בחירות קרן ויקימדיה/2017/נציב התלונות של ועדת חלוקת הכספים/שאלות

Info הבחירות הסתיימו ב-11 ביוני 2017. הצבעות נוספות לא תתקבלנה.
תוצאות הבחירות הוכרזו בתאריך 19 ביוני 2017. אנא שקלו להוסיף משוב ביחס לבחירות 2017 בדף זה.*#__?

הנחיות

מצביעים

אנו מבקשים מהבוחרים להשאיר לא יותר מ-4 שאלות לא-חופפות, קצרות ורלוונטיות. שאלות שאינן קשורות ישירות למועמדות בבחירות של ה-FDC יוסרו לפי שיקול דעתה של ועדת הבחירות. אנא כבדו את הזמן שהמועמדים נדרשים להקצות לצורך מתן תשובות, ואת הזמן שהמצביעים האחרים נדרשים להקצות לצורך קריאתן.

אנא אל תשתמשו בדפי השאלות כדי לקשר לדפים אחרים עם שאלות נוספות (לשאול שאלות נוספות או שאינן כשירות, ליצור קשר עם המועמדים בדפי השיחה שלהם או באמצעות הדוא"ל). אתם יכולים לשאול את השאלה שלכם בכל שפה; אם תידרש, ועדת הבחירות תנסה למצוא מתרגמים.

מועמדים

מומלץ מאוד כי התשובות לשאלות לא יעלו על כ-1,600 תווים לכל שאלה (מבלי לספור רווחים). אנא הימנעו מלקשר לדף אחר המכיל תשובה מורחבת, אם כי קישורים רלוונטיים המשמשים למטרות תיאוריות הם מקובלים. בשל מספר הבוחרים והמועמדים, הדבר הכרחי כדי לשמור על הדפים האלה קריאים, אינפורמטיביים, ולכן שימושיים עבור הבוחרים.


Question to the candidate

Hello, Kirill Lokshin. Thanks for your decision to present yourself as a candidate for the Funds Dissemination Committee Ombudsperson. From your presentation on meta, I see you are the chair of the Affiliations Committee, a member of the Simple Annual Plan Grants Committee and a member of the Project Grants Committee. I appreciate your serious work and dedication to the community; nevertheless, do you think it is a problem that decision-making in important instances is centralized in one person (you)? If you think this is a problem, what do you think could be good strategies to bring more diversity in decision-making instances? --Joalpe (talk) 10:55, 1 June 2017 (UTC)[reply]