Fundraising 2010/Appeal/sk


Keď som pred desiatimi rokmi začínal hovoriť o Wikipédii, ľudia sa na mňa pozerali divne.

Povedzme, že niektoré obchodné spoločnosti boli skeptické k myšlienke, že dobrovoľníci z celého sveta by sa mohli spojiť s cieľom vytvoriť pozoruhodný zdroj ľudského poznania – to všetko za prostým účelom zdieľania.

Žiadna reklama. Žiadny zisk. Žiadna agenda.

Po desiatich rokoch od jej založenia, každý mesiac Wikipédiu používa viac ako 380 miliónov ľudí – skoro tretina sveta pripojeného k internetu.

Wikipédia je 5. najobľúbenejšou stránkou na svete. Ostatné štyri vznikli a sú spravované vďaka miliardovým investíciám, obrovskému firemnému personálu a neúprosnému marketingu.

Ale Wikipédia sa ničím nepodobá na komerčnú stránku. Je tvorená komunitou, každé heslo je napísané dobrovoľníkmi. Vy ste súčasťou tejto komunity. A dnes Vás žiadam o ochranu a podporu pre Wikipédiu.

Spoločne ju môžme udržať zadarmo a bez reklám. Môžeme ju udržať otvorenú – každý môže použiť informácie z Wikipédie akokoľvek. Môžeme udržať rast Wikipédie – šírením vedomostí kamkoľvek, a pozývaním každého aby sa zúčastnil.

Každoročne v tomto čase žiadame Vás a ostatných členov komunity Wikipédie aby pomohli podporiť náš spoločný podniť skromným darom v hodnote $20, $35, $50 alebo viac.

Ak si ceníte Wikipédiu ako zdroj informácií – a zdroj inšpirácie – dúfam, že budete konať hneď teraz.

Všetko najlepšie,

Jimmy Wales

Zakladateľ Wikipédie

P.S. Wikipédia je o sile ľudí ako my robiť neobyčajné veci. Ľudia ako my píšu Wikipédiu, slovo po slove. Ľudia ako my ju financujú, príspevok za príspevkom. Toto je dôkaz nášho spoločného potenciálu zmeniť svet.