Wybory Fundacji Wikimedia/2017/Rzecznik Komitetu ds. Rozporządzania Środkami/Kandydaci

Info Wybory zostały zakończone 11 czerwca 2017. Kolejne głosy nie będą akceptowane.
Wyniki zostały ogłoszone dnia 19 czerwca 2017. Prosimy o przekazanie swojej opinii na temat wyborów 2017 na tę stronę.

Na tej stronie znajdują się kandydaci do wyborów 2017 na Rzeczników Komitetu ds. Rozporządzania Środkami. Członkowie Komitetu Wyborczego Fundacji Wikimedia lub pracownicy Fundacji Wikimedia sprawdzą wymagania dla kandydatów dotyczące ich działalności na wiki. Pracownicy Fundacji Wikimedia sprawdzą tożsamość, a następnie sprawdzą wymagania offline dla kandydatów. Na tej stronie zostanie podany wynik weryfikacji kandydata dotyczący jego działalności na wiki. Wymagania offline zostaną zweryfikowane w późniejszym etapie.

Oświadczenia dostarczone przez kandydatów, którzy się nie kwalifikują do wyborów, zostaną zarchiwizowane na podstronie.

Oświadczenia kandydatów, którzy wycofają swoją kandydaturę zostaną zarchiwizowane tutaj.

Kirill Lokshin (Kirill Lokshin)

Kirill Lokshin (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
Presenting at WikiConference North America 2016 in San Diego
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Kirill Lokshin
  • Wiek: 33
  • Miejsce zamieszkania: Washington, DC, United States
  • Języki: en-N, ru-N, fr-1
 • Historia edycji:
  • Uczestnik projektów Wikimedia od: 2005
  • Projekty: en.wp, meta
Program kandydata Przez ostatnie dwa lata pełniłem funkcję Rzecznika FDC - i miałem do czynienia z wieloma rocznymi grantami w ramach ruchu Wikimedia, zarówno jako ewaluator, jak i grantobiorca - mam więc umiejętności i doświadczenie w skutecznym rozpatrywaniu skarg dotyczących procesu FDC.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
Zajmowałem się rocznymi planami i rocznymi grantami - z obu stron stołu. W mojej roli w zarządzie Wikimedia DC, zajmowałem się intensywnie procesem rocznego planowania i składania związanych z tym grantów, a także kierowałem programami w ramach realizacji tych planów. Jednocześnie służyłem w Komitecie ds. Uproszczonych Grantów Rocznych, gdzie miałem okazję oceniać wiele planów rocznych organizacji Wikimedia.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
Jestem wieloletnim uczestnikiem świata grantów w Wikimedia, pełniąc służbę w Komitecie Doradczym ds. Grantów, Komitecie Grantów Indywidualnych, Komitecie Uproszczonych Grantów Rocznych i Komitecie Grantów Projektowych. W rezultacie jestem bardzo zaznajomiony z procesami przyznawania grantów, oczekiwaniami uczestników i najlepszymi praktykami.

2. Jak rozumiesz rolę Rzecznika?

Rzecznik przyjmuje i dokumentuje skargi oraz inne informacje zwrotne na temat procesu FDC od jego uczestników i innych. Ponadto Rzecznik jest gotowy wspierać Radę i FDC w badaniu formalnych skarg, gdy wymagana jest niezależna ocena.

3. Jakie potencjalne skargi na proces FDC uważasz że mogłyby być dokumentowane przez Rzecznika, i jak byś sobie z nimi radził/a?

Przez dwa lata, kiedy służyłem jako Rzecznik FDC, nie otrzymałem żadnych skarg; A to oczywiście sprawiło, że moja kadencja była raczej niezbyt ekscytująca, myślę, że świadczy to o profesjonalizmie wszystkich zaangażowanych w proces, w tym członków FDC, pracowników WMF, którzy ich wspierają oraz wielu grantobiorców na całym świecie. Jednak w miarę, jak wiele organizacji wejdzie w proces FDC w nadchodzących latach, zawsze istnieje możliwość, że pojawi się skarga, bądź to dotycząca pomyłki lub braku komunikacji między różnymi zainteresowanymi stronami bądź też dotyczącej poważniejszej sprawy. Rola Rzecznika polega na przygotowaniu się do ewentualnego wystąpienia takiego scenariusza i szybkiego oraz skutecznego reagowania.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: KTC (talk) 23:06, 27 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 07:28, 27 May 2017 (UTC)[reply]