Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/he

הבחירות הסתיימו ב־12 ביוני 2011. הצבעות נוספות לא תתקבלנה.
התוצאות פורסמו ב־17 ביוני 2011.
בחירות לחבר הנאמנים 2011
הכנות

הבחירות לחבר הנאמנים לשנת 2011 תיערכנה בין 29 במאי ל־12 ביוני 2011. לחברים בקהילת ויקימדיה ניתנת הזדמנות לבחור שלושה מועמדים לכהונה בת שנתיים בחבר הנאמנים, שתימשך עד שנת 2013. חבר הנאמנים הוא הסמכות המחליטה העליונה של קרן ויקימדיה, ארגון ללא מטרות רווח הרשום בארצות הברית. קרן ויקימדיה מפעילה מספר מיזמים, כגון ויקיפדיה.

הבחירות תיערכנה בצורה מאובטחת על גבי שרתים של ארגון Software in the Public Interest. נתוני ההצבעה סודיים, ואין אליהן גישה לאיש מחברי ועדת הבחירות, חברי חבר הנאמנים או כל מי שאינו קשור ל־Software in the Public Interest. המידע על זהות המצביעים נגיש לחברים הספורים אשר סופרים ומסכמים את הקולות (ועדת הבחירות). המצביעים מדרגים את המועמדים על פי סדר העדפתם, ושקלול הקולות ייערך על פי שיטת שולצה כדי לדרג את המועמדים לפי מספר הבוחרים המעדיפים כל מועמד על פני המועמדים האחרים.

ההכרזה על התוצאות תיערך לכל המאוחר ב־15 ביוני. תוצאות מפורטות תהיינה זמינות גם כן.

כל התאריכים בדף זה מתייחסים לשעת 00:00 (חצות) בזמן עולמי מתואם (UTC).

מידע למצביעים

edit

דרישות לשם זכות הצבעה

edit

עורכים הבוחרים רשאים להצביע מכל חשבון רשום של ויקימדיה (אך כל מצביע מורשה להצביע פעם אחת, בלי קשר למספר החשבונות שיש לו) בהתקיים כל התנאים הבאים:

 • אסור שהחשבון יהיה חסום ביותר ממיזם אחד
 • אסור להצביע מחשבון בוט
 • לבוחר חייבות להיות לפחות 300 עריכות עד לתאריך 15 באפריל 2011, ברחבי ויקימדיה (עריכה מצטברת בכמה מיזמים תקפה רק אם נעשתה בחשבון עולמי מתואם).
 • לבוחר חייבות להיות לפחות 20 עריכות בין 15 בנובמבר 2010 ל־15 במאי 2011.

מפתחים מפתחי תוכנה רשאים להצביע אם הם מקיימים את אחד התנאים הבאים:

 • מנהלי רשת של ויקימדיה עם הגישה המתאימה.
 • בעלי הרשאה לתרום קוד, ותרמו לפחות פעם אחת בין 15 במאי 2010 ל15 במאי 2011.

עובדי הקרן ועובדי קבלן של הקרן רשאים להצביע אם הועסקו על־ידי הקרן במשך כל התקופה שבין 15 למאי 2010 ל15 במאי 2011.

חברי חבר הנאמנים של הקרן וחברים בחבר היועצים של הקרן, בעבר ובהווה, רשאים להצביע.

כיצד להצביע?

edit

אם אתם רשאים להצביע:

 1. קראו את רשימת המועמדים והחליטו באילו מועמדים תרצו לתמוך.
 2. עברו לקישור Special:Securepoll בוויקי (מיזם ושפה) שבו יש לכם זכות הצבעה. לדוגמה אם יש לכם זכות הצבעה כאן במטא־ויקי גשו לקישור meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. עקבו אחר ההוראות בדף הקישור.

מידע למועמדים

edit

תיאור פרטני בכל הנוגע לאחריות של חבר הנאמנים ניתן למצוא במדריך של חבר הנאמנים.

אחריות חבר הנאמנים

edit

חבר הנאמנים הוא הגוף המנהל העליון של קרן ויקימדיה. תחומי האחריות של חבר הנאמנים כוללים:

 • לקבוע את החזון, את היעדים, את התוכניות ארוכות הטווח ואת המדיניות של קרן ויקימדיה ושל מיזמיה.
 • לבחור את המנהל הכללי של קרן ויקימדיה, אשר מפקח באופן שוטף על פעילותה, ולהעריך את ביצועי המנהל הכללי.
 • להבטיח את קיומו של הארגון על־ידי הגדרת מספר מקורות הכנסה שונים.
 • להציג בפני הקהילה את הכיוון ואת הפעילויות של קרן ויקימדיה.
 • לפקח על עובדי הקרן בתחומי ניהול חשבונות, תִקצוב ותוכניות.
 • להקפיד על יושרה משפטית ואתית.
 • לגייס ולהכשיר חברים חדשים בחבר הנאמנים.
 • לייצג את החזון של קרן ויקימדיה בציבור הרחב.

תחומי האחריות של חבר הנאמנים אינם כוללים:

 • להתערב בפעולה היומיומית של הקרן, למעט במקרי חירום.
 • לקבוע מדיניות עריכה ברמת מיזמי הקרן.
 • להכריע בסכסוכי קהילה בסיסיים.
 • להתנדב בתחומים ספציפיים של פעולתה הרגילה של הקרן.

חברי חבר הנאמנים נדרשים להיות:

 • בעלי ראייה אסטרטגית, למשל לקבוע יעדים ארוכי טווח.
 • שקולים ומחושבים, למשל להימנע מלקטול רעיונות שנויים במחלוקת.
 • בעלי יושרה גבוהה, למשל להעמיד את טובת הקרן לפני טובתם האישית או טובתה של קבוצה מסוימת.
 • זמינים, למשל למענה לפניות של נאמנים אחרים.
 • מתמידים, למשל להשלים משימות שהתחייבו להשלים.
 • מאירי פנים, למשל להקשיב בתשומת לב לדעתם של נאמנים אחרים, אפילו אם היא שונה מדעתם.
 • שיתופיים, למשל לשתף פעולה עם נאמנים אחרים ועם המנהל הכללי בעבודה השוטפת של חבר הנאמנים.

דרישות מקדימות למועמדות

edit

כדי להיות מועמד לחבר הנאמנים, חובה על המועמד בדרישות הנדרשות מהמצביעים (ראו לעיל) וכן:

 • להזדהות בשמו האמיתי בעת הצגת המועמדות (מכיוון שזהות הנאמנים מופיעה בניירת רשמית, לא ניתן להיות נאמן בעילום שם או תחת שם בדוי).
 • להיות לפחות בן 18 ובגיר בעיני החוק בארץ מגוריך.
 • להזדהות בפני הקרן (ראו להלן).

כיצד להגיש מועמדות?

edit

אם אתם רשאים להתמודד, תוכלו להגיש מועמדות בצורה הבאה:

 1. כתבו הצהרה קצרה בת לא יותר מ־1,200 תווים שמסבירה מה תעשו אם תיבחרו לחבר הנאמנים, העמדות והניסיון שלכם הנוגעים בדבר, וכל דבר אחר שאתם סבורים שנוגע לעניין. אסור לקשר מן ההצהרה שלכם לדפי תמיכה או לדפי מצע אחרים. אסור להתאגד ביחד עם מועמדים אחרים.
 2. הגישו את המועמדות בין 00:00 בשעון עולמי מתואם ב־2 במאי 2011 ל־23:59 בשעון עולמי מתואם ב־22 במאי 2011. לאחר 22 במאי לא ניתן יהיה לשנות את ההצהרה למעט תיקוני זוטות או תרגום. כל תוספת או שינוי לאחר מועד זה יסומנו בהתאם, יוצגו בנפרד מההצהרה המקורית, ויוצגו למצביעים רק אם יתורגמו לכל השפות שאליהן תורגמה ההצהרה המקורית. שימו לב שהגשה מוקדמת של ההצהרה מאפשרת את תרגומה למספר שפות גדול יותר.
 3. הזדהו בפני קרן ויקימדיה לפני 22 במאי. חבר וועדת הבחירות יפנה אליכם לאחר הצגת המועמדות כדי להסדיר את הוכחת הזהות.

מועמדים שלא יעמדו בתנאי הסף ובמועדים שלעיל - מועמדותם תיפסל.

ארגון הבחירות

edit

לוח זמנים

edit
 • 5 באפריל – 2 במאי 2011: תרגום המידע על ההצבעה.
 • 2 – 22 במאי 2011: הגשת מועמדויות.
 • 22 במאי 2011: מועד אחרון להזדהות בפני הקרן.
 • 29 במאי עד 12 ביוני 2011: בחירות
 • 12 – 15 ביוני 2011: בדיקת הקולות.
 • 15 ביוני 2011: פרסום התוצאות.

מתרגמים

edit

כדי להבטיח שכל הנציגים ישתתפו בבחירות, חשוב לתרגם את הצהרות המועמדים לכמה שיותר שפות. כדי לעזור בתרגום היכנסו לדף התרגום.