Samråd mot trakasserier 2015

This page is a translated version of the page Harassment consultation 2015 and the translation is 67% complete.
Outdated translations are marked like this.

Trakasserier och uppförande är frågor som i allt större utsträckning är ett bekymmer inom internetbaserade gemenskaper och Wikimedias projekt är inga undantag. Wikimediaprojektens gemenskaper har sedan flera år utforskat lösningar inom respektive projekt, men det är en ständigt pågående kamp.

Det här ska bli det första samrådet i en serie som behandlar frågan. Det ska vara en plats att diskutera ideer, angelägenheter, förslag och möjliga lösningar på Wikimediagemanskapernas trakasserirelaterade problem.

Hur kan du delta?

Det här är inte en plats där enskilda trakasserihändelser ska hanteras. Dessa hanteras bäst via existerande kanaler på det aktuella projektet. Du får däremot gärna beskriva dina erfarenheter så länge de är anonymiserade. Namnge inte andra användare och respektera "Friendly space expectations" när du delar dina tankar eller diskuterar andras.

Vilka tankar har du gällande trakasserifrågor på våra projekt? De kan behandla saker som:

  • Iakttagelser gällande befintliga angreppssätt på våra projekt eller på andra platser: Vad som fungerar och vad som inte fungerar.
  • Möjliga nya eller modifierade lösningar och angreppssätt för att lösa problemen på våra projekt.
  • Tankar gällande vilken effekt, om någon, trakasserier har på Wikimediaprojekten och dess användare.

Alla tankar är välkomna. Så småningom hoppas vi kunna skapa en projektövergripande och fungerande resurs till stöd för att hantera dessa problem.

Community Advocacy, Wikimedia Foundation

Further reading

Andra tankar

Click here to check for new entries