Wybory Fundacji Wikimedia/2017/Rzecznik Komitetu ds. Rozporządzania Środkami/Pytania

Info Wybory zostały zakończone 11 czerwca 2017. Kolejne głosy nie będą akceptowane.
Wyniki zostały ogłoszone dnia 19 czerwca 2017. Prosimy o przekazanie swojej opinii na temat wyborów 2017 na tę stronę.

Instrukcje

Głosujący

Prosimy, aby wyborcy zadali nie więcej niż 4 niepowtarzające się, krótkie i ściśle na temat pytania. Pytania, które nie odnoszą się bezpośrednio do kandydowania w wyborach do FDC zostaną usunięte według uznania komitetu wyborczego. Proszę szanować czas, który kandydaci muszą poświęcić na odpowiadania, i czas innych wyborców, który będą musieli zużyć na czytanie.

Prosimy, nie wykorzystuj stron z pytaniami, aby linkować do innych stron z większą liczbą pytań (aby zadać kolejne lub niekwalifikowane pytania, skontaktuj się z kandydatami na ich stronach dyskusyjnych lub przez email). Możesz zadać pytanie w dowolnym języku; w razie konieczności komisja wyborcza będzie starała się znaleźć tłumaczy.

Kandydaci

Silnie sugerujemy, aby odpowiedzi na pytania nie przekraczały ok. 1600 znaków na jedno pytanie (bez spacji). Prosimy nie linkować innych stron zawierających dłuższą odpowiedź, chociaż odpowiednie linki dostarczająca odpowiedzi na pytania są w porządku. W związku z liczbą wyborców i kandydatów, jest koniecznym aby strony te nadawały się do czytania, były merytoryczne i dzięki temu użyteczne dla wyborców.


Question to the candidate

Hello, Kirill Lokshin. Thanks for your decision to present yourself as a candidate for the Funds Dissemination Committee Ombudsperson. From your presentation on meta, I see you are the chair of the Affiliations Committee, a member of the Simple Annual Plan Grants Committee and a member of the Project Grants Committee. I appreciate your serious work and dedication to the community; nevertheless, do you think it is a problem that decision-making in important instances is centralized in one person (you)? If you think this is a problem, what do you think could be good strategies to bring more diversity in decision-making instances? --Joalpe (talk) 10:55, 1 June 2017 (UTC)[reply]