Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/pl

Wybory do Rady Powierniczej 2007
OrganizacjaWitajcie!

10 czerwca 2007 roku rozpoczną się wybory do Rady Powierniczej (Board of Trustees) Fundacji Wikimedia. Wikimedianie będą mieli możliwość dokonania wyboru trzech osób reprezentujących użytkowników projektów Wikimedia z całego świata. Trzej wybrani kandydaci będą zasiadać w Radzie Powierniczej przez okres dwóch lat, do czerwca 2009 roku. Członkowie Rady Powierniczej mają prawo dokonywania ostatecznych decyzji dotyczących Fundacji Wikimedia.

W wyborach wykorzystany zostanie system głosowania przez akceptację (approval voting) przy pomocy dedykowanego oprogramowania. Przed rozpoczęciem właściwego głosowania nastąpi etap aprobowania kandydatur, podczas którego każdy z kandydatów będzie musiał uzyskać określoną liczbę głosów popierających jego kandydaturę. W ostatecznym głosowaniu każdy będzie mógł zagłosować na tylu kandydatów, ilu uzna za godnych miejsca w Radzie. Kandydaci z największą liczbą głosów zostaną ogłoszeni zwycięzcami wyborów. W wypadku remisu zostanie ogłoszona druga tura wyborów.

Głosowanie będzie tajne (dane dotyczące głosujących i ich wyboru nie zostaną nigdzie opublikowane). Liczenie głosów zostanie przeprowadzone przez zewnętrzną organizację.

Kandydaci

edit

Zainteresowani kandydaci powinni wypełnić zgłoszenie na Meta między godziną 00:00, 10 czerwca 2007 (UTC) a godziną 23:59, 23 czerwca 2007 roku (UTC). Późniejsze wpisy nie będą akceptowane. Aby zostać zaakceptowanym jako kandydat, zgłaszający się musi spełniać trzy kryteria:

1. Musi być użytkownikiem przynajmniej jednego projektu Wikimedia przez okres przynajmniej jednego roku, licząc wstecz od 1 czerwca 2007, biorąc datę pierwszej edycji danego użytkownika, a także posiadać przynajmniej 400 edycji z tego samego konta, na tym samym projekcie, przed 1 czerwca 2007 roku.

2. Musi podać swoje prawdziwe dane osobowe oraz musi mieć co najmniej 18 lat.

3. Musi otrzymać co najmniej wymaganą liczbę głosów popierających kandydaturę od wyborców uprawnionych do głosowania w zasadniczej części wyborów. Głosy poparcia muszą zostać umieszczone na przeznaczonej do tego celu stronie w czasie trwania etapu aprobowania kandydatur.

Kandydaci będą mieli dwa tygodnie, aby zaprezentować się reszcie społeczności Wikimedia poprzez oświadczenia kandydatów. Koordynatorzy tłumaczeń przetłumaczą oświadczenia kandydatów na wiele języków przed początkiem wyborów. Doradza się kandydatom wcześniejsze wypełnienie zgłoszenia, dzięki czemu ich oświadczenia zostaną przetłumaczone na większą liczbę języków przed rozpoczęciem etapu głosowania.

Głosujący

edit

Aby być uprawnionym do głosowania użytkownik musi posiadać konto na przynajmniej jednym projekcie Wikimedia przez przynajmniej trzy miesiące, licząc wstecz od 1 czerwca 2007 (czyli od 1 marca 2007), biorąc datę pierwszej edycji danego użytkownika, a także posiadać przynajmniej 400 edycji z tego samego konta, na tym samym projekcie, przed 1 czerwca 2007 roku.

Głosujący mogą zgłosić swoją aprobatę dla maksymalnie trzech kandydatur. Kandydaci mogą zgłosić aprobatę dla dwóch, innych niż własna, kandydatur. Dalsze instrukcje dotyczące aprobowania kandydatur znajdują się na stronie aprobowania.

Użytkownicy nie mogą sumować liczby edycji z kilku projektów w celu osiągnięcia pułapu 400 edycji wymaganych do otrzymania uprawnień wyborczych: muszą mieć 400 edycji na jednym projekcie, pierwsza edycja z danego konta musi mieć miejsce nie później niż 3 miesiące przed 1 czerwca 2007, dotyczy to zarówno głosowania jak i aprobowania kandydatów. W przypadku kandydatów pierwsza edycja musi mieć miejsce nie później niż 1 rok przed 1 czerwca 2007 roku.

Nawet jeżeli posiadasz uprawnienia do głosowania w wielu projektach, możesz oddać głos wyłącznie z jednego konta.

Terminarz

edit

Zgłaszanie kandydatur:

  • Początek w niedzielę, 10 czerwca 2007, o godzinie 0:00 (UTC)
  • Koniec w sobotę, 23 czerwca 2007, o godzinie 23:59 (UTC)

Etap aprobowania kandydatur:

  • Początek w niedzielę, 17 czerwca 2007, o godzinie 0:00 (UTC)
  • Koniec w sobotę, 23 czerwca 2007, o godzinie 23:59 (UTC)

Etap głosowania:

  • Początek w czwartek, 28 czerwca 2007, o godzinie 0:00 (UTC)
  • Koniec w sobotę, 7 lipca 2007, o godzinie 23:59 (UTC)

Głosowanie będzie tajne (dane dotyczące głosujących i ich wyboru nie zostaną nigdzie opublikowane). Liczenie głosów zostanie przeprowadzone przez zewnętrzną organizację.


Pytania można zgłaszać na stronie dyskusji albo u członków Komitetu Elekcyjnego (podpisanych niżej).

Życzymy wszystkim kandydatom powodzenia.

Z poważaniem,
Kizu Naoko
Philippe
Jon Harald Søby
Newyorkbrad
22:42, 9 June 2007 (UTC), Wikimedia Board Election Steering Committee 2007 (Komitet Elekcyjny)[reply]