Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles)

This page is a translated version of the page Fundraising 2012/Translation/Impact Of Wikipedia Video (subtitles) and the translation is 54% complete.

00:00:00.000,00:00:05.000 וויקיפעדיע איז ניזט־פאר־ריווח, אבער זי איז די #5 וועבזײַטל אין דער וועלט. אלע ארטיקלען אין וויקיפעדיע זענען געשריבן דורך וואלונטירן.

00:00:06.000,00:00:11.500 מיר ווילן פארשטעלן עטלעכע פון זיי…

00:00:12.000,00:00:13.000 כ'בין פון נעפאל

00:00:13.100,00:00:14.000 כ'בין פון איראק

00:00:14.100,00:00:16.000 כ'בין פון אינדיע

00:00:16.001,00:00:17.000 כ'בין פון ביראם, ניו זשערסי

00:00:17.100,00:00:18.000 איך וואוין אין בירמינגהאם, ענגלאנד

00:00:18.100,00:00:22.050 שיקאגא, אילינוי -- לא פאז, באליוויע -- נייראבי, קעניע

00:00:22.051,00:00:24.000 קואלא לומפור, מאלייזיע -- מילאן, איטאליע, -- דרום אפריקע

00:00:24.100,00:00:26.100 פוילן -- יאפאן -- ארמעניע

00:00:26.200,00:00:28.000 בראזיל -- רוסלאנד -- באצוואנע

00:00:28.001,00:00:30.500 ישראל - אוזבעקיסטאן -- האנג קאנג

00:00:30.501,00:00:31.000 סטאמבול -- מעקסיקא

00:00:31.001,00:00:32.000 טשאטאנוגא, טענעסי

00:00:33.000,00:00:38.000 ווען איך האב זיך לכתחילה אריינגעטרעטן אין וויקיפעדיע אין 2008, האב איך אנגעהויבן אסאך ארטיקלען.

00:00:38.100,00:00:44.000 איינער פון זיי, ס'דאכט זיך, איז געווען וועגן א פרוי וואס הייסט מרים נור.

00:00:44.100,00:00:48.000 מיר האבן נישט געהאט אן ארטיקל דערויף, במילא -- איז דאס געווען מיין ערשטער ארטיקל.

00:00:48.100,00:00:52.500 נו, האב איך פארגעסן דערפון! אפשר צוויי אדער דריי יאר נאכהער,

00:00:52.600,00:00:57.000 טרעף איך דעם ארטיקל. בין איך געווען אויפגעטרייסלט.

00:00:57.100,00:01:02.000 מער ווי 100,000 מענטשן האבן געליינט דעם ארטיקל.

00:01:02.100,00:01:08.000 זיי האבן אים געניצט, האבן זיי באקומען אינפארמאציע פון דעם ארטיקל. זיי זענען אדורגעגגאנגען דעם ארטיקל.

00:01:08.100,00:01:15.000 שפיר איך אז איך האב באאיינפלוסט מער ווי 100,000 מענטשן.

00:01:15.500,00:01:19.000 אוי האב איך געכאפט א שרעק ווען איך האב געדרוקט דאס 'רעדאקטירן' קנעפל צום ערשטן מאל.

00:01:19.100,00:01:24.000 I thought, “Oh my god, I’m going to ruin everything! That can’t work! I can’t do it!”

00:01:24.100,00:01:29.000 Wikipedia is an 'open source' -- where everyone can throw in his or her idea

00:01:29.100,00:01:34.000 and then somebody else comes in and polishes on that idea to make it superb.

00:01:34.100,00:01:40.500 There are thousands of people working every day, every hour, every minute on Wikipedia to improve it.

00:01:40.501,00:01:44.000 A lot of it is the volunteerism. This is a unique way to volunteer.

00:01:44.100,00:01:49.000 It brings together both professionals and amateurs who have a love for a particular topic.

00:01:49.100,00:01:54.000 The people who had different opinions in the beginning start to collaborate.

00:01:54.001,00:01:58.500 A lot of what you would assume a large Internet corporation would handle

00:01:58.501,00:02:01.000 ווערט באהאנדלט דורך וואלונטירן ווי איך.

00:02:01.100,00:02:05.000 מען קען נישט סתם זאגן, "שוין, בין איך גערעכט, דו ביסט טועה, דאס איז מיין ווערסיע פונעם ארטיקל!"

00:02:05.100,00:02:07.000 If there’s an issue of bias,

00:02:07.100,00:02:11.000 then somebody has probably flagged it and if not, now I can flag it too.

00:02:11.000,00:02:13.000 You’ve got hundreds and thousands of people seeing that

00:02:13.001,00:02:15.000 and correcting it.

00:02:15.001,00:02:16.400 And then I push the button and

00:02:16.401,00:02:19.600 Boom - The journey started and it was great.

00:02:19.601,00:02:21.000 ערשט האב איך אנגעהויבן מיט "משמעותדיקייט".

00:02:21.001,00:02:24.000 דעם ערשטן ארטיקל וואס איך האב אנגעהויבן איז געווען "משמעותדיקייט".

00:02:24.001,00:02:26.000 איינער פון די הויפט ארטיקלען וואס איך האב געשריבן אין וויקיפעדיע איז געווען

00:02:26.001,00:02:27.400 דער ארטיקל וועגן שטאך וואונדן.

00:02:27.401,00:02:29.000 I write about fly fishing,

00:02:29.001,00:02:32.000 Montana history, National Park history, Yellowstone.

00:02:32.001,00:02:36.100 Underutilized crops. Chess players. Biodiversity.

00:02:36.101,00:02:39.100 Military history topics. Armenian history. Roman history.

00:02:39.101,00:02:42.100 Judges. Communication. Biographies. Football.

00:02:42.101,00:02:45.901 Ireland. Pennsylvania. Mostly photography.

00:02:45.901,00:02:47.600 Pink Floyd. Baking, because I love to bake.

00:02:47.601,00:02:50.200 Nuclear weapons and radioactivity,

00:02:50.201,00:02:52.000 and whitewater kayaking.

00:02:52,201,00:02:56.000 There’s all this information that’s out there that’s kind of scattered

00:02:56.001,00:02:59.000 and we’re putting it together in one place.

00:02:59.100,00:03:03.000 We are offering free knowledge for everyone,

00:03:03.101,00:03:07.000 אין זייער אייגענער שפראך כדי זיי קענען אים ניצן.

00:03:07.501,00:03:11.000 Everyone is benefited by this whether they are rich or poor.

00:03:11.001,00:03:16.000 For-profit companies have different motivations and different requirements.

00:03:16.500,00:03:22.000 From the Wikimedia Foundation, I don’t take a salary and I also don’t even take expenses.

00:03:22.001,00:03:25.500 כ'האלט ס'איז וויכטיק אז איך קען זאגן גאנץ קלאר,

00:03:25.501,00:03:30.500 ווען איך בעט אייך פאר געלט, בעט איך נישט פאר זיך --

00:03:30.501,00:03:36.000 כ'בעט אייך פאר געלט פאר דער פונדאציע וואס איז די גרופע וואס שטיצט די דאזיקע דערשטוינלעכע געמיינדע וואס איך בין א טייל דערפון.

00:03:36.501,00:03:41.400 כ'מיין וויקיפעדיע האב מיר געגעבן די געלעגנהייט צו שאפן ממש א גרויסע ענדעררונג אין דער וועלט.

00:03:41.401,00:03:48.000 ס'איז אזוי ווי אן אינוועסטירונג פאר אייער צוקונפט, פאר אייער קינדערס צוקונפט.

00:03:53.401,00:03:57.000 יישר כחכם!

00:04:00.000,00:04:03.000 The content contained in this video is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License v3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) unless otherwise stated. This work is attributable to: Victor Grigas, Wikimedia Foundation. The views and opinions expressed in this video are solely those of the individuals appearing in the video and do not necessarily reflect the policies or positions of any company, organization, or institution the individual may be a member of. The trademarks and logos of the Wikimedia Foundation and any other organization are not included under the terms of this Creative Commons license. Wikimedia trademarks and logos, including "Wikipedia" and the puzzle globe logo, are registered trademarks of the Wikimedia Foundation. For more information, please see our Trademark Policy page, http://www.wikimediafoundation.org/wiki/Trademark_Policy or contact trademarks@wikimedia.org.

00:04:03.000,00:04:05.000 This video is published under a Creative Commons license.

00:04:05.001,00:04:09.000 אזוי ווי וויקיפעדיע, איז ער פריי צו קאפירן, שניידן און טיילן.