Fundraising 2010/Appeal/he


רבים בחנו אותי בעיניים ספקניות לפני עשור שנים, כשהתחלתי לדבר איתם על ויקיפדיה.

נאמר רק שהיו אנשי עסקים שהטילו ספק ברעיון שמתנדבים מכל העולם ישתפו פעולה ליצירת אוסף יוצא מן הכלל של ידע אנושי – אך ורק למען המטרה הפשוטה של שיתוף.

ללא פרסומות. ללא רווחים. ללא אג'נדה.

עשור שנים אחרי הקמתה, משתמשים בוויקיפדיה יותר מ־380 מיליון איש מדי חודש – כמעט שליש מאלה המחוברים לאינטרנט.

זהו האתר החמישי הנצפה ביותר בעולם. בהקמת ארבעת האתרים האחרים ובתחזוקה שלהם הושקעו מיליארדי דולרים, כוח אדם רב מאוד, ושיווק בלתי נלאה.

אבל ויקיפדיה לא דומה לאתר מסחרי. זוהי יצירה קהילתית, הנכתבת על ידי מתנדבים, ואלה כותבים אותה עמוד אחרי עמוד. אתם חלק מהקהילה הזאת. אני כותב אליכם היום כדי לבקש מכם להגן על ויקיפדיה ולקיים אותה.

יחד נוכל לשמור עליה חינמית וחופשית מפרסומות. יחד נשמור עליה פתוחה. במידע מוויקיפדיה תוכלו להשתמש בכל דרך שתרצו. יחד נשמור עליה צומחת, כך שתפיץ ידע בכל מקום, בהשתתפות כולם.

בכל שנה בתקופה הזאת אנחנו פונים אליכם ומבקשים מכם ומאנשים אחרים מכל קהילת ויקיפדיה לעזור לקיים את המיזם המשותף שלנו בתרומה צנועה של 20$, 35$, 50$ או יותר.

אם אתם מעריכים את ויקיפדיה בתור מקור מידע ומקור השראה, אני מקווה שתנהגו כך עכשיו.

בברכה,

ג'ימי ויילס

מייסד ויקיפדיה

נ.ב. סיפורה של ויקיפדיה הוא סיפור כוחם של אנשים כמונו לעשות דברים מופלאים. אנשים כמונו כותבים את ויקיפדיה, מילה אחר מילה. אנשים כמונו מממנים אותה. זוהי ההוכחה לפוטנציאל המשותף שלנו לשנות את העולם.