This page is a translated version of the page Universal Code of Conduct/FAQ and the translation is 100% complete.
Tatakelakuan Sejagat

Perundingan

1. Bagaimanakah UCoC berkait dengan inisiatif dan perundingan Strategi Pergerakan yang lain, contohnya Piagam Pergerakan?
UCoC ialah inisiatif utama daripada proses strategi dan perbualan komuniti Wikimedia 2030. Saranan ketiga daripada perbincangan Strategi Pergerakan ialah untuk menyediakan keselamatan dan kemasukan dalam komuniti dan mewujudkan tatakelakuan dinilai sebagai inisiatif keutamaan tertinggi bagi cadangan ini. Terdapat Perbualan Global yang diadakan selari dengan perundingan Tatakelakuan Sejagat untuk inisiatif Strategi Pergerakan lain seperti Piagam Pergerakan.
2. Atas dasar apakah komuniti dipilih untuk perundingan tempatan?
Komuniti untuk perundingan bahasa tempatan Fasa 1 dipilih berdasarkan beberapa faktor, termasuk kadar pertumbuhan dan keadaan dasar kelakuan tempatan. Maklumat lanjut tentang proses untuk Fasa 1 tersedia di sini. Ketersediaan fasilitator bahasa tempatan yang berkelayakan juga menjadi pertimbangan praktikal.
Seperti Fasa 1, banyak faktor membimbing pemilihan komuniti untuk Fasa 2. Yang pertama ialah data mengenai infrastruktur penguatkuasaan sedia ada bagi projek Wikimedia bahasa yang berbeza berkenaan dengan dasar tempatan. Fasilitator telah dipilih untuk mewakili komuniti dengan pelbagai tahap penguatkuasaan sedia ada, untuk membawa perspektif yang pelbagai. Ketersediaan fasilitator yang berkelayakan dan aspirasi liputan geografi yang luas turut memainkan peranan.
3. Adakah Yayasan Wikimedia telah mengumumkan bahawa UCoC akan digunakan untuk semua projek dan ruang Wikimedia?
Ya. Memandangkan UCoC akan menjadi sebahagian daripada Syarat Penggunaan, komuniti individu tidak boleh menarik diri daripada dasar global. Jika dasar atau amalan tempatan sedia ada nampaknya bertentangan dengan UCoC, kebimbangan tersebut harus dibangkitkan lebih awal dalam proses supaya konflik itu dapat diperiksa dan diselesaikan. Mulai 2 Februari 2021, Lembaga Pemegang Amanah telah meluluskan UCoC secara rasmi sebagai dasar yang akan digunakan untuk semua projek dan aktiviti dalam pergerakan Wikimedia. Skop ini juga telah dijelaskan dengan jelas sejak peringkat permulaan perundingan Fasa 1 untuk merangka dasar, dan telah disiarkan pada meta, wikimedia-l, dan banyak projek individu. Senarai pengumuman kepada wiki bersaiz kecil dan sederhana tersedia di halaman ini. Butiran perundingan di wiki yang lebih besar tersedia di sini.

Terjemahan

4. Adakah UCoC dan dokumentasi sokongannya tersedia dalam semua bahasa?
Pasukan projek UCoC akan berusaha untuk menterjemah semua dokumentasi dan pengumuman utama ke dalam sebanyak mungkin bahasa menggunakan gabungan terjemahan agensi dan sukarelawan. Ini adalah usaha besar yang akan mengambil masa, dan kita tidak boleh melakukannya bersendirian. Kami menggalakkan sukarelawan yang ingin menterjemah bahan, atau yang ingin terjemahan tersedia dalam bahasa baharu, untuk menghantar e-mel kepada ucocproject wikimedia.org. Walaupun tidak mungkin untuk menterjemah semua bahan ke dalam semua bahasa, kami komited untuk membolehkan penyertaan meluas dalam proses UCoC merentas bahasa.
5. Sekiranya terdapat percanggahan terjemahan atau konflik tafsiran, versi bahasa manakah bagi draf yang akan dianggap sebagai versi rasmi?
Pasukan UCoC telah berusaha untuk menerbitkan sebanyak mungkin terjemahan dasar UCoC, garis panduan penguatkuasaan dan halaman berkaitan, yang mungkin. Walau bagaimanapun, terjemahan tidak sempurna dan kami menggunakan beberapa strategi (agensi berbayar, sukarelawan, kakitangan, dll.) untuk melengkapkan terjemahan, yang masing-masing mempunyai cabaran mereka sendiri dengan ketepatan. Komuniti digalakkan untuk membantu kami mengenal pasti dan membetulkan percanggahan, dan diminta untuk memahami bahawa membetulkan percanggahan memerlukan masa. Sehingga proses selesai, versi bahasa Inggeris akan menjadi versi rasmi.

Penguatkuasaan

6. Apakah rancangan untuk penguatkuasaan UCoC, seperti siapa yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakannya?
Mengikut arahan daripada Lembaga Pemegang Amanah Yayasan (Lembaga, atau BoT), penguatkuasaan adalah fokus fasa kedua projek, yang bermula selepas versi draf akhir UCoC telah diluluskan oleh Lembaga dan diumumkan pada 2 Februari 2021. Ini bermakna komuniti Wikimedia akan menentukan cara UCoC akan digunakan, ditafsir dan dikuatkuasakan di peringkat tempatan. Semua pihak dan komuniti yang terjejas digalakkan untuk mengambil bahagian secara aktif dalam perbincangan untuk mencari keserasian dengan amalan, dasar dan prosedur komuniti sedia ada. Akhir sekali, UCoC dan strategi penguatkuasaannya bertujuan untuk berfungsi sebagai garis dasar merentasi pergerakan. Komuniti projek individu masih digalakkan untuk membangunkan tatakelakuan mereka sendiri di samping usaha ini.
7. Bagaimanakah pelanggaran UCoC akan dikendalikan dalam kehidupan sebenar, contohnya, di acara gabungan Yayasan atau Wikimedia yang mana Dasar Ruang Mesra juga terpakai? Dasar manakah yang akan diutamakan?
Memandangkan UCoC menyediakan set garis panduan yang minimum, dasar tempatan hendaklah sentiasa dirujuk terlebih dahulu dan digubal apabila ia terpakai. Ini adalah benar untuk acara dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk tingkah laku pada mana-mana projek Wikimedia. UCoC hanya dimaksudkan untuk digunakan dalam kes di mana dasar tempatan atau mekanisme penguatkuasaan tidak mencukupi untuk menangani isu yang dihadapi.
8. Adakah pelaporan peribadi pelanggaran UCoC bertentangan dengan budaya komuniti Wikimedia yang bebas dan telus (di mana semua orang, sebagai contoh, boleh melihat sejarah halaman)?
Sudah menjadi kes bahawa laporan diterima secara tertutup atas beberapa sebab, seperti yang memerlukan pendedahan atau pemadaman maklumat yang mengenal pasti peribadi, ancaman bahaya dan isu sensitif lain. Laporan sedemikian kerap diserahkan kepada Amanah dan Keselamatan/Perundangan, Pengelola, Pemeriksa, Pengawas, Jawatankuasa Timbang Tara dan petugas lain. Sebilangan besar peserta telah menyatakan keengganan untuk melaporkan gangguan di tempat awam, kerana ini boleh mengakibatkan permusuhan selanjutnya. Pertimbangan penting dalam Fasa 2 ialah meneroka keperluan untuk mengimbangi ketelusan dengan kewajipan untuk melindungi mangsa gangguan.
9. Apakah jenis sokongan yang akan diberikan oleh Yayasan kepada mereka yang bertanggungjawab untuk menguatkuasakan UCoC?
Yayasan komited untuk menyokong UCoC melalui semua peringkat pembangunannya: penggubalan dasar, perundingan mengenai penguatkuasaan, dan kemudian memastikan laluan penguatkuasaan beroperasi dengan baik. Sudah ada beberapa langkah yang diambil untuk memastikan pelaksanaan UCoC berjaya. Ini termasuk menyediakan sokongan untuk mereka yang boleh bertanggungjawab untuk menguatkuasakan UCoC. Sebagai contoh, pasukan Pembangunan Komuniti Yayasan telah melancarkan program perintis latihan dalam talian. Memandangkan kami lebih memahami keperluan komuniti melalui perundingan Fasa 2 kami, kami akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang jenis sokongan yang perlu diutamakan.

Ulasan berkala

10. Adakah akan ada semakan berkala dan pindaan UCoC sebaik sahaja ia dibentuk? Jika ya, siapa yang akan bertanggungjawab untuk melakukannya?
Ya. Jabatan Undang-undang Yayasan akan menganjurkan semakan UCoC dan Garis Panduan Penguatkuasaan setahun selepas ratifikasi Garis Panduan Penguatkuasaan. Kajian semula yang berjaya mungkin dipermudahkan oleh struktur tadbir urus yang muncul seperti yang disyorkan oleh proses Strategi Pergerakan.
11. Siapakah yang akan mengkaji semula dasar tersebut pada masa hadapan jika keperluan mendesak untuk perubahan timbul?
Seperti dasar lain yang dihoskan Yayasan, permintaan untuk perubahan segera boleh dikemukakan kepada Jabatan Undang-undang Yayasan. Jabatan Undang-undang telah mengetuai perbualan pindaan yang didorong oleh komuniti pada masa lalu (contohnya, Syarat penggunaan 2014/Pindaan caruman berbayar) dan mempunyai struktur dan proses untuk memudahkan situasi ini.

Pertentangan dengan dasar tempatan

12. Apakah yang berlaku jika dasar tempatan bercanggah dengan UCoC?
Selepas penerimaan UCoC oleh Lembaga Pengarah, semua komuniti Wikimedia akan digalakkan untuk melihat dasar sedia ada mereka untuk memastikan ia memenuhi jangkaan UCoC. Komuniti boleh melangkaui UCoC dan membangunkan dasar yang lebih terperinci, tetapi mereka harus memastikan bahawa dasar tempatan mereka tidak berada di bawah standard asas yang ditetapkan oleh UCoC. Jika perlu, komuniti dan Yayasan boleh bekerjasama untuk menyelaraskan dasar. Yayasan akan sedia membantu sehingga projek selesai.
13. Adakah UCoC juga akan terpakai kepada projek yang telah mempunyai dasar dan garis panduan tempatan?
UCoC menyasarkan untuk mencipta piawaian paling asas untuk kelakuan merentasi pergerakan. Projek dengan dasar yang dibangunkan dengan baik biasanya memenuhi atau melebihi jangkaan UCoC dan secara amnya tidak perlu membuat banyak perubahan pada dasar tempatan untuk mematuhi dasar global.
14. Setiap projek Wikimedia mempunyai garis panduan dan dasar tatakelakuan sendiri yang ditulis oleh pengguna projek itu berdasarkan keperluan mereka. Adakah UCoC akan mengubah garis panduan dan dasar ini?
UCoC tidak dimaksudkan untuk menggantikan piawaian tatakelakuan yang sedia ada dan berkesan. Sebaliknya, UCoC akan berfungsi sebagai piawai asas untuk semua projek, terutamanya projek-projek yang mempunyai sedikit atau tiada piawaian tatakelakuan sedia ada. Komuniti boleh menggunakan UCoC untuk membangunkan lebih banyak norma yang sesuai dengan budaya atau untuk menyesuaikan garis panduan sedia ada mengikut keperluan.
15. Bagaimana jika UCoC tidak 100% memenuhi keperluan komuniti kita?
UCoC pastinya tidak akan memenuhi semua keperluan komuniti. Selain itu, UCoC berkemungkinan besar akan berkembang pada masa hadapan. Komuniti digalakkan untuk membina dasar mereka sendiri. Sebagai contoh, UCoC mungkin berkata, "Anda harus memberi tumpuan kepada perkara yang terbaik bukan sahaja untuk anda sebagai editor, tetapi juga untuk komuniti Wikimedia secara keseluruhan." Ini sangat luas. Banyak projek Wikimedia sudah mempunyai dasar yang lebih terperinci tentang cara mengendalikan isu seperti ini, seperti Konflik Kepentingan. Jika projek anda tidak mempunyai satu daripadanya, ayat sedemikian dalam UCoC akan menjadi peraturan sandaran untuk sebarang konflik yang timbul mengenai topik ini. Tetapi UCoC juga boleh menjadi peringatan yang baik untuk membangunkan dasar yang lebih terperinci mengenai topik ini atau topik lain.
16. Bagaimanakah UCoC akan disesuaikan dengan semua konteks budaya?
UCoC mungkin tidak sesuai dengan semua konteks budaya, tetapi penggubal telah berusaha untuk menjadikannya inklusif yang mungkin. Pasukan UCoC melakukan jangkauan kepada komuniti dengan budaya yang berbeza dan mengambil maklum balas mereka. Jawatankuasa penggubal mempertimbangkan input tersebut semasa membuat draf. Jika anda melihat lebih banyak jurang budaya dalam draf, sila bawa perkara itu kepada perhatian kami di halaman perbincangan utama Tatakelakuan Sejagat, dan isu ini mungkin dimasukkan dalam semakan tahunan pertama atau seterusnya.

Lewahan dengan Syarat Penggunaan

17. Adakah masih perlu untuk mempunyai UCoC apabila seksyen 4 Syarat Penggunaan (ToU) merangkumi dasar tatakelakuan seperti "Menahan diri daripada Aktiviti Tertentu"?
Bahagian 4 Syarat Penggunaan Wikimedia merangkumi beberapa garis panduan tatakelakuan bersama dengan garis panduan kandungan seperti pelanggaran hak cipta dan sumbangan berbayar. Walau bagaimanapun, ia bukan senarai yang komprehensif. Tatakelakuan Sejagat bertujuan untuk membantu komuniti menggunakan Seksyen 4 ToU dengan memperluaskan jangkaan tingkah laku dengan lebih terperinci.
18. Mengapakah kita menulis UCoC baharu dan bukannya menulis semula Seksyen 4 Syarat Penggunaan?
Untuk memastikan Syarat Penggunaan boleh dibaca dan ringkas, beberapa maklumat diasingkan ke dalam dokumen lain. Sebagai contoh, Dasar Pelesenan dan Dasar Pelesenan Commons disertakan sebagai pautan. Menyetujui Terma Penggunaan bermakna bersetuju dengan dokumen tersebut juga. Pemisahan Tatakelakuan Sejagat akan membolehkannya lebih terperinci jika perlu. Ia juga akan menjadikannya lebih mudah untuk dikemas kini berdasarkan keperluan kami yang berubah-ubah sebagai pergerakan.

Penglibatan Yayasan Wikimedia

19. Mengapakah Yayasan Wikimedia terlibat dalam dasar ini?
Yayasan Wikimedia telah diminta oleh Lembaga Pemegang Amanah untuk menyokong proses tersebut. Mengenai cadangan yang dikemukakan oleh ahli komuniti dalam proses Strategi Pergerakan, UCoC telah ditulis oleh jawatankuasa yang terdiri daripada kedua-dua sukarelawan dan kakitangan Yayasan.
20. Apakah tindakan 'sebenar' daripada Yayasan Wikimedia jika seseorang telah melanggar UCoC?
Kebanyakan pelanggaran UCoC tidak akan ditangani oleh Yayasan Wikimedia. Mereka akan dikendalikan oleh komuniti tempatan atau petugas global. Pelanggaran Terma Penggunaan sedang ditangani dengan cara yang sama. Butiran tepat penguatkuasaan akan ditentukan selepas pengesahan Garis Panduan Penguatkuasaan.
21. Adakah UCoC akan tertakluk kepada undian?
Teks dasar utama UCoC telah disahkan oleh Lembaga Pemegang Amanah pada Februari 2021, dan merupakan dasar yang aktif. Garis Panduan Penguatkuasaan untuk UCoC akan melalui proses pengesahan pada 2022, mencerminkan permintaan untuk proses sedemikian dalam surat terbuka kepada Lembaga Pemegang Amanah oleh Penimbangtara projek Wikimedia pada April 2021.

Pelaksanaan

22. Apakah yang terdapat dalam Garis panduan Penguatkuasaan UCoC?
Garis panduan Penguatkuasaan UCoC terdiri daripada kerja pencegahan (menggalakkan kesedaran UCoC, mengesyorkan latihan UCoC, antara lain) dan kerja responsif (memperincikan proses untuk memfailkan, memproses pelanggaran yang dilaporkan, menyediakan sumber untuk pelanggaran yang dilaporkan, menetapkan tindakan penguatkuasaan untuk pelanggaran…) yang bertujuan untuk membantu ahli komuniti menyelaras dengan baik bersama-sama dengan proses yang adil dan saksama merentas komuniti untuk menyediakan persekitaran kerja yang paling selamat untuk semua.
23. Berapa kerap garis panduan akan dikemas kini dengan perubahan?
Kedua-dua teks dasar dan garis panduan akan mempunyai semakan berkala, termasuk dalam tempoh setahun pelaksanaan.
24. Siapakah yang akan menyelia UCoC?
Jawatankuasa Penyelaras Tatakelakuan Sejagat, dikenali sebagai U4C. U4C akan memantau laporan pelanggaran UCoC dan mungkin terlibat dalam penyiasatan tambahan dan akan mengambil tindakan jika sesuai. U4C akan sentiasa memantau dan menilai keadaan penguatkuasaan Tatakelakuan dan mungkin mencadangkan perubahan yang sesuai kepada UCoC kepada Yayasan Wikimedia dan komuniti untuk dipertimbangkan. Apabila perlu, U4C akan membantu Yayasan Wikimedia dalam mengendalikan kes. U4C tidak boleh menukar UCoC, mengendalikan perselisihan faham antara Yayasan dan ahli gabungannya, membuat peraturan yang memintas atau mengabaikan UCoC, atau bertindak atas sebarang perkara yang tidak berkaitan dengan UCoC atau penguatkuasaannya.
25. Bagaimanakah U4C akan berinteraksi dengan badan pembuat keputusan lain seperti jawatankuasa timbang tara?
U4C bertujuan untuk berdiri sebagai badan pembuat keputusan muktamad apabila tiada badan pembuat keputusan peringkat lebih tinggi wujud (seperti komuniti tanpa jawatankuasa timbang tara atau proses lain yang serupa), atau tempat apabila badan pembuat keputusan yang lebih tinggi memajukan kes. U4C juga akan berfungsi sebagai badan pembuat keputusan untuk isu sistematik yang teruk yang tidak dapat dikendalikan oleh struktur penguatkuasaan sedia ada.
26. Bagaimanakah U4C akan dibentuk?
Jawatankuasa Penggubalan telah menyokong pembentukan Jawatankuasa Pembangunan U4C. Jawatankuasa Pembangunan U4C akan terdiri daripada ahli komuniti yang akan bekerjasama dengan Yayasan untuk mencipta proses untuk menubuhkan U4C.