Fundraising 2010/Appeal/hsb


Před dźesać lětami sym wjele radostnych pohladow dóstał, hdyž započach z ludźimi wo Wikipediji rěčeć.

Prajmy, zo někotři wobchodnicy běchu jara skeptiscy při ideji, zo dobrowólnicy z cyłeho swěta móhli so schadźować, zo bychu kedźbyhódny pokład čłowjeskeje wědy wutworili – wšo za zaměr, zo wšitcy móža jón hromadźe wužiwać.

Žana reklama. Žane dobytki. Žane skryte wotpohlady.

Lětdźesatk po jeje załoženju, wužiwa wjace hač 380 milionow ludźi Wikipediju kóždy měsać – nimale třećina z Internetom zwjazaneho swěta.

Wona je pjate najpopularniše websydło w swěće. Druhe štyri websydła buchu z bilionami dolarow, hoberskim firmowym personalom a njesmilnym marketingom wutworjene a wudźeržane.

Ale, Wikipedija njeje kaž komercielne websydło. Wona bu wot zhromadźenstwa wutworjena, spisana wot dobrowólnikow, kotřiž su zapisk po zapisku činili. Ty sy dźěl našeho zhromadźenstwa. A ja pisam dźensa, zo bych će prosył, Wikipediju škitać a podpěrać.

Hromadźe móžemy ju darmo a bjez reklamy dźeržeć. Móžemy ju za wšěch přistupnu dźeržeć – móžeš informacije z Wikipedije kažkuli wužiwać. Móžemy so wo to starać, zo wona dale rosće, rozšěrjujo wědu wšudźe a přeprošujo kóždeho so na tym wobdźělić.

Kóžde lěto tutón čas prosymy tebje a wšěch druhich ze zhromadźenstwa Wikipedije pomhać, naše zhromadne předewzaće přez skromny dar wo $20, $35, $50 abo wjace podpěrać.

Jeli hódnoćiš Wikipediju jako žórło informacijow – a jako žórło inspiracije – nadźijam so, zo rozsudźiš so hnydom jednać.

Wšě najlěpše přeća,

Jimmy Wales

Załožer Wikipedije

P.S. Wikipedija demonstruje móc ludźi kaž my wurjadne wěcy činić. Ludźo kaž my pisaja Wikipediju, słowo po słowje. Ludźo kaž my ju financuja, dar po darje. To je dopokaz našeho kolektiwneho potenciala swět změnić.