Избори на Фондация Уикимедия/2017/Комитет за разпределение на средства/Омбудсман/Въпроси

Info Изборите приключиха на 11 юни 2017. Гласове повече няма да се приемат.
Резултатите бяха обявени на или преди 19 юни 2017. Моля, помислете за оставяне на отзиви по отношение на изборите през 2017 г. на направената след изборите страница.

Инструкции

Избиратели

Молим избирателите да оставят не повече от 4 недублиращи се, кратки и строго релевантни въпроси. Въпросите, които не са пряко свързани с кандидатурите за изборите за КРС, ще бъдат премахвани по преценка на Изборния комитет. Моля, уважавайте времето, което кандидатите трябва да отделят, както и времето, което другите избиратели трябва да прекарат в четене.

Моля, не използвайте страниците с въпроси, за да препращате към други страници с повече въпроси (да задавате допълнителни или неприемливи въпроси, да се свързвате с кандидатите на техните беседи или по електронна поща). Можете да зададете въпроса си на всякакъв език; ако е необходимо, Избирателният комитет ще се опита да намери преводачи.

Кандидати

Силно се препоръчва отговорите на въпросите да не надвишават приблизително 1 600 символа на въпрос (без да броим интервалите). Моля, не препращайте към друга страница, съдържаща разширен отговор, макар че съответните връзки, използвани за описателни цели, са ok. Това е необходимо поради броя на избирателите и кандидатите, за да се запазят тези страници четими, информативни и следователно полезни за избирателите.


Question to the candidate

Hello, Kirill Lokshin. Thanks for your decision to present yourself as a candidate for the Funds Dissemination Committee Ombudsperson. From your presentation on meta, I see you are the chair of the Affiliations Committee, a member of the Simple Annual Plan Grants Committee and a member of the Project Grants Committee. I appreciate your serious work and dedication to the community; nevertheless, do you think it is a problem that decision-making in important instances is centralized in one person (you)? If you think this is a problem, what do you think could be good strategies to bring more diversity in decision-making instances? --Joalpe (talk) 10:55, 1 June 2017 (UTC)[reply]