Fundraising 2010/Appeal/fiu-vro


Ku ma naksi kümne aastaga iist kõnõlõma Vikipeediäst, sis pall'oq inemiseq kaiq minno imeligult.

Lihtsähe üldäq, mõnõq äriinemiseq usu-us, et inemiseq üle ilma võinuq umast vabast tahtõst üten luvvaq suurõ tiidmiisikogo ni tetäq tuud õnnõ tuujaos, et tuud tõisiga jakaq.

Ilma reklaamilda. Ilma kasumilda. Ilma äriplaanilda.

Noq, kümne aastaga peräst, pruuk Vikipeediät egä kuu päält 380 mill'ona inemise – pia kolmasjago kõigist maailma internetipruukjist.

Vikipeediä um kaemiisi poolõst viies võrgoleht maailman. Ülejäänüq neli ommaq pistü pantuq mill'ardidõ dollaridõ suuruisi investeeringide, suurõ hulga palgatüütäjide ni kõva müügitüüga.

A Vikipeediä om kõkkõ muud ku äri peräst tett võrgokotus. Taa om kogokunna ütislooming, midä inemiseq umast vabast tahtmisõst ja aost üten tegeväq. Miiq kogokunna liigõq olõt saq kah. Ma pallõ, et sa avitanuq Vikipeediät käügin hoitaq ja kimmämbäs tetäq.

Üten saamiq tetäq nii, et Vikipeediä olnuq tasolda ja reklaamivaba ka edespiten. Saamiq hoitaq Vikipeediät vallalõ – nii et tan olõvat tiidmist saa vabalt pruukiq nii, kuis kiäki esiq taht. Saamiq Vikipeediät suurõmbas ja parõmbas tetäq – annami kõigilõ võimalusõ vabalt tiidmiisi saiaq ja kutsumi ekäütte üten lüümä.

Egä aastaga seol aol pallõmi sinno ja tõisi Vikipeediä kogokunna liikmit tukõq Vikipeediät 15, 25 vai 35 õuro suurudsõ või suurõmba anniga.

Kui piät Vikipeediät tähtsäs tiidmiisi- ja vaimolättes, sis ma looda, et tiit tuud õkva.

Kõgõ parõmbat,

Jimmy Wales

Vikipeediä alostaja

P.S. Vikipeediä om näüdüsses, et inemiseq nigu miiq saavaq luvvaq uskmalda asjo. Inemiseq nigu miiq kirotasõq Vikipeediät sõna sõna perrä. Inemiseq nigu miiq pidäväq taad ülevän and anni perrä. Tuu näütäski, et üten mi jovva muutaq maailma.