Dulugang Pampanliligalig 2015 (''Harassment consultation 2015'')

This page is a translated version of the page Harassment consultation 2015 and the translation is 33% complete.
Outdated translations are marked like this.

Ang mga suliraning paninigalig at pagkamapitagan (harassment and civility) ay mga lumalaking inaalala sa mga pamayanang batay sa internet, at hindi roon nakabukod ang mga proyektong Wikimedia. Naghanap sa mga lunas ng ilang taong ang mga pamayanang Wikimedia sa mga isyung ito sa mga pampang-isahang proyekto, ngunit iyon ang patuloy pa ring pakikipaglaban.

This is the first of several planned consultations on this topic, intended to provide a place to discuss ideas, concerns, proposals and possible solutions regarding Wikimedia communities’ harassment-related challenges.

Paano ka makakalahok?

This is not a space to report specific instances of harassment; those are best reported through the existing channels on your project. You are welcome to make statements about your experiences as long as situations are anonymized. Please do not name other users. Please observe the Friendly Space Expectations when sharing your thoughts or discussing those of others.

What thoughts do you have on the issue of harassment on our projects? Subjects might include:

  • Observations about current approaches on our projects or elsewhere – what works, what doesn't;
  • Potential new or modified solutions or approaches to resolving issues on our projects.
  • Thoughts on the impact, if any, harassment has on Wikimedia projects and contributors.

Malugod na tinatanggap ang lahat ng naiisip. Inaasahan namin, unti-unti, na pagsama-samahin ang mga malawakang pinagkukuhanang maaaring isa-aksyon para sa pagtulong sa mga suliraning ito.

Adbokasiyang Pangkomunidad, Pundasyong Wikimedia

Further reading

Iba pang mga ideya

Click here to check for new entries