Wybory Fundacji Wikimedia/2017/Komitet ds. Rozporządzania Środkami/Kandydaci

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Funds Dissemination Committee/Candidates and the translation is 100% complete.
Info Wybory zostały zakończone 11 czerwca 2017. Kolejne głosy nie będą akceptowane.
Wyniki zostały ogłoszone dnia 19 czerwca 2017. Prosimy o przekazanie swojej opinii na temat wyborów 2017 na tę stronę.

Na tej stronie znajdują się kandydaci do wyborów 2017 na członków Komitetu ds. Rozporządzania Środkami. Członkowie Komitetu Wyborczego Fundacji Wikimedia lub pracownicy Fundacji Wikimedia sprawdzą wymagania dla kandydatów dotyczące ich działalności na wiki. Pracownicy Fundacji Wikimedia sprawdzą tożsamość, a następnie sprawdzą wymagania offline dla kandydatów. Na tej stronie zostanie podany wynik weryfikacji kandydata dotyczący jego działalności na wiki. Wymagania offline zostaną zweryfikowane w późniejszym etapie.

Oświadczenia dostarczone przez kandydatów, którzy się nie kwalifikują do wyborów, zostaną zarchiwizowane na podstronie.

Oświadczenia kandydatów, którzy wycofają swoją kandydaturę zostaną zarchiwizowane tutaj.

Pięć wybranych osób dołączy do tych członków powołanych do Komitetu Rozporządzania Funduszami:

Imię i nazwisko Języki Lokalizacja
Anne Clin (Risker) en-N, fr-2 Kanada
Garfield Byrd (Gtbiv) en-N Stany Zjednoczone
Bishakha Datta (Bishdatta) hi-N, en-N Indie
Candelaria Laspeñas (Cande_laspe) es-N, en-4 Argentyna

Osmar Valdebenito (B1mbo)

B1mbo (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
Osmar Valdebenito
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Osmar Valdebenito
  • Wiek: 29
  • Miejsce zamieszkania: Santiago, Chile
  • Języki: es-N, en-3
 • Historia edycji:
  • Uczestnik projektów Wikimedia od: 2004
  • Projekty: Spanish Wikipedia, Commons, Spanish Wikivoyage, Spanish Wikisource
Program kandydata Cześć! Jestem Wikimedianinem z długim stażem od 2014 (głównie hiszpańska Wikipedia i Wikiźródła). W przeszłości byłem zaangażowany w proces FDC zarówno jako członek komisji, jak i jako grantobiorca. Chcę wnieść swoje doświadczenie w zakresie sprawiedliwej i łatwo dostępnej dystrybucji funduszy w ramach naszego ruchu.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
Mam bogate doświadczenie w zakresie zarządzania i projektowania oraz oceny programów. Jestem inżynierem przemysłowym z dyplomem magistra w dziedzinie zarządzania publicznego i pracowałem w różnych typach organizacji (prywatnych, publicznych i pozarządowych), co pozwala mi na panoramiczne spojrzenia na różne sposoby organizacji, budżety i realizowanie programów. Zależy mi na maksymalizacji wartości projektów naszych organizacji afiliowanych, nie zaniedbując, że są one rozwijane w konkretnym kontekście w każdej z przestrzeni. Moim zdaniem jest to istotne z punktu widzenia ewaluacji i zaleceń wydawanych przez FDC, które mają fundamentalne znaczenia dla naszych organizacji afiliowanych w celu poprawy ich wyników i lepszych rezutlatów dla ruchu w ogóle.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
Byłem pierwszym Prezesem Wikimedia Chile w latach 2011-2012, i jego skarbnikiem od kwietnia. Ponadto byłam dyrektorem wykonawczym Wikimedia Argentina w latach 2012 - 2014. W tych rolach brałem udział w procesach przyznawania grantów z różnych perspektyw, jako członek zarządu i pracownik. Rozumiem kwestie, z którymi borykają się organizacje afiliowane przy tworzeniu projektów, ich aspiracje i ich frustracje i mam nadzieję, że za pośrednictwem FDC będą wspierać ich zarządzanie i organizację, zwłaszcza mniejsze, gdzie Komitet może być istotnym narzędziem do ich profesjonalizacji i wzmocnienia. Biorąc pod uwagę moje pochodzenie, jestem szczególnie wrażliwy na wyzwania stojące przed naszymi organizacjami afiliowanymi w krajach rozwijających się, które czasem różnią się od wyzwań z najbardziej ugruntowanych organizacji (tzn. kontrola wymiany walut, szukanie alternatywnych sposobów finansowania, radzenie sobie z instytucjami rządowymi, zazwyczaj niedofinansowani partnerzy GLAM). Uważam, że ważne jest, aby skład FDC uwzględniał te kwestie i był gotowy udzielać pomocy i wspomagać rozwój naszych wschodzących społeczności.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

Od 2004 roku byłem edytorem Wikipedii i od 2010 członkiem Wikimedia Chile, której byłem jednym z założycieli. Potem byłem dyrektorem zarządzającym w Wikimedia Argentyna w latach 2012-2014, w okresie szybkiej profesjonalizacji, która obejmowała ubieganie się o pierwszą rundę finansowania APG. Byłem członkiem Komitetu, który pomógł utworzyć FDC w 2012 r., a następnie jego członkiem w latach 2014-2016. Byłem po obu stronach kontuaru: wiem, jak to jest być częścią FDC i co to znaczy ubiegać się o fundusze. Po roku przerwy z powodów zawodowych chciałbym wrócić do Komitetu, aby dostarczać wizję z punktu widzenia naszych organizacji afiliowanych, szczególnie z punktu widzenia społeczności wschodzących.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Matanya (talk) 22:10, 27 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 17:20, 26 May 2017 (UTC)[reply]

Liam Wyatt (Wittylama)

Wittylama (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
Prezentacja na konferencji Wikimedia Polska, Muzeum Narodowe w Warszawie (2016)
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Liam Wyatt
  • Wiek: 32
  • Miejsce zamieszkania: Italy
  • Języki: En-N, Fr-3, It-3, Sv-1
Program kandydata FDC musi pomóc w nagradzaniu skuteczności, zapewniać przejrzystość finansową, budować profesjonalizm i być częścią solidnego systemu wzajemnej odpowiedzialności w naszym ruchu. Jako obecny członek FDC wierzę, że mam doświadczenie, które pomoże w osiągnięciu tego celu.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
Przez ostatnie dwa lata byłem członkiem FDC z wyboru społeczności i komitet wybrał mnie na funkcję wiceprzewodniczącego. W tym okresie staraliśmy się zapewnić wzajemną odpowiedzialność wśród różnych części naszego ruchu. Na przykład z powodzeniem postaraliśmy się aby WMF upubliczniła własny plan roczny. Praktyczne doświadczenie w zakresie przeglądu tych samych wniosków w ciągu kilku kolejnych lat jest niezwykle ważne - pozwala mi mieć dłuższą perspektywę postępu poszczególnych wnioskodawców oraz zrozumieć kontekst, w jakim zostały wydane poprzednie zalecenia.

W mojej obecnej pracy w "Europeana" (a także poprzednich stanowisk w "National Library of Australia" i "Creative Commons Australia") uczestniczyłem w pełnym cyklu planowania rocznego: od przeglądu wcześniejszych projektów (skuteczne, nieudane, niekompletne), przez budowanie nowej strategii i określanie celów operacyjnych, finansowanie aplikacji (i dostosowań!), aż po wdrożenie i wreszcie sprawozdawczość.

Mam mocno udokumentowane doświadczenie w rozpoznawaniu i wspieraniu innowacyjnych działań Wikimedia, tak aby były skuteczne, skalowalne i możliwe do powtórzenia - zwłaszcza w dziedzinie docierania i partnerstwa GLAM.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
Przez wiele lat byłem zaangażowany w wiele aspektów procesu przyznawania grantów WMF - zarówno jako wnioskodawca, jak i recenzent - i oczywiście jako obecnie wybrany członek FDC. W ciągu ostatniego roku: z powodzeniem złożyłem wniosek o przyznanie grantu w ramach programu WMF na wsparcie zorganizowanego przez siebie spotkania (Europejskie Spotkanie Koordynatorów GLAMwiki) i byłem przewodniczącym komisji stypendialnej Wikimedia Polska na Wikimanię; oraz zostałem wybrany na wiceprzewodniczącego FDC. W poprzednich latach byłem: członkiem-założycielem Komisji Grantów Indywidualnych; organizatorem kilku wydarzeń, które otrzymały granty "Project & Event" (2xGLAM-Wiki, 2xGLAMcamp) i z powodzeniem ubiegałem się o dwa granty z programu "Travel & Participation". Wierzę, że to doświadczenie w wielu różnych formach otrzymywania grantów Wikimedia pomaga mi zrozumieć, czego oczekuje się - zarówno w zakresie praw jak i obowiązków - na różnych poziomach finansowania.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

Wierzę, że mój szeroki wachlarz doświadczeń w ruchu Wikimedia pomaga zrozumieć mi kontekst różnych projektów, które proponują wnioskodawcy w ramach planów rocznych. Przez dziesięć lat byłem głęboko zaangażowany w szeroko zakrojoną dyskusję na temat charakteru zbiórki funduszy, rozpowszechniania funduszy, roli podmiotów afiliowanych i WMF, a ostatnio także nowej strategii ruchu. W tym czasie widziałem jak procesy decyzyjne zmieniają się i ewoluują. Pracowałem dla WMF jako kontrahent; byłem zastępcą przewodniczącego organizacji afiliowanej; Otrzymałem i koordynowałem kilka grantów na różnych poziomach; koordynowałem kampanie na rzecz tworzenia kilku organizacji afiliowanych; i ściśle współpracowałem z kilkunastu innymi organizacjami - od największych, po zewnętrzne organizacje typu non-profit i małe grupy użytkowników Wikimedia. Uważam, że "pamięć instytucjonalna" jest bardzo ważna w analizach indywidualnych propozycji rocznych planów. Będzie to miało znaczenie również w najbliższych latach, ponieważ kształtujemy rolę FDC w ramach nowej strategii ruchu.

Byłem zaangażowany w wiele aspektów społeczności. Obecnie prowadzę kampanię promocyjną w Australii na Wikipedii, aby zachęcić rząd do wprowadzenia zasad dozwolonego użytku do krajowego prawa autorskiego. Jestem najbardziej dumny, że jestem założycielem naszego projektu GLAM i byłem pierwszym Wikipedystą-Rezydentem. Pomogłem zorganizować lub zaangażować się w projekty prowadzone przez wiele organizacji afiliowanych i grup użytkowników na całym świecie, organizowałem kilka międzynarodowych konferencji Wikimedia, kilkudniowych spotkań i szkoleń.

Jestem Australijczykiem, mieszkam we Włoszech i pracuję dla Europeana jako łącznik z ruchem Wikimedia. Wcześniej koordynowałem projekty cyfrowe w Bibliotece Narodowej Australii i Creative Commons Australia. Na moją pracę naukową składa się praca dyplomowa o Historiografii Wikipedii i mam stopień magistra prawa własności intelektualnej.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Matanya (talk) 22:10, 27 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 07:26, 27 May 2017 (UTC)[reply]

Nurunnaby Chowdhury (Hasive)

Hasive (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Nurunnaby Chowdhury
  • Wiek: 31
  • Miejsce zamieszkania: Dhaka, Bangladesh
  • Języki: bn-N, en-3, hi-3, ur-3, as-2, bp-2
Program kandydata Jestem Hasive, jestem z Bangladeszu. Jestem związany z Wikipedią od 2004 roku. Jestem aktywnym edytorem Wikipedii i Wikimedia Bangladesz. Jestem absolwentem wydziału finansów i pracuję w różnych organizacjach i przy zarządzaniu kilkoma organizacjami non-profit. Jest też aktywnym członkiem IEG i GAC.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
Jako współorganizator byłem od początku zaangażowany w Wiki Loves Monuments i Wiki Love Earth w Bangladeszu. Również angażuję się w największe wydarzenie jako główny organizator w Bangladeszu. Jako członek zarządu Wikimedia Bangladesz, w przeszłości pomagałem w pozyskiwaniu nowych projektów, oceniałem je i podejmowałem ostateczne decyzje dotyczące ich finansowania. Od kilku lat służę jako członek i oceniam wiele różnych wniosków o dofinansowanie. Jako doradca w Muzeum Narodowym w Bangladeszu doradzam w ramach procesu oceny różnych programów.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
Jako aktywny członek Wikimedia w Bangladeszu, razem z moimi kolegami, sprawdzam i pomagam pisać wnioski o dotacje, prosząc o budżet na działalność tego oddziału. Doświadczyłem, jak to jest być odbiorcą i niezbędnej pracy do bycia uprawnionym. Oprócz tego, jako skarbnik sieci Open Source Network w Bangladeszu, zarządzam dystrybucją funduszy w celu wsparcia projektów wokół naszej działalności oraz osób indywidualnych organizując działalność wolontariuszy w Bangladeszu. Wszystkie te umiejętności i wiedza będą przydatne w roli, jaką pragnę odegrać dla FDC. Jako konsultant kierowałem kilkoma dotacjami z Ministerstwa Kultury Bangladeszu, Ministerstwa ICT i rządowymi, a także z przemysłu.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

Mam nadzieję, że po raz pierwszy dołączę do zespołu FDC, jednak mam wiedzę z mojej pracy, a także z czytania poprzednich prac FDC. Będąc częścią aktywnej organizacji - Wikimedia Bangladeszu i innych organizacji takich jak Mozilla Bangladesz i Open Knowledge Bangladesh, mam doświadczenie i umiejętności komunikacyjne. Uczestniczyłem w konferencji Wikimedia i Wikimaniach w Londynie, Meksyku i Esino Lario. Mam dość duże doświadczenie z Wikimedia zarówno online, jak i offline. Dołączyłem do bengalskiej Wikipedii w 2004 roku i do 2008 roku byłem tylko redaktorem bengalskiego, od kiedy jest Wikimedia Bangladesz, jestem zaangażowany w świat wiki na poziomie organizacyjnym i międzynarodowym. Miałem więc okazję od dłuższego czasu obserwować zmiany i postępy międzynarodowej społeczności wiki, co, jak sądzę, dało mi pewną historyczną, długoterminową perspektywę, która może być wartością dla FDC. Byłem jednym z głównych organizatorów 10-lecia bengalskiej Wikipedii, z Jimmy Walesem jako naszym głównych gościem. Zaangażowałem się również w organizację pierwszej nieformalnej konferencji bengalskiej Wikipedii. Regularnie edytuję kilka projektów wiki.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Matanya (talk) 22:10, 27 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 18:32, 26 May 2017 (UTC)[reply]

Chris Keating (The Land)

The Land (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
Ja. Mój kot też jest na Commons
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Chris Keating
  • Wiek: 36
  • Miejsce zamieszkania: London, UK
  • Języki: English-n, French-1
 • Historia edycji:
  • Uczestnik projektów Wikimedia od: 2004
  • Projekty: en.wp, meta,
Program kandydata FDC ma zasadnicze znaczenie dla wpływu i rozliczalności ruchu. Moje doświadczenie jako byłego przewodniczącego Wikimedia UK oznacza, że mogę je kształtować w kierunku skutecznego, przejrzystego i wspierającego rozwoju i nauki w całym ruchu.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
Ostatniej jesieni, przejrzałem większość z propozycji APG mimo że nie byłem w FDC. Jako członek zarządu Wikimedia UK od 5 lat (i przewodniczący przez około 18 miesięcy), nadzorowałem zatrudnianie personelu, zajmowałem się przyjmowaniem dyrektora zarządzającego, rozwojem naszego systemu zarządzenia, strategią - a także przeglądem, kwestionowaniem i uzgadnianiem naszych rocznych planów.

W pracy zawodowej jestem odpowiedzialny za budżet około 1,5 miliona funtów kosztów i 15 milionów funtów przychodu, włącznie z rocznym planem naszego departamentu, a następnie za dokładne poznanie wyników naszej działalności i jej celów.

Jeśli zostanę wybrany moimi priorytetami będzie pomoc FDC poprawić jej przejrzystość i komunikację FDC, dotyczącej jej oczekiwań, poprzez otwarty dialog z partnerami i społecznością. Ponadto, będę pracować nad ulepszonymi danymi w celu udowodnienia naszego wpływu i pracować nad usprawnieniem i de-biurokratyzacją procesu tam, gdzie jest to możliwe.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
Od samego początku FDC uczestniczyłem w procesie dostarczania informacji zwrotnej dla APG. Uważam, że potrzebujemy mieć znacznie głębszy wpływ na to jaki wpływ na ruch Wikimedia ma jakość, różnorodność i organizacja wolontariatu, jak to opisałem w niniejszym eseju, i jeśli zostanę wybrany, będę naciskać, aby odejść od modelu Global Metrics w stronę czegoś bardziej zróżnicowanego. Pracuję również nad pozyskiwaniem funduszy i pracowałem dla wielu organizacji otrzymujących znaczne dotacje lub inne ograniczone finansowanie, dlatego rozumiem, procesy przyznawania grantów poza tylko kontekstem Wikimedia.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

Od 2004 byłem Wikimedianinem i administratorem od 2006 roku. Na wiki skupiłem się głównie na tworzeniu treści i byłem głównymi autorem artykułów medalowych na angielskiej Wikipedii. Więc mam duże zrozumienie wartości i sposobu pracy naszego ruchu.

Również mój czas w Wikimedia UK nie był zawsze łatwy, ponieważ pomogłem jej w rozstrzygnięciu niektórych poważnych wyzwań w zakresie zarządzania w 2012 roku. Dało to mi duże doświadczenie w rozwiązywaniu problemów poprzez trudne rozmowy w sposób współdziałający i pełen szacunku dla uczestników oraz w skutecznym działaniu w kontekście międzynarodowym.

Pracowałem nad promowaniem dobrego zarządzania i rozwoju organizacyjnego. Prowadziłem dwa warsztaty dotyczące strategii i zarządzania dla członków zarządów organizacji afiliowanych, od kilku lat służyłem w komisji programowej konferencji Wikimedia i dzieliłem się wnioskamu z Wikimedia UK Governance Review, aby pomóc innym organizacjom afiliowanym rozwijać się bardziej wydajnie. Oczywiście FDC nie jest bezpośrednio zaangażowana w zarządzanie lub budowanie zasobów, ale w praktyce FDC jest w dużym stopniu zaangażowana w te kwestie i, w stosownych przypadkach, pracuję nad ich promowaniem.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Matanya (talk) 22:10, 27 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 18:32, 26 May 2017 (UTC)[reply]

Frank Schulenburg (Frank Schulenburg)

Frank Schulenburg (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Frank Schulenburg
  • Wiek: 48
  • Miejsce zamieszkania: California
  • Języki: de-N, en-4, fr-3, la-2
Program kandydata FDC odgrywa kluczową rolę w przyznawaniu funduszy na projekty, które napędzają naszą misję. Chciałbym służyć społeczności przez identyfikowanie, pielęgnowanie i wzmacnianie inicjatyw, które mają znaczenie.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
Ewaluacja jest jedynym sposobem na sprawdzenie, czy program działa, czy nie. To sposób na odpowiedzialność wobec swoich darczyńców. I ocena jest również głównym czynnikiem poprawiającym wpływ.
Od 2006 roku zaangażowałem się w prowadzenie programów związanych z Wikimedia. Na tej podstawie Fundacja Wikimedia poprosiła mnie w 2012 roku o zbudowanie zdolności do oceny w ramach ruchu. Pracowałem zarówno z większymi organizacjami afiliowanymi w Europie jak i luźnymi grupami wolontariuszy z innych części świata. Oceniam programy i ich wpływ w ramach ich kontekstu i mam bardzo dobre wyczucie obiecujących inicjatyw w oparciu o moje szerokie doświadczenia.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
Znam obie strony medalu: Jako starszy dyrektor programów od 2012 do 2014 r. wspierałem zespół grantowy Fundacji Wikimedia, tworząc dla FDC analizy i ekspertyzy. W mojej roli dyrektora wykonawczego Fundacji Wiki Education, jestem głęboko zaangażowany w gromadzenie funduszy, zapewnianie skutecznego wykorzystania środków, a także raportowanie wyników fundatorom.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

Przez ostatnie 12 lat poświęciłem swoje życie dla projektów Wikimedia. Wstaję codziennie rano i idę do pracy jako dyrektor wykonawczy w Wiki Education Foundation, gdzie prowadzone są programy łączące edukację i Wikipedię w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Spędzam weekendy, aby robić zdjęcia ilustrujące artykuły w Wikipedii, zaś w brzydką pogodę piszę artykuły w celu ulepszenia niemieckiej Wikipedii. Robię to, ponieważ uważam, że wolna wiedza jest najważniejszym wkładem, jaki mogę wnieść do tego świata. Pełniłem wiele różnych ról w świecie Wikimedia: członek zarządu organizacji afiliowanej, kierownik programu, dyrektor wykonawczy, pracownik WMF, Wikipedysta, fotograf Commons. W tych wszystkich rolach próbowałem skupić się na ocenie i zapewnieniu skuteczności najcenniejszych zasobów naszego ruchu: czasu wolontariuszy i pieniędzy darczyńców.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Matanya (talk) 22:10, 27 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 07:26, 27 May 2017 (UTC)[reply]

Katherine Bavage (Leela0808)

Leela0808 (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
Katherine Bavage. Zdjęcie pochodzące z 'Burgon Society Editathon', aut. RockDrum (Thanks RockDrum!). Lic. CC-BY-SA 3.0.
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Katherine Bavage
  • Wiek: 32
  • Miejsce zamieszkania: Leeds, UK
  • Języki: English-n
Program kandydata FDC musi być strażnikiem dla milionów naszych darczyńców. W mojej obecnej pracy staję codziennie w obliczu problemów związanych z uzyskiwaniem sensownych wyników finansowych. To sprawia, że będę sympatyzować z wyzwaniami, które przedstawia się wnioskodawcom, ale także będę w stanie wykrywać luki lub rzeczy, które nie zostały umieszczone w raportach FDC.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
Jako były pracownik Wikimedia UK miałam okazję uczyć się i współpracować z edytorami i pracownikami organizacji afiliowanych na całym świecie, w trakcie wizyty w WMDE w 2012 i WMF w 2013 r., i w czasie kiedy Wikimedia UK organizowało Wikimanię 2014. Mam dobre wejrzenie w różne części naszego ruchu, od edytorów po Radę Powierniczą WMF, których widziałam siedzących po dwóch stronach tego samego stołu.

Mam silne zrozumienie, w jaki sposób działa proces grantowy FDC, bo w przeszłości pomagałam pisać Wikimedia UK roczne wnioski o dofinansowanie i roczne sprawozdania finansowe. Wspierałam również wnioski o granty na projekty indywidualne i stypendia specjalne. Jako osoba, która była "po drugiej stronie stołu" jako wnioskodawca dobrze rozumiem trudności, które się z tym wiążą, a także korzyści płynące z bezpośredniego finansowania pracowników i programów na całym świecie.

Zaczęłam edytować angielską Wikipedię jako zalogowany użytkownik, krótko po przystąpieniu do Wikimedia UK jako pracownik. Odchodząc w 2015 r. kontynuowałam edytowanie, a także prowadziłam działania promocyjne. W ciągu dwóch lat, odkąd mój pierwotny związek z ruchem Wikimedia stał się wolontariatem, zyskałam znacznie głębsze zrozumienie, jak finansowanie i zarządzanie funduszami może wydawać się odseparowane od doświadczeń związanych z prostym edytowaniem i prowadzeniem działań promocyjnych. To doświadczenie kształtuje moją wiarę, że podmioty afiliowane muszą być bardzo klarowne, w jaki sposób pojawiają się propozycje działań lub bezpośrednio wspierać wolontariuszy online i offline.

W 2015 r. przeniosłam się do UK University, do pracy na stanowisku polegającym na składaniu instytucjonalnych wniosków grantowych do fundacji charytatywnych. Moim zadaniem jest pozyskiwanie grantów o bardzo różnej skali i złożoności (od 5000 do 1 miliona funtów), współpracując z naukowcami i kolegami, aby raportować projekty, które znalazły z powiedzeniem finansowanie.

Regularnie pracuję na obu końcach tego procesu, oceniając silne strony zaproponowanych planów przed zgłoszeniem ich fundatorom oraz po zakończeniu projektów w celu oceny i przedstawienia rezultatów grantów na badania lub inne działania. Jestem przyzwyczajona do przeglądu projektów o złożonych budżetach, z wieloma (często międzynarodowymi) partnerami w różnych lokalizacjach geograficznych z wszystkimi dodatkowymi komplikacjami, które się z tym wiążą. Moja praca polega na współpracy między organizacjami fundującymi granty a uniwersyteckimi grupami projektowymi, pracując nad rozwojem projektów, które zaspokoją potrzeby obu stron.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
W 2016 roku włączyłam się w Panel Oceniający Wikimedia UK, w ramach którego dyskutuje się na żywo i zdalnie nad oceną projektów proponowanych przez pracowników organizacji i wolontariuszy dotyczących wydarzeń promocyjnych i innych działań. Wymaga to głębokiego zrozumienia, jaka jest misja i cele organizacji, a także dobrego zrozumienia praktyk rachunkowości w celu uwzględnienia parametrów wpływu i wartości przy podejmowaniu decyzji. Moja obecna rola zawodowa wiąże się z byciem grantobiorczynią wielu różnych instytucji przyznających środki. Umożliwia to zorientowanie się, jakie praktyki są pomocne i niezbyt pomocne w zakresie przyznawania grantów, jak również jakie są rodzaje standardów i wymogów dotyczących sprawozdawczości, które można rozsądnie wymagać od beneficjentów.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

Moje doświadczenie daje mi bardzo wyjątkowe spojrzenie. Jako była pracownica organizacji afiliowanej rozumiem wyzwania, z którymi zmagają się organizacje w czasie wnioskowania o granty FDC i ich raportowanie. Jako wolontariuszka w ciągu ostatnich dwóch lat widziałam jakim frustracjom poddają się czytelnicy, edytorzy i darczyńcy, kiedy ich problemy nie są dobrze komunikowane i kiedy nie czują oni bezpośredniej korzyści z finansowania ich pracy. Jako profesjonalna organizatorka zbiórek jestem optymistką, że możemy zrobić więcej, aby poprawić obie strony medalu.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Matanya (talk) 22:10, 27 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 21:58, 27 May 2017 (UTC)[reply]

Abel Lifaefi Mbula (BamLifa)

BamLifa (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
Abel, 2016
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Abel Lifaefi Mbula
  • Wiek: 25
  • Miejsce zamieszkania: Kisangani, DR Congo
  • Języki: En-3, Fr-5
 • Historia edycji:
  • Uczestnik projektów Wikimedia od: February 2015
  • Projekty: frwiki, enwiki, lnwiki, swwiki (occasionnely)
Program kandydata Im więcej czasu mija, tym bardziej ci, którzy zaczęli z ruchem, tracą czas i energie, aby właściwie pomagać kroczyć naprzód. Są oni przyciągani przez inne projekty, inne pasje. Teraz jest czas na zmotywowanych nowych uczestników, aby wziąć rzeczy w garść i służyć celowi tego ruchu.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
Jestem nauczycielem nauk komputerowych i posiadam wystarczające doświadczenie w zarządzaniu projektami. Przez lata kierowałem departamentami / usługami komputerowymi, gdzie zajmowałem się opracowywaniem planów rocznych / semestralnych lub programów kursowych. Ocena nauczycieli i kasjerów, itp. Projektowałem również projekty przynoszące dochód. Wszystkie te doświadczenia pozwalają dobrze zrozumieć różne aspekty zarządzania projektami: planowanie, priorytet, zarządzanie ryzykiem, ...
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
Chociaż nie jestem członkiem FDC, jestem szczególnie uwrażliwiony na programy inicjowane przez WKM lub inne programy przyznawania grantów organizacjom afiliowanym. Uważam, że niektóre projekty są bardziej dotowane, podczas gdy inne nie mogą być wystarczająco finansowane. Uważam też, że FDC potrzebuje więcej transparentności niż kiedykolwiek. Więc, jeśli zostanę wybrany, dołożę wszelkich starań, aby rozwiązać te problemy.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

Odkąd odkryłem ten ruch, zastanawiam się nad tym, jak funkcjonuje i co będzie w najbliższych latach. Jestem aktywnym wikimedianinem. Uczestniczę w debatach decyzyjnych, przekonując nowych uczestników do dołączenia, dzielenia się z przyjaciółmi, ... Lokalnie zazwyczaj organizuję szkolenie, aby pomóc ludziom odkryć, czym jest ruch Wikimedia, aby trochę pomóc rozpocząć. Jak większość ludzi z mojego kraju nie mogę mieć (dobrego) Internetu, używam Kiwixa, aby wszyscy mogli korzystać z Wikipedii lub projektów siostrzanych. Jako jeden z wikimedian żyjących w biednym kraju (tak, to nie ma nic wspólnego z Internetem, ale z moją społecznością), znam dobrze rzeczywiste potrzeby i trudności jakie mają małe społeczności lub początki projektów. Mam nadzieję, że mam wystarczające kwalifikacje do reprezentowania społeczności w FDC.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Matanya (talk) 22:10, 27 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 21:58, 27 May 2017 (UTC)[reply]

Ad Huikeshoven (Ad Huikeshoven)

Ad Huikeshoven (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
Ad Huikeshoven
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Ad Huikeshoven
  • Wiek: 53
  • Miejsce zamieszkania: The Hague, The Netherlands
  • Języki: nl-N en-4
 • Historia edycji:
  • Uczestnik projektów Wikimedia od: February 1st, 2005
  • Projekty: Dutch Wikipedia, meta
Program kandydata Namiętny Wikimedian o długim stażu. WMF wydaje mniej niż 10% swoich środków na granty roczne dla organizacji afiliowanych. Moim zamiarem jest spędzenie mojego czasu proporcjonalnie do wielkości dotacji.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
W ostatnich latach brałem udział w kilku szkoleniach z zakresu komunikacji, w tym metodą Gordona. Odbyłem internetowy kurs on-line u.lab na temat Teorii U Otto Scharmera i prowadziłem stronę u.lab przez ostatnie 5. miesięcy. Nauczyłem się nowych technik ułatwiających dialog i podejmowanie decyzji grupowych. Od 2012 do 2016 roku byłem członkiem zarządu Wikimedia Nederland, zaczynając od skarbnika. Zaangażowałem się w opracowywanie rocznych planów i ubiegania się o granty dla WMNL, cztery razy od od 2012 roku, w tym raportowałem je i nadzorowałem ich sprawozdawczość.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
W pracy dziennej zdobyłem doświadczenie w koordynowaniu ocen kilkudziesięciu grantów o łącznej wysokości kilkuset milionów euro. Dla Wikimedia Nederland brałem udział w tworzeniu i realizacji programu mikrograntów. Od trzech lat opracowałem i nadzorowałem program stypendialny na Wikimanię. Kwota do podziału przez FDC w formie rocznych grantów dla organizacji afiliowanych powinna być moim zdaniem proporcjonalna do kwoty jaką FDC ocenia w ramach badania rocznego planu WMF.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

Pracowałem w Komisji Audytowej Fundacji Wikimedia w okresie od 2007 do 2012 roku. Byłem członkiem zarządu organizacji afiliowanej w chwili zatrudnienia pierwszych pracowników. Jestem jednym z dwóch najczęstszych gości konferencji Wikimedia w Berlinie i Mediolanie. Zaliczyłem Wikimanie w Hajfie, Hongkongu, Londynie, Meksyku i Esino Lario. Ukończyłem w 1992 roku wydział Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu w Maastricht.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: – Ajraddatz (talk) 16:14, 28 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Kalliope (WMF)--WMF 21:58, 27 May 2017 (UTC)[reply]

Michał Buczyński (Aegis Maelstrom)

Aegis Maelstrom (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
Wikimedia Polska meet-ups are both work and fun!
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Michał Buczyński
  • Wiek: 35
  • Miejsce zamieszkania: Warsaw, Poland
  • Języki: pl-N, en-4, de-1.5
 • Historia edycji:
  • Uczestnik projektów Wikimedia od: 2004
  • Projekty: pl.wiki, meta, chapter, Wikidata
Program kandydata Ludzkość zasługuje na wolną wiedzę, darczyńcy na rzetelność, wolontariusze na wsparcie, a pracownicy na umiejętne pokierowanie.

FDC wspomaga rozmową i przyznaniem kwot, dążąc do nagłośnienia świetnych praktyk, wzmocnienia efektywności i przejrzystości oraz wsparcia zdrowego wzrostu aplikujących organizacji. Chciałbym kontynuować tę służbę.

Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
Jako ekonomista i finansista (z ponad 10 latami doświadczenia w ryzyku, raportowaniu i nadzorze), znam dobre i złe strony raportów, budżetów i metryk. Chciałbym pracować z kolegami, Fundacją i odbiorcami grantów nad dalszą poprawą tego mechanizmu. Sam będąc obliczeniowcem, po wizycie na programie MBA na UCLA i nieskończonym doktoracie (wiki i praca wygrały) korzystam z benchmarków i liczb.

Dalej, i może przede wszystkim, jestem wieloletnim Wikimedianinem. Pochodzę z ambitnej wiki i od pięciu lat pełnię funkcję wiceprezesa Wikimedia Polska: zdrowej, średniej wielkości organizacji afiliowanej, znajdującej się w Europie Środkowo-Wschodniej, na własny sposób łączącej doświadczenia Wschodu i Zachodu, dużego i małego budżetu, krajów wysoko rozwiniętych i tych dopiero na dorobku. Z tych względów sądzę, że rozumiem wiele dylematów i wyzwań stojących przed finansowanymi organizacjami, a gdy są mi one zbyt obce próbuję się rozpytać i je poznać. Co więcej, Wikimedia nauczyły mnie, że zaufanie jest kluczowe, świetne pomysły są nieodzowne a najlepsze praktyki są koniecznością. Stąd podjąłem się pracy z organizacjami partnerskimi, pracownikami Fundacji, wolontariuszami i innymi, mając nadzieję na zbudowanie wielu dalszych mostów.

Moje dwa lata w FDC były najlepszą lekcją tego mechanizmu, finansowanych organizacji i naszego ruchu, czyniąc mi zaszczyt stania się częścią instytucjonalnej wiedzy tego komitetu. Chciałbym dzielić się wypracowanymi spostrzeżeniami i planami na długoterminowy sukces odbiorców tych grantów, gdyż te szersze wizje pozwalają FDC lepiej spełniać swoją rolę, ze zrozumieniem poprzednich rozważań i myśląc w kategoriach więcej niż jednego roku.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
Podczas mojej pierwszej kadencji w FDC Komitet obsługiwał bardzo różne zgłoszenia. Zajmował się oceną organizacji dużych i średniej wielkości, a także samą Fundacją przedstawiając możliwie szczegółową ocenę poszczególnych składowych jej programu, a także istotne uwagi dotyczące ładu, zarządu i spraw ogólnych. Praca ta obejmowała nasze osobiste starania by podnieść poziom wzajemnego rozumienia między FDC reprezentującą społeczność, WMF, Wikimedia Deutschland (np. w kwestii przyszłości Wikidata) oraz innymi (w kwestii dzielonej odpowiedzialności), które to sprawy są moim zdaniem ważne dla przyszłości całego ruchu. FDC ma unikalną pozycję, pozwalającą nie tylko przekazywać środki i wnioski płynące z ruchu, ale także usprawniać komunikację i zarządzanie. Cieszyłbym się mogąc kontynuować tę pracę korzystając z zdobytego doświadczenia.

Poza FDC służę w zarządzie skierowanego na wolontariat i ostrożnie się rozwijającego stowarzyszenia średniej wielkości. Ten zarząd przeszedł już przez zatrudnienie i wzięcie odpowiedzialności za naszych pierwszych pracowników merytorycznych, rozwijał działalność programową i testował nowe pomysły, akceptował i odrzucał oferty, szukał funduszy i doświadczał wielu problemów, z którymi muszą sobie radzić autorzy wniosków o granty. Co więcej, moje zaangażowanie w ponadgraniczne inicjatywy WMPL od WMCEE do WCA przyniosło wiele wiedzy i benchmarków pomocnych w rozumieniu samych zgłoszeń oraz całości obrazu.

Moje dawne zaangażowanie w GAC (komitet małych grantów) oraz programy i ich ocenę także było pomocne, tak jak moje własne badania ilościowe nt. organizacji partnerskich (w tym ich budżetów) jeszcze w 2013 roku.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

W ciągu ostatnich 12,5 lat pełniłem różnorakie role: edytora, administratora, arbitra, mówcy, nauczyciela, naukowego badacza, doradcy, wikiewangelisty i oceniacza. Potrzeby nauczyły mnie nowych ról i umiejętności. W ostatnim roku byłem odpowiedzialny za spotkanie z darczyńcami wspierane przez lokalne stowarzyszenie, co pozwoliło mi na obserwację fundraisingu z różnych punktów widzenia (w tym samych darczyńców), a sama współpraca może w niedalekiej przyszłości przetrzeć szlaki wszystkim organizacjom.

Moja macierzysta organizacja (w tym jej rewelacyjny program mikrograntów) jest skarbnicą wzorców i wiedzy. To samo może być napisane o Wikimediowym regionie Europy środkowo-wschodniej i wszystkich wnioskach grantowych. Dodatkowo, będąc organizacją samodzielnie finansującą się i niezależną od procesu FDC, WMPL zapewnia mi rzadki punkt widzenia: dzielonej odpowiedzialności przed całym Ruchem, jednocześnie unikając potencjalnych budżetowych konfliktów interesu.

Co więcej, moje poprzednia współpraca z pracownikami WMF i koleżeństwem z Wikimediów, badania, GAC i samo FDC, dały mi globalną perspektywę by rozumieć kontekst wniosków grantów. Wierzę, że połączenie wniosków zdobytych lokalnie i doświadczeń międzynarodowej społeczności z moim doświadczeniem zawodowym i życiowym oraz punkt widzenia wolontariusza pozwalają mi dodać coś ważnego. Po pierwszej kadencji wiem, że wywarłem wpływ na każdą decyzję komitetu i teraz, bogatszy w wiedzę, jestem zdolny pomagać Wikimediom jeszcze lepiej.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: – Ajraddatz (talk) 16:14, 28 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 18:01, 28 May 2017 (UTC)[reply]

Lorenzo Losa (Laurentius)

Laurentius (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Lorenzo Losa
  • Wiek: 31
  • Miejsce zamieszkania: Italy
  • Języki: Italian-N, English-3, Spanish-1, Python-3
 • Historia edycji:
  • Uczestnik projektów Wikimedia od: 2004
  • Projekty: Italian Wikipedia, Wikidata, Meta
Program kandydata Każdego roku pięć milionów darczyńców powierza globalnemu ruchowi Wikimedia swoje donacje. Oczekują oni, że wykorzystamy je w sposób otwarty, przejrzysty i skuteczny, sprawiedliwie przekazując zasoby tam, gdzie są najbardziej potrzebne. W ciągu ostatnich dwóch lat jako członek FDC z wyboru pracowałem nad tym celem.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
W moim życiu w Wikimediach uczestniczyłem w szerokiej gamie działań, od edukacji po GLAM, promocję, organizację wydarzeń i konferencji itd. Robiłem to na różnych poziomach, najpierw bezpośrednio prowadząc projekty, a ostatnio w rozwoju planów rocznych i długoterminowych oraz w ich ocenie. W moim życiu poza Wikimediami, jestem matematykiem, zatem umiejętności analityczne są jedną z moich mocnych stron. Trzy lata temu współtworzyłem start-up, w którym kluczowe było planowanie, wykonywanie, ocenianie i często rozpoznawanie swoich niepowodzeń.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
W Wikimedia Italia miałem do czynienia z różnymi rodzajami grantów. W szczególności pracowałem nad dwoma grantami dla Wikimedia Italia z Fundacji Wikimedia: o wsparcie Konferencji Wikimedia w 2013 r i roczny grant na rok 2015. Pracowałem również nad kilkoma grantami zewnętrznymi, zarówno krajowymi (przyznanymi przez włoskie fundacje) jak i międzynarodowymi.

Jako grantodawca, byłem członkiem FDC przez ostatnie dwa lata.

W znacznie mniejszej skali, w ciągu ostatnich kilku miesięcy pracowałem nad stworzeniem programu mikrograntów w Wikimedia Italia, który wkrótce ruszy. Ma to być prostszy, bardziej przejrzysty sposób decydowania, w które projekty warto zainwestować, a także, których wolontariuszy wspierać. Mam nadzieję, że otwarty proces i wzajemne opinie pomogą wszystkim poznać i rozwijać bardziej efektywne projekty.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

Działam w ruchu Wikimedia od 13 lat: moja pierwsza edycja we włoskiej Wikipedii była w kwietniu 2004 i byłem tam administratorem od 2007.

Byłem aktywny w Wikimedia Italia od stycznia 2006 (zaraz po jej założeniu), a obecnie jestem jej prezesem. Od 2011 roku, kiedy po raz pierwszy zostałem wybrany do Rady, wiele rzeczy się zmieniło: przeszliśmy od zatrudnienia pierwszego pracownika w niepełnym wymiarze godzin do personelu liczącego prawie dziesięć osób; Od garstki aktywnych wolontariuszy, z których większość była w zarządzie, do większej sieci zaangażowanych członków rozproszonych po całym kraju; oraz od zbioru luźnych projektów do kompleksowego planu. Rozumiem, że każda faza ma inne cechy i każda powinna być traktowana odpowiednio: każda organizacja ma swój własny model i strukturę pracy, z mocnymi stronami i potrzebami, które należy rozpatrywać we własnym kontekście.

Rozumiejąc, że jesteśmy ruchem globalnym, uczestniczyłem także na poziomie międzynarodowym, włączając to członkostwo w FDC od 2015.

Mimo iż Wikimedia Italia jest szóstą pod względem rozmiaru finansów organizacją spośród organizacji afiliowanych, złożyła ona wniosek na roczny grant tylko raz, w 2015. W tym czasie nie byłem jeszcze w FDC i nie ma obecnie planu składania wniosku na roczny grant w najbliższej przyszłości. Ponieważ jest w stanie pozyskiwać fundusze z innych źródeł, Wikimedia Italia chętnie rezygnuje ze starań o fundusze globalne na rzecz innych podmiotów w ruchu.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: – Ajraddatz (talk) 16:14, 28 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 14:14, 29 May 2017 (UTC)[reply]

Viswanathan Prabhakaran (viswaprabha)

viswaprabha (talk meta edits global user summary CA  AE)

Podsumowanie
 
Viswaprabha
 • Dane osobiste:
  • Imię i nazwisko: Viswanathan Prabhakaran
  • Wiek: 52
  • Miejsce zamieszkania: Thrissur, Kerala, India.
  • Języki: ml-N, en-4, hi-3,ta-2, ar-2,sa-2,ur-1, pa-1
 • Historia edycji:
  • Uczestnik projektów Wikimedia od: February 2005
  • Projekty: Malayalam Wikipedia, Wikisource, Wiktionary, English Wikipedia, Sanskrit Wikipedia, Wikidata, Commons
Program kandydata Jestem wieloletnim Wikimedianinem, Inżynierem i Kierownikiem Projektów z doświadczeniem zawodowym i społeczny w wielojęzycznych kulturach, zbieranym od trzech dekad. Jestem byłym i obecnym członkiem Wikimedia Indie (WMIN), byłym skarbnikiem WMIN, byłym członkiem GAC, kierownikiem finansowym i organizatorem wielu WikiKonferencji w Indiach oraz kluczową osobą zajmującą się programami treningowymi WMIN.
Pytania obowiązkowe 1. Jakie, Twoim zdaniem, Twoje doświadczenie mogą wspomóc pracę i proces rekomendacji FDC?
1.1. Jeśli chodzi o kierowanie i/lub ocenianie planami rocznymi i programami?
Mam trzy dekady doświadczenia zawodowego w zarządzaniu relacjami z klientami, planowaniu i realizacji projektów, projektowaniu i ocenie programów. Pracowałem z wieloma międzynarodowymi grupami społecznymi i kulturami w Indiach, na Bliskim Wschodzie i w Europie i zajmowałem się ludźmi i społecznościami, od najbardziej zamożnych do najsłabszych. Jako inżynier ekektryk, zajmowałem się szerokim zakresem wiedzy technicznej, takiej jak produkcja przemysłowa, telekomunikacja, sprzęt komputerowy, mikroelektronika, fizyka promieniowania, laboratoria naukowe, chemia analityczna, inżynieria biomedyczna, zarządzanie projektami i konstrukcjami, MIS, ERP itp. Jestem zaawansowanym użytkownikiem arkuszy kalkulacyjnych, RDBMS i innych narzędzi przetwarzania danych z dużą wiedzą na temat budżetowania finansowego, analizy kosztów i wykonalności. Mam doświadczenie w ocenie legalności i zgodności technicznej w projektach i procedurach o dużej skali. Przez ostatnie sześć lat poświęcałem wyłącznie większość czasu na rozwój projektów hinduskich Wikimedia, zwłaszcza społeczności Malajalam. W tym okresie zdobyłem pierwsze doświadczenie dotyczące mocnych stron, słabości, szans i zagrożeń, jakie napotykają społeczności Globalnego Południa. To potencjalnie zwiększyło moje perspektywy i wizję, jak najlepiej służyć typowym społecznościom Wikimedia z zoptymalizowanymi, ale ograniczonymi funduszami i zasobami. Teraz chciałbym przekazać FDC swoje umiejętności i talenty w sposób bezpośredni i skuteczny.
1.2. Na temat składania wniosków grantowych?
Wykorzystywałem intensywnie mój czas i wysiłki wolontariusza aby utworzyć Stowarzyszenie Wikimedia Indie w jego początkowych etapach (2012-2014) jako członek zarządu i skarbnik. W tym charakterze byłem głęboko zaangażowany w sformalizowaniu wniosków grantowych i procedur związanych ze staraniami w zdobyciu funduszy od WMF i FDC. Poza tym byłem od 2012 roku głównym projektantem planów finansowych i koordynacji działań Wikisangamotsavam, corocznej konferencji i spotkania społeczności Wikimedian Malajam. Przez jakiś czas uczestniczyłem w Komitecie Doradczym ds Grantów projektowych w ramach WMF. Przygotowałem również budżet i kontekst finansowy aplikacji grantowej dla bardzo udanej WikiConference India 2016, ważnego wydarzenia Wikimedia, która została zrealizowana w sierpniu 2016. Ostatnio zostałem wybrany na obecnego członka zarządu WMIN. Jako członek zarządu organizacji afiliowanej, w pełni rozumiem znaczeni roli FDC w zapewnianiu drobiazgowego i terminowego rozprowadzania dostępnych środków i zasobów z surową, rozważną, ale współczującą mądrością.

2. Jak Twoja historia w ruchu Wikmedia czyni Cię odpowiednim kandydatem do FDC?

Zabrałem się do pociągu zwanego Wikimediami od jego pierwszych dni, jako zwykły, niezarejestrowany użytkownik. W 2005 roku postanowiłem poświęcić więcej czasu jako zarejestrowany użytkownik i skupić się na mojej lokalnej społeczności (Malajalam). Od tej pory nieustannie starałem się budować dużą sieć ekosystemu użytkowników, zaznajamiających się z lokalnymi metodami wprowadzania danych, a także tworzących otwartą kulturę wiedzy poprzez blogi i sieci społecznościowe, co ostatecznie prowadzi ich do misji Wikimedia. W 2011 r. zrezygnowałem z pracy za granicą i wróciłem do ojczyzny, aby poświęcić pełny czas na sprawy projektów Wikimedia. Oprócz bycia weteranem edytorem i aktywistą organizacji afiliowanej, prowadziłem również lub uczestniczyłem w wielu imprezach i projektach, w tym w GLAMowych, projektach digitalizacji, warsztatach, szkoleniach i kampaniach medialnych. Te doświadczenia dały mi głębokie zrozumienie funkcjonalnych i programowych aspektów chemii Wikimediów. Dziś czuje się dostatecznie pewien, że dojrzałem wystarczająco, aby stać się wykwalifikowanym członkiem FDC.
Zatwierdzenie Zatwierdzenie przeprowadzone przez komitet wyborczy lub pracowników Fundacji Wikimedia.
Uprawnienie:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Ruslik (talk) 11:38, 29 May 2017 (UTC)[reply]
Identyfikacja:   Zatwierdzono
Zatwierdzono przez: Jalexander--WMF 00:56, 29 May 2017 (UTC)[reply]