Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/Results/pl

Wybory do Rady Powierniczej 2007
OrganizacjaKomitet Wyborczy do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia ma przyjemność ogłosić ostateczne rezultaty wyborów do Rady Powierniczej w 2007 roku.

Do Rady Powierniczej zostali wybrani: Erik Möller (Eloquence), Kathleen Walsh (Mindspillage) i Frieda Brioschi (Frieda). Rada Powiernicza aprobuje te wyniki i mianuje ich członkami Rady. Postanowienie wchodzi w życie 12 lipca 2007 roku. Erik Möller i Kathleen Walsh zostali wybrani na kolejną kadencję, Frieda Brioschi będzie członkiem Rady po raz pierwszy. Kadencja nowych członków Rady minie w 2009 roku.

Łącznie oddano 4170 ważnych głosów; szczegółowe rezultaty przedstawiają się następująco:

1. Eloquence (Erik Möller) 1671 głosów
2. Mindspillage (Kathleen Walsh) 1427 głosów
3. Frieda (Frieda Brioschi) 1254 głosów
4. Oscar (Oscar van Dillen) 1234 głosów
5. Michael Snow 1229 głosów
6. Danny (Danny Wool) 1217 głosów
7. Yann (Yann Forget) 1153 głosów
8. Kim Bruning 1124 głosów
9. UninvitedCompany (Steve Dunlop) 1047 głosów
10. Kate (River Tarnell) 889 głosów
11. Kingboyk (Stephen Kennedy) 864 głosów
12. Ausir (Paweł Dembowski) 693 głosów
13. ^demon (Michael "Chad" Horohoe) 672 głosów
14. WarX (Artur Jan Fijałkowski) 571 głosów
15. DragonFire1024 (Jason Safoutin) 495 głosów

W imieniu całej społeczności serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom. Doceniamy szczerą i uczciwą debatę wyborczą. Ponadto dziękujemy wszystkim wyborcom, a także deweloperom, tłumaczom i innym członkom społeczności, którzy wspierali pracę Komitetu i pomagali przy organizacji oraz nagłośnieniu wyborów.

Ponadto serdecznie dziękujemy firmie Software in the Public Interest (SPI) za prowadzenie strony wyborczej. W szczególności jesteśmy wdzięczni jej wiceprezydentowi Michaelowi Schultheissowi, który wziął na siebie odpowiedzialność za obliczanie wyników i przedstawianie rezultatów Komitetowi Wyborczemu. Bez wsparcia SPI i Michaela te wybory byłyby znacznie trudniejsze do przeprowadzenia.

Wasz

Komitet Wyborczy do Rady Powierniczej Fundacji Wikimedia

w składzie:

Aphaia
Philippe
Newyorkbrad
Jon Harald Søby