Wybory Fundacji Wikimedia/2017/Komitet ds. Rozporządzania Środkami/Pytania

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Funds Dissemination Committee/Questions and the translation is 100% complete.
Info Wybory zostały zakończone 11 czerwca 2017. Kolejne głosy nie będą akceptowane.
Wyniki zostały ogłoszone dnia 19 czerwca 2017. Prosimy o przekazanie swojej opinii na temat wyborów 2017 na tę stronę.

Instrukcje

Głosujący

Prosimy, aby wyborcy zadali nie więcej niż 4 niepowtarzające się, krótkie i ściśle na temat pytania. Pytania, które nie odnoszą się bezpośrednio do kandydowania w wyborach do FDC zostaną usunięte według uznania komitetu wyborczego. Proszę szanować czas, który kandydaci muszą poświęcić na odpowiadania, i czas innych wyborców, który będą musieli zużyć na czytanie.

Prosimy, nie wykorzystuj stron z pytaniami, aby linkować do innych stron z większą liczbą pytań (aby zadać kolejne lub niekwalifikowane pytania, skontaktuj się z kandydatami na ich stronach dyskusyjnych lub przez email). Możesz zadać pytanie w dowolnym języku; w razie konieczności komisja wyborcza będzie starała się znaleźć tłumaczy.

Kandydaci

Silnie sugerujemy, aby odpowiedzi na pytania nie przekraczały ok. 1600 znaków na jedno pytanie (bez spacji). Prosimy nie linkować innych stron zawierających dłuższą odpowiedź, chociaż odpowiednie linki dostarczająca odpowiedzi na pytania są w porządku. W związku z liczbą wyborców i kandydatów, jest koniecznym aby strony te nadawały się do czytania, były merytoryczne i dzięki temu użyteczne dla wyborców.

Kierunki

Dla czytelności strona z pytaniami będzie rozbita na podstrony, z których każda będzie zawierać pięć pytań oraz odpowiedzi kandydatów.

Pytania/Złożone/1

  1. Jakie kompetencje zawodowe możesz zaoferować?
  2. Wsparcie organizacyjne dla mniejszych organizacji partnerskich
  3. WMF
  4. Języki
  5. Odpowiedzialność dla organizacji afiliowanych nie kwalifikujących się do APG / Poza grantobiorcami
  6. Strategia Ruchu
  7. Jak FDC może poprawić komunikację z grantobiorcami?
  8. W kwestii śmiałości