Избори на Фондация Уикимедия/2017/Омбудсман на Комитета за разпределение на средства/Кандидати

Info Изборите приключиха на 11 юни 2017. Гласове повече няма да се приемат.
Резултатите бяха обявени на или преди 19 юни 2017. Моля, помислете за оставяне на отзиви по отношение на изборите през 2017 г. на направената след изборите страница.

Тази страница съдържа кандидатите за изборите за изборите през 2017 г. за КРС. Членовете на Изборния комитет на Фондация Уикимедия или служителите на Фондацията ще потвърдят допустимостта на кандидатите въз основа на уики. Служителите на Фондация Уикимедия ще проверят идентификацията и по-късно ще потвърдят допустимостта за кандидатите офлайн. Проверката на изискванията въз основа на уики и идентификацията, ще бъде дадена на тази страница. Офлайн изискванията към кандидатите ще бъдат потвърдени на по-късен етап.

Изявленията, предоставени от кандидати, които не отговарят на условията за допустимост на тези избори, ще бъдат архивирани на отделна подстраница.

Изявленията на кандидатите, които се оттеглят, ще бъдат архивирани тук.

Kirill Lokshin (Kirill Lokshin)

Kirill Lokshin (talk meta edits global user summary CA  AE)

Резюме
 
Presenting at WikiConference North America 2016 in San Diego
 • Лична информация:
  • Имe, фамилия: Kirill Lokshin
  • Възраст: 33
  • Местоживеене: Washington, DC, United States
  • Използвани езици: en-N, ru-N, fr-1
 • Редакторски профил:
  • Участва в проектите на Уикимедия от: 2005
  • Активно участва в проектите: en.wp, meta
Предизборна платформа Служейки като омбудсман на КРС през последните две години и работейки с множество грантове по годишния план на Уикимедия, както като оценител, така и като бенефициент, имам умения и опит, за да отговорям ефективно на жалбите в процесите на КРС.
Задължителни въпроси 1. Кое от Вашият опит смятате че би подобрило процеса на работа и препоръки на КРС?
1.1. Във връзка с управлението и/ или оценка на годишните планове и програми?
Работих с годишни планове и годишни грантове от "двете страни на барикадата". По време на ролята си в УС на Уикимедия DC, работих много по годишния процес на планиране на нашето сдружение, изготвяйки годишни планове и свързаните с тях заявления за грантове, както и насочвайки програми като част от изпълнението на тези планове. В същото време съм служил в Комитета за обикновени грантове за годишни планове, където имах възможността да оценявам годишните планове на многобройни организации на Уикимедия.
1.2. Във връзка с предоставянето на грантове?
Аз съм дългогодишен участник в света на грантовете в Уикимедия, след като работих в Консултативния комитет за грантове, в Комитета за грантове за индивидуални ангажименти, в Комитета за грантове за едногодишни планове и в Комитета за грантове за проекти. В резултат на това съм добре запознат с процесите на придвижване на грантовете, очакванията на участниците и най-добрите практики.

2. Каква смятате, че е ролята на омбудсмана?

Омбудсманът получава и документира жалби и други отзиви относно процеса на КРС от участници и други. В допълнение, омбудсманът е на разположение, за да подпомага Управителния съвет и КРС при разследването на официални жалби, когато се изисква независима оценка.

3. Кои са някои от потенциалните оплаквания, свързани с процеса на КРС, които смятате, че могат да бъдат заведени към омбудсмана, и как може да се справите с тях?

През двете години, в които бях омбудсман на КРС, всъщност не получих никакви жалби; и макар че това очевидно прави моят период като такъв доста скучен, мисля, че говори високо за професионализма на всички участници в процеса, включително членовете на КРС; персонала на ФУ, който ги подкрепя; и многобройните бенефициенти по света. Въпреки това, тъй като все повече организации ще навлизат в процеса на КРС през следващите години, винаги има вероятност да се получи жалба, в резултат на объркване или неправилна комуникация между различните заинтересовани страни или на по-сериозен въпрос. Ролята на омбудсмана е да се подготви за възможността такъв сценарий да възникне и да реагира бързо и ефективно, ако това се случи.
Проверка Проверка, извършена от Изборен комитет или служители на Фондация Уикимедия.
Критерии за допустимост:   Проверено
Проверено от: KTC (talk) 23:06, 27 May 2017 (UTC)[reply]
Идентификация:   Проверено
Проверено от: Jalexander--WMF 07:28, 27 May 2017 (UTC)[reply]