáo được chấp nhận ở chế độ riêng tư vì một số lý do, chẳng hạn như những lý do yêu cầu tiết lộ hoặc ngăn chặn thông tin nhận dạng cá nhân, các mối đe dọa gây hại và các vấn đề nhạy cảm khác. Các báo cáo như vậy thường xuyên được gửi tới Ủy ban Tin cậy và An toàn/Pháp lý, Người quản lý, Người kiểm tra, Người giám sát, Ủy ban Trọng tài và các cơ quan chức năng khác. Một số lượng đáng kể những người tham gia đã bày tỏ sự miễn cưỡng khi báo cáo hành vi quấy rối ở những địa điểm công cộng, vì điều này có thể dẫn đến sự thù địch hơn nữa. Một cân nhắc quan trọng trong Giai đoạn 2 là khám phá nhu cầu cân bằng tính minh bạch với nghĩa vụ bảo vệ nạn nhân bị quấy rối.
9. Tổ chức sẽ cung cấp loại hỗ trợ nào cho những người chịu trách nhiệm thực thi UCoC?
Quỹ cam kết hỗ trợ UCoC trong tất cả các giai đoạn phát triển của nó: soạn thảo chính sách, tham vấn về thực thi và sau đó đảm bảo các lộ trình thực thi hoạt động tốt. Hiện đã có một số bước được thực hiện để đảm bảo việc triển khai UCoC thành công. Điều này bao gồm cung cấp hỗ trợ cho những người có thể chịu trách nhiệm thực thi UCoC. Ví dụ, nhóm Phát triển Cộng đồng của Quỹ đã triển khai các chương trình thử nghiệm đào tạo trực tuyến. Khi chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu của cộng đồng thông qua các cuộc tham vấn Giai đoạn 2, chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn về các loại hỗ trợ cần ưu tiên.

Các đánh giá định kỳ

10. Liệu sẽ có các đánh giá định kỳ và sửa đổi của UCoC sau khi nó được xây dựng? Nếu có, ai sẽ chịu trách nhiệm thực hiện việc đó?
Có. Phòng Pháp chế của Tổ chức sẽ tổ chức đánh giá UCoC và Nguyên tắc Thực thi một năm sau khi phê chuẩn Nguyên tắc Thực thi. Việc đánh giá thành công có thể được hỗ trợ bởi các cơ cấu quản trị mới nổi, chẳng hạn như các cơ cấu được đề xuất bởi quy trình Chiến lược Phong trào.
11. Ai sẽ xem xét các chính sách trong tương lai nếu có nhu cầu thay đổi khẩn cấp?
Giống như các chính sách khác do Tổ chức lưu trữ, các yêu cầu thay đổi khẩn cấp có thể được gửi tới Phòng Pháp chế của Tổ chức. Trước đây, Phòng Pháp chế đã dẫn dắt các cuộc thảo luận về sửa đổi dựa trên cộng đồng (ví dụ: Điều khoản Sử dụng 2014/Sửa đổi đóng góp có trả phí) và có một cấu trúc cũng như quy trình để tạo điều kiện thuận lợi cho những tình huống này.

Xung đột với các chính sách địa phương

12. Điều gì xảy ra nếu chính sách địa phương mâu thuẫn với UCoC?
Sau khi Hội đồng chấp nhận UCoC, tất cả các cộng đồng Wikimedia sẽ được khuyến khích xem xét các chính sách hiện có của họ để đảm bảo đáp ứng các kỳ vọng của UCoC. Các cộng đồng có thể vượt ra ngoài UCoC và phát triển các chính sách phức tạp hơn, nhưng họ phải đảm bảo rằng các chính sách địa phương của họ không nằm dưới tiêu chuẩn cơ bản do UCoC đặt ra. Nếu cần, các cộng đồng và Quỹ có thể làm việc cùng nhau để hài hòa các chính sách. Quỹ sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho đến khi dự án hoàn thành.
13. Liệu UCoC cũng sẽ áp dụng cho các dự án đã có chính sách và nguyên tắc của địa phương?
UCoC nhằm mục đích tạo ra các tiêu chuẩn cơ bản nhất cho hành vi trong phong trào. Các dự án có chính sách phát triển tốt thường đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của UCoC và nói chung sẽ không phải thực hiện nhiều thay đổi đối với chính sách địa phương để tuân thủ chính sách toàn cầu.
14. Mỗi dự án Wikimedia có các nguyên tắc và chính sách hành vi riêng được viết bởi người dùng của dự án đó dựa trên nhu cầu của họ. Liệu UCoC có thay đổi các nguyên tắc và chính sách này không?
UCoC không nhằm mục đích thay thế các tiêu chuẩn hành vi hiệu quả hiện có. Thay vào đó, UCoC sẽ hoạt động như một tiêu chuẩn cơ bản cho tất cả các dự án, đặc biệt là những dự án hiện có ít hoặc không có tiêu chuẩn hành vi. Các cộng đồng có thể sử dụng UCoC để phát triển các quy tắc phù hợp hơn về mặt văn hóa hoặc điều chỉnh các nguyên tắc hiện có nếu cần thiết.
15. Nếu UCoC không đáp ứng 100% nhu cầu của cộng đồng thì sao?
UCoC chắc chắn sẽ không đáp ứng được tất cả các nhu cầu của cộng đồng. Ngoài ra, UCoC rất có thể sẽ phát triển trong tương lai. Các cộng đồng được khuyến khích xây dựng các chính sách của riêng họ trên đó. Ví dụ, UCoC có thể nói, “Bạn nên tập trung vào những gì tốt nhất không chỉ cho bạn với tư cách là một biên tập viên cá nhân, mà còn cho toàn bộ cộng đồng Wikimedia.” Điều này là rất rộng. Nhiều dự án Wikimedia đã có nhiều chính sách chi tiết hơn về cách xử lý các vấn đề như thế này, chẳng hạn như Xung đột Lợi ích. Nếu dự án của bạn không có, một câu như vậy trong UCoC sẽ là quy tắc dự phòng cho bất kỳ xung đột nào phát sinh về chủ đề này. Nhưng UCoC cũng có thể là một lời nhắc tốt để phát triển một chính sách chi tiết hơn về chủ đề này hoặc các chủ đề khác.
16. Làm thế nào để UCoC phù hợp với mọi bối cảnh văn hóa?
UCoC có thể không phù hợp với mọi bối cảnh văn hóa, nhưng những người soạn thảo đã nỗ lực để làm cho nó trở nên toàn diện nhất có thể. Nhóm UCoC đã tiếp cận các cộng đồng có nền văn hóa khác nhau và nhận phản hồi của họ. Ban soạn thảo đã cân nhắc những ý kiến đóng góp đó trong khi soạn thảo. Nếu bạn thấy có nhiều khoảng cách văn hóa hơn trong bản dự thảo, vui lòng lưu ý điều đó với chúng tôi trên trang thảo luận chính của Bộ quy tắc Ứng xử Chung và những vấn đề này có thể được đưa vào đánh giá đầu tiên hoặc tiếp theo hàng năm.

Dự phòng với Điều khoản Sử dụng

17. Có cần thiết phải có UCoC không khi phần 4 của Điều khoản sử dụng (ToU) đề cập đến các chính sách hành vi như “Hạn chế một số Hoạt động Nhất định”?
Phần 4 của Điều khoản Sử dụng Wikimedia có đề cập đến một số nguyên tắc hành vi cùng với nguyên tắc nội dung như vi phạm bản quyền và đóng góp có trả phí. Tuy nhiên, nó không phải là một danh sách toàn diện. Quy tắc Ứng xử Chung nhằm mục đích giúp các cộng đồng áp dụng Mục 4 của ToU bằng cách mở rộng các kỳ vọng về hành vi một cách chi tiết hơn.
18. Tại sao chúng ta viết một UCoC mới thay vì viết lại Mục 4 của Điều khoản Sử dụng?
Để giữ cho Điều khoản Sử dụng dễ đọc và ngắn gọn, một số thông tin được tách ra thành các tài liệu khác. Ví dụ: Chính sách cấp phép và Chính sách cấp phép Commons được bao gồm dưới dạng liên kết. Đồng ý với Điều khoản sử dụng cũng có nghĩa là đồng ý với các tài liệu đó. Sự tách biệt của Quy tắc Ứng xử Chung sẽ cho phép nó chi tiết hơn nếu cần thiết. Nó cũng sẽ làm cho việc cập nhật trở nên đơn giản hơn dựa trên nhu cầu thay đổi của chúng tôi như một phong trào.

Sự tham gia của Wikimedia Foundation

19. Tại sao Wikimedia Foundation liên quan đến chính sách này?
Hội đồng Quản trị đã yêu cầu Wikimedia Foundation hỗ trợ quá trình này. Dựa trên các khuyến nghị do các thành viên cộng đồng đưa ra trong quy trình Chiến lược Phong trào, UCoC được viết bởi ủy ban bao gồm cả tình nguyện viên và nhân viên của Tổ chức.
20. Hành động 'thực tế' từ Wikimedia Foundation sẽ là gì nếu ai đó vi phạm UCoC?
Hầu hết các vi phạm UCoC sẽ không bị Wikimedia Foundation xử lý. Chúng sẽ được xử lý bởi các cộng đồng địa phương hoặc các chức năng toàn cầu. Vi phạm Điều khoản sử dụng hiện đang bị xử lý theo cách tương tự. Các chi tiết chính xác của việc thực thi sẽ được xác định sau khi phê chuẩn Nguyên tắc Thực thi.
21. Liệu UCoC có thể bỏ phiếu không?
Văn bản chính sách chính của UCoC đã được Hội đồng Quản trị phê chuẩn vào tháng 2 năm 2021 và là một chính sách đang hoạt động. Nguyên tắc Thực thi cho UCoC sẽ trải qua quy trình phê chuẩn vào năm 2023, phản ánh các yêu cầu đối với quy trình như vậy trong thư ngỏ gửi tới Hội đồng Quản trị của Trọng tài viên dự án Wikimedia vào tháng 4 năm 2021.

Thực hiện

22. Nguyên tắc Thực thi UCoC bao gồm những gì?
Nguyên tắc Thực thi UCoC bao gồm công việc phòng ngừa (nâng cao nhận thức về UCoC, đề xuất đào tạo UCoC, trong số những công việc khác) và công việc đáp ứng (chi tiết quy trình lập hồ sơ, xử lý các vi phạm được báo cáo, cung cấp tài nguyên cho các vi phạm được báo cáo, chỉ định các hành động thực thi đối với các vi phạm…) nhằm giúp các thành viên cộng đồng phối hợp tốt với nhau bằng các quy trình công bằng và bình đẳng giữa các cộng đồng nhằm mang lại môi trường làm việc an toàn nhất cho tất cả mọi người.
23. Các nguyên tắc sẽ được cập nhật với những thay đổi bao lâu một lần?
Cả văn bản chính sách và nguyên tắc sẽ có các đánh giá định kỳ, kể cả trong vòng một năm thực hiện.
24. Ai sẽ giám sát UCoC?
Ủy ban Điều phối Quy tắc Ứng xử Toàn cầu, được gọi là U4C. U4C sẽ giám sát các báo cáo vi phạm UCoC và có thể tham gia vào các cuộc điều tra bổ sung và sẽ thực hiện các hành động khi thích hợp. U4C sẽ thường xuyên theo dõi và đánh giá tình trạng thực thi Bộ quy tắc và có thể đề xuất những thay đổi phù hợp đối với UCoC để Wikimedia Foundation và cộng đồng xem xét. Khi cần thiết, U4C sẽ hỗ trợ Wikimedia Foundation xử lý các vụ việc. U4C không thể thay đổi UCoC, xử lý các bất đồng giữa Tổ chức và các chi nhánh của nó, tạo ra các quy tắc phá vỡ hoặc coi thường UCoC hoặc hành động về bất kỳ vấn đề nào không liên quan đến UCoC hoặc việc thực thi UCoC.
25. U4C sẽ tương tác thế nào với các cơ quan ra quyết định khác ví dụ như ủy ban trọng tài?
U4C có nghĩa là đóng vai trò là cơ quan ra quyết định cuối cùng ở nơi không tồn tại cơ quan ra quyết định cấp cao hơn (chẳng hạn như các cộng đồng không có ủy ban trọng tài hoặc quy trình tương tự khác) hoặc nơi mà các cơ quan ra quyết định cấp cao hơn chuyển tiếp các vụ việc. U4C cũng sẽ hoạt động như một cơ quan ra quyết định đối với các vấn đề hệ thống nghiêm trọng mà các cấu trúc thực thi hiện tại không thể xử lý được.
26. U4C sẽ được hình thành như thế nào?
Ủy ban Soạn thảo đã ủng hộ việc thành lập Ủy ban Xây dựng U4C. Ủy ban Xây dựng U4C sẽ bao gồm các thành viên cộng đồng sẽ làm việc với Tổ chức để tạo ra quy trình thành lập U4C.