Wybory Fundacji Wikimedia/2017/Komitet ds. Rozporządzania Środkami/Zaproszenie do kandydowania

Info Wybory zostały zakończone 11 czerwca 2017. Kolejne głosy nie będą akceptowane.
Wyniki zostały ogłoszone dnia 19 czerwca 2017. Prosimy o przekazanie swojej opinii na temat wyborów 2017 na tę stronę.

Poszukiwanie 5 nowych członków i rzecznia do Komitetu ds. Rozporządzania Środkami

Drodzy Wikimedianie,

Jak pewnie wiecie, Komitet ds. Rozporządzania Środkami (FDC) składa się z wolontariuszy i zajmuje się sporządzaniem rekomendacji dla Rady Powierniczej Fundacji, dotyczących sposobu wydawana funduszy aby osiągać cele ruchu. Każdego roku FDC spotyka się na żywo dwa razy, aby rozważyć propozycje rocznych grantów złożonych przez podmioty afiliowane i partnerów ruchu Wikimedia. Fundusze rozdzielone w przejrzystym i otwartym procesie grantowym są wykorzystywane przez organizacje do poszerzenia i pogłębiania uczestnictwa oraz umożliwiają tworzenie i poprawianie jakości treści w projektach Wikimedia.

Jak przewidziano w zasadach działania FDC, w tym roku wybieramy osoby na pięć miejsc w komisji oraz na stanowisko rzecznika. Praca w tej komisji jest okazją do pogłębienia swojego zaangażowania w ruch, rozwoju własnych umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu oraz ścisłej współpracy z innymi kolegami, którzy są zainteresowani pomaganiem ruchowi osiągnąć większy wpływ.

Zobowiązania są znaczące: dwa razy do roku będziesz musiał brać udział w najmniej dwóch spotkaniach na żywo, które trwają do 5 dni, poza przeglądem ponad 15 wniosków i ważnych dokumentów źródłowych każdego roku. Dla większości członków komisji udział w spotkaniach obejmuje również znaczące podróże międzynarodowe. Zauważ, że komitet spotka się na cztero-pięcio dniowe sesję w połowie listopada, prawdopodobnie w San Francisco, więc musisz być dostępny w tym okresie. Pozostałe obowiązkowe spotkanie na żywo odbywa się zwykle około połowy maja.

Szukamy zróżnicowanej grupy osób o następujących cechach:

  • Doświadczenie kierowania lub oceny programów; w ramach lub poza ruchem Wikimedia;
  • Praktykę w zakresie procesów grantowych (zarówno jako grantobiorcy jak i grantodawcy);
  • Doświadczenie, zrozumienie i wiarygodność w ramach ruchu Wikimedia (czyli doświadczenie z programami, organizacjami afiliowanymi lub rolach administracyjnych w ruchu Wikimedia);
  • Szukamy różnorodności płciowej, geograficznej i językowej. jak również doświadczenia w różnych rolach w ramach ruchu Wikimedia (staż edycyjny, prowadzenie programów, zarządzanie grupami użytkowników, pełnie funkcji, członkostwo w radach organizacji afiliowanych)

Aby znaleźć więcej informacji o wymaganiach dla kandydatów, jak się ich nominuje lub opublikować własną auto-nominację, prosimy zajrzeć na główną stronę wyborów:

Proszę zwróć się do mnie z każdym pytaniem.

Pozdrowienia,
Delphine Ménard
Oficer programowy, Roczne Plany Grantowe

Przydatne linki

Funds Dissemination Committee