This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/FAQ and the translation is 89% complete.
Outdated translations are marked like this.
Univerzalni kodeks ponašanja

Konzultacije

1. Kako je UCoC povezan s drugim inicijativama i konzultacijama Strategije pokreta, na primjer, s Poveljom pokreta?
UCoC je ključna inicijativa iz razgovora u zajednici i strateškog procesa Wikimedia 2030. Treća preporuka iz rasprave o Strategiji pokreta bila je omogućiti sigurnost i uključivanje unutar zajednica. U tom smislu, stvaranje Kodeksa ponašanja ocijenjeno je kao inicijativa najvišeg prioriteta u okviru ove preporuke. Usporedno s konzultacijama o Univerzalnom kodeksu ponašanja održavaju se Globalni razgovori za druge inicijative Strategije pokreta kao što je Povelja pokreta.
2. Na temelju čega su zajednice odabrane za lokalne konzultacije?
U prvoj fazi, zajednice za konzultacije na lokalnom jeziku odabrane su na temelju nekoliko čimbenika, uključujući stopu rasta i stanje lokalnih politika ponašanja. Više informacija o postupku za prvu fazu možete pronaći na ovoj stranici. Jedan od praktičnih kriterija bila je i dostupnost kvalificiranih fasilitatora koji govore jezik zajednice.
Kao i tijekom prve faze, na odabir zajednica za Fazu 2 utjecali su brojni čimbenici. Prvi su bili podaci o postojećoj infrastrukturi za provedbu pri Wikimedia projektima na različitim jezicima i u odnosu na lokalne politike. Fasilitatori su odabrani tako da predstavljaju zajednice s različitim postojećim razinama provođenja, kako bi se unijele različite perspektive. U tome je značajnu ulogu odigrala dostupnost kvalificiranih fasilitatora i težnja za što širom geografskom pokrivenošću.
3. Je li Zaklada Wikimedia objavila da će se UCoC primjenjivati na sve Wikimedia projekte i prostore?
Da. Budući da će UCoC postati dio Uvjeta korištenja, pojedinačnim zajednicama neće biti moguće isključiti se iz globalne politike. Ako se čini da su postojeće lokalne politike ili prakse u suprotnosti s UCoC-om, te nedoumice treba istaknuti rano u procesu kako bi se sukob mogao ispitati i riješiti. Od 2. veljače 2021. godine, Odbor povjerenika službeno je odobrio UCoC kao politiku koja će se primjenjivati na sve projekte i aktivnosti u pokretu Wikimedia. Taj je opseg bio jasno naznačen od samog početka konzultacija tijekom prve faze izrade nacrta politike, a objavljen je i na Meti, Wikimedia-l, te na mnogim pojedinačnim projektima. Popis obavijesti za male i srednje wikije dostupan je na ovoj stranici. Detalji većih konzultacija na wikiju dostupni su ovdje.

Prijevodi

4. Hoće li UCoC i njegova prateća dokumentacija biti dostupni na svim jezicima?
Projektni tim UCoC-a radit će na prevođenju glavne dokumentacije i najava na što više jezika koristeći kombinaciju rada agencija i volontera. Ovo je velik i ozbiljan zadatak koji zahtijeva vrijeme, a koji ne možemo obaviti sami. Zato potičemo volontere koji bi željeli prevoditi materijale ili koji bi željeli da prijevodi budu dostupni na novom jeziku, da nam se jave na ucocproject wikimedia.org. Iako nije moguće prevesti sve materijale na sve jezike, predani smo tome da omogućimo široko sudjelovanje u procesu UCoC-a na što većem broju jezika.
5. U slučaju neslaganja u prijevodu ili sukoba u tumačenju, koja će se jezična verzija nacrta smatrati službenom verzijom?
Tim UCoC-a radi na objavljivanju što više prijevoda politike UCoC-a, smjernica za provedbu i drugih srodnih stranica. Međutim, prijevodi su nesavršeni i koristimo brojne strategije (agencije, volonteri, osoblje itd.) za dovršavanje prijevoda, od kojih svaka ima svoje izazove u pogledu preciznosti. Pozivamo zajednice da nam pomognu pronaći i ispraviti nepodudarnosti. Molimo zajednice za razumijevanje da je za popravljanje neslaganja potrebno vrijeme. Dok se proces ne završi, engleska verzija smatrat će će službenom.

Provedba

6. Koji su planovi za provedbu UCoC-a, na primjer tko je odgovoran za njegovu provedbu?
Prema direktivama Odbora povjerenika Zaklade (BoT), provedba je fokus druge faze projekta, koja je započela nakon što je BoT odobrio konačni nacrt verzije UCoC-a i objavio ga 2. veljače. To znači da će Wikimedia zajednice odrediti kako će se UCoC primjenjivati, tumačiti i provoditi na lokalnoj razini. Sve zainteresirane strane i zajednice potiču se da aktivno sudjeluju u raspravi koja bi tražila kompatibilnost s postojećim praksama, politikama i procedurama zajednice. Konačno, UCoC i njegove strategije provedbe trebaju poslužiti kao polazna osnova za cijeli pokret. Pojedinačne projektne zajednice još uvijek se potiču da razviju vlastite kodekse ponašanja.
7. Kako bi se postupalo s kršenjem UCoC-a u stvarnom životu, na primjer, na događajima Zaklade ili Wikimedia podružnica gdje se također primjenjuje Politika prijateljskog prostora? Koja politika bi imala prednost?
Budući da UCoC pruža minimalan skup smjernica, uvijek prvo treba konzultirati lokalne politike i usvojiti ih sukladno njihovom načinu primjene. Ovo podjednako vrijedi za događaje kao i za ponašanja na bilo kojem Wikimedia projektu. UCoC je namijenjen samo za primjenu u slučajevima kada lokalne politike ili mehanizmi provedbe nisu dovoljni za rješavanje postojećih problema.
8. Bi li privatno prijavljivanje kršenja UCoC-a bilo u suprotnosti s slobodnom i transparentnom kulturom zajednice Wikimedia (gdje svatko, na primjer, može vidjeti povijest stranice)?
Već je slučaj da se anonimne prijave prihvaćaju iz više razloga, kao što su oni koji zahtijevaju otkrivanje ili prikrivanje informacija o ličnosti, prijetnje ozljedom i druga osjetljiva pitanja. Takva se izvješća redovito dostavljaju Timu za sigurnost i povjerenje, pravnoj službi, upraviteljima, provjeriteljima, nadzornicima, arbitražnim odborima i drugim dužnosnicima. Značajan broj sudionika izrazio je nevoljkost prijaviti uznemiravanje na javnim mjestima, jer bi to moglo rezultirati daljnjim uznemiravanjem. Važno pitanje tijekom Faze 2 bit će potreba za uspostavljanjem ravnoteže između transparentnosti i obveze zaštite žrtava uznemiravanja.
9. Kakvu će podršku Zaklada pružiti odgovornima za provođenje UCoC-a?
Zaklada je predana pružanju potpore UCoC-u kroz sve faze njegovog razvoja: izradu nacrta politike, konzultacije o provedbi, a zatim osiguravanje dobrog funkcioniranja puteva provedbe. Već se poduzimaju neki koraci kako bi se osiguralo da je provedba UCoC-a uspješna. To uključuje pružanje podrške onima koji bi mogli biti odgovorni za provođenje UCoC-a. Na primjer, tim za razvoj zajednice Zaklade pokrenuo je pilot programe online obuke. Kako bolje razumijemo potrebe zajednice kroz naše konzultacije u Fazi 2, bolje ćemo razumjeti vrste podrške kojima ćemo dati prioritet.

Periodične revizije

10. Hoće li biti povremenih revizija i izmjena UCoC-a nakon što bude dovršen? Ukoliko je odgovor potvrdan, tko će biti odgovoran za to?
Da. Pravni odjel Zaklade vodit će proces revizije UCoC-a godinu dana nakon što Odbor povjerenika prihvati njegovu dovršenu verziju. Nove upravljačke strukture, poput onih koje preporučuje proces strategije pokreta, mogu olakšati naredne revizije.
11. Tko će preispitati politike u budućnosti ako se ukaže hitna potreba za promjenom?
Kao kod drugih pravila u Zakladi, zahtjevi za hitne promjene mogu se podnijeti Pravnom odjelu Zaklade. Pravni odjel je u prošlosti vodio razgovore u zajednici o izmjenama i dopunama (na primjer, izmjena Uvjeta korištenja/Plaćenih doprinosa iz 2014.) i posjeduje strukturu i proces za vođenje ovih situacija.

Sukob s lokalnim politikama

12. Što se događa ako su lokalne politike u sukobu s UCoC-om?
Nakon što Odbor povjerenika prihvati UCoC, sve Wikimedia zajednice bit će potaknute da pregledaju svoje postojeće politike kako bi se osiguralo da ispunjavaju očekivanja UCoC-a. Zajednice mogu ići dalje od UCoC-a i razviti razrađenije politike, ali trebale bi osigurati da njihova lokalna pravila ne budu ispod osnovnog standarda propisanog od strane UCoC-a. Ako je potrebno, zajednice i Zaklada mogu surađivati na usklađivanju pravila. Zaklada će biti na raspolaganju za pomoć dok se projekt ne završi.
13. Hoće li se UCoC primjenjivati i na projekte koji već imaju lokalne politike i smjernice?
UCoC ima za cilj stvoriti najosnovnije standarde ponašanja u pokretu. Projekti s dobro razvijenim politikama obično ispunjavaju ili premašuju očekivanja UCoC-a i općenito neće morati unositi mnogo promjena u lokalne politike kako bi se pridržavali globalne politike.
14. Svaki Wikimedia projekt ima svoje vlastite smjernice ponašanja i politike koje su napisali korisnici tog projekta na temelju njihovih potreba. Hoće li UCoC promijeniti ove smjernice i politike?
UCoC nema za cilj zamijeniti postojeće, učinkovite standarde ponašanja. Umjesto toga, UCoC će služiti kao osnovni standard za sve projekte, a posebno one koji imaju nedovoljne standarde ponašanja ili ih uopće nemaju. Zajednice mogu koristiti UCoC za razvoj kulturološki prikladnijih normi ili za prilagodbu postojećih smjernica prema potrebi.
15. Što ako UCoC ne zadovoljava u potpunosti potrebe naše zajednice?
UCoC sasvim sigurno neće zadovoljiti sve potrebe zajednice. Također, vrlo je vjerojatno da će se UCoC razvijati u budućnosti. Zajednice se potiču da na njegovoj osnovi izgrade vlastite politike. Na primjer, UCoC može reći: „Trebali biste se usredotočiti na ono što je najbolje ne samo za vas kao pojedinačnog urednika, već i za Wikimedia zajednicu u cjelini.“ Ovo je vrlo široko. Mnogi Wikimedia projekti već imaju mnogo detaljnije politike o tome kako rješavati probleme poput ovog, kao što je sukob interesa. Ako vaš projekt nema takva pravila, ova rečenica u UCoC-u bila bi zamjensko pravilo za sve sukobe do kojih bi moglo doći na ovu temu. Ali UCoC bi također mogao biti dobar podsjetnik da se razvije detaljnija politika oko ove ili drugih tema.
16. Kako će se UCoC uklopiti u sve kulturne kontekste?
UCoC se možda ne uklapa u sve kulturne kontekste, ali autori su radili na tome da bude što inkluzivniji. Tim UCoC-a pristupio je zajednicama s različitim kulturama i uzeo u obzir njihove povratne informacije. Odbor za izradu nacrta razmotrio je te doprinose prilikom izrade nacrta. Ako vidite više kulturoloških praznina u nacrtu, ljubazno nas upozorite na to na glavnoj stranici za razgovor Univerzalnog kodeksa ponašanja, a ta pitanja mogu biti uključena u prvu ili sljedeću godišnju reviziju.

Redundantnost u odnosu na Uvjete korištenja

17. Je li još uvijek potrebno imati UCoC kada odjeljak 4. Uvjeta korištenja (ToU) pokriva politike ponašanja kao što je „Suzdržavanje od određenih aktivnosti“?
Odjeljak 4 Wikimedia Uvjeta korištenja pokriva pojedine smjernice ponašanja zajedno sa smjernicama za sadržaj kao što su kršenje autorskih prava i plaćeno pisanje. Međutim, to nije sveobuhvatan popis. Univerzalni kodeks ponašanja ima za cilj pomoći zajednicama u primjeni odjeljka 4 Uvjeta tako što će detaljnije opisati očekivanja u ponašanju.
18. Zašto pišemo novi UCoC umjesto da preradimo odjeljak 4 Uvjeta korištenja?
Kako bi Uvjeti korištenja bili čitljivi i sažeti, neke su informacije odvojene u druge dokumente. Na primjer, Politika licenciranja i Commons politika licenciranja uključeni su kao veze. Pristajanje na Uvjete korištenja znači pristajanje i na te dokumente. Razdvajanje Univerzalnog kodeksa ponašanja omogućit će da bude detaljniji ako je potrebno. Također će olakšati ažuriranje na temelju naših promjenjivih potreba kao pokreta.

Uključenost Zaklade Wikimedia

19. Zašto je Zaklada Wikimedia uključena u ovu politiku?
Upravni odbor zatražio je od Zaklade Wikimedia da podrži proces. Na preporuke koje su članovi zajednice iznijeli u okviru procesa Strategije pokreta, UCoC je napisao odbor koji se sastojao od volontera i osoblja Zaklade.
20. Kakva bi bila „stvarna“ akcija Zaklade Wikimedia ako bi netko prekršio UCoC?
Zaklada Wikimedia neće rješavati većinu kršenja UCoC-a. Njima će se baviti lokalne zajednice ili globalni dužnosnici. Kršenja Uvjeta korištenja trenutno se rješavaju na isti način. Točni detalji provedbe bit će određeni u Fazi 2, nakon što Upravni odbor ratificira UCoC.
21. Hoće li UCoC biti predmet glasovanja?
Glavni tekst politike UCoC-a ratificirao je Upravni odbor tijekom veljače 2021. i on predstavlja aktivnu politiku. Smjernice za provođenje UCoC proći će kroz proces ratifikacije 2022. godine, odražavajući zahtjeve za takav proces u otvorenom pismu koje su Odboru povjerenika uputili Arbitri Wikimedia projekata travnja 2021.

Implementation

22. Od čega se sastoje smjernice za provedbu UCoC-a?
Smjernice za provedbu UCoC-a sastoje se od preventivnog rada (promicanje svijesti o UCoC-u, preporučavanje obuke o UCoC-u, između ostalog) i reaktivnog rada (detaljne informacije o procesu podnošenja prijava, obrade prijavljenih kršenja, osiguravanja resursa za prijavljena kršenja, određivanja provedbenih radnji za kršenja, itd.) koji trebaju pomoći članovima zajednice da se dobro koordiniraju u procesima koji su pošteni i pravedni u svim zajednicama kako bi se stvorilo najsigurnije radno okruženje za sve.
23. Koliko često će se Smjernice ažurirati?
I tekst politike i Smjernice imat će periodične revizije, od kojih će prva biti u roku od godinu dana od implementacije.
24. Tko će nadzirati UCoC?
Koordinacijski odbor Univerzalnog kodeksa ponašanja, poznat kao U4C. U4C će pratiti izvješća o kršenju UCoC-a. Ovaj Odbor se može uključiti u dodatne istrage i prema potrebi poduzimati mjere. U4C će redovito pratiti i procjenjivati stanje provedbe Kodeksa i može Zakladi Wikimedia i zajednici predložiti na razmatranje odgovarajuće izmjene UCoC-a. Kada je potrebno, U4C će pomoći Zakladi Wikimedia u rješavanju slučajeva. U4C ne može mijenjati UCoC, rješavati nesuglasice između Zaklade i njenih podružnica, stvarati pravila koja zaobilaze ili zanemaruju UCoC, niti djelovati po bilo kojem pitanju koje se ne odnosi na UCoC ili njegovu provedbu.
25. Kako će U4C komunicirati s drugim tijelima za donošenje odluka kao što su arbitražni odbori?
U4C bi trebao biti konačna instanca za donošenje odluka gdje ne postoji tijelo za donošenje odluka više razine (kao što su zajednice bez arbitražnog odbora ili drugog sličnog procesa), ili mjesto gdje viša tijela za donošenje odluka prosljeđuju slučajeve. U4C će također funkcionirati kao tijelo za donošenje odluka o ozbiljnim sustavnim pitanjima koja ne mogu rješavati postojeće strukture za provedbu.
26. Kako će se formirati U4C?
Odbor za izradu nacrta zalagao se za stvaranje Odbora za izgradnju U4C. Odbor za izgradnju U4C-a sastojat će se od članova zajednice koji će surađivati sa Zakladom na stvaranju procesa za uspostavljanje U4C-a.