Избори на Фондация Уикимедия/2017

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017 and the translation is 100% complete.
Info Изборите приключиха на 11 юни 2017. Гласове повече няма да се приемат.
Резултатите бяха обявени на или преди 19 юни 2017. Моля, помислете за оставяне на отзиви по отношение на изборите през 2017 г. на направената след изборите страница.

Изборите на Фондация Уикимедия 2017 ще се проведат през периода април–юни 2017 г. Членовете на уикимедианската общността ще имат възможност да изберат кандидати за Съвет на настоятелите, Комитет за разпределение на средства и омбудсман на Комитета за разпределение на средства.

Процедура

Изборите ще се проведат тайно, чрез употребата на софтуера SecurePoll. Гласовете са тайни и никой от Комитета за изборите, Управителния съвет или служителите на Фондация Уикимедия няма да има достъп до тях. Независима трета страна ще държи криптиращият ключ. Когато този ключ се активира, изборите се прекратяват. Някои лични данни на избирателите (например IP адрес, информация за браузъра и данни, които са по същество подобни на тези, събирани от инструмента "Check User") ще бъде достъпни за няколко избрани лица, които ще одитират изборите и ще броят гласовете (Комитета за изборите). Избирателите ще гласуват с "поддкрепям", "неутрален" или "против". Гласовете ще бъдат преброени и кандидатите ще бъдат подредени по процента си на подкрепа, определен като броя гласове, които са подадени за кандидата, разделен на броя гласове против кандидата (неутралните гласове не се смятат, така че това е сума на поддържащите и противопостоящите гласове). Кандидатите с най-висок процент подкрепа ще бъдат препоръчани на Съвета на настоятелите за назначение.

Избирателите изпращат гласове, като използват система за гласуване За/Въздържал се/Против. Гласовете ще бъдат събрани и кандидатите ще бъдат класирани според процента на подкрепа за, дефиниран като броят на подадените гласове в подкрепа на кандидата, разделен на общия брой подадени гласове за кандидата (гласовете "въздържал се" не се отчитат, така че това е сумата от гласовете "За" и "Против"). Кандидатите с най-висок процент на подкрепа ще бъдат препоръчани за назначаване на Съвета на настоятелите.

Избори за Съвет на настоятелите

От 1 май 2017 г. (00:00 UTC), членовете на уикимедианската общност ще имат възможност да гласуват в изборите за Съвет на настоятелите за:

 • Три члена на Съвета на настоятелите, които да служат за срок от три години, изтичащ през 2020 г. Съветът на настоятелите е основният управляващ орган на Фондация Уикимедия, 501(c)(3) организация с нестопанска цел, регистрирана в САЩ. Фондация Уикимедия управлява много различни проекти като Уикипедия и Общомедия.

Комитетът за изборите ще обяви резултатите на 21 май 2017 г. или по-рано. Ще бъдат на разположение подробни резултати.

Избори за Комитет за разпределение на средства

От 3 юни 2017 г. (00:00 UTC), членовете на уикимедианската общност ще имат възможност да гласуват в изборите за Комитет за разпределение на средствата за:

Изборният комитет ще обяви резултатите на 16 юни 2017 г. или по рано. Ще бъдат достъпни подробни резултати.

Информация за избирателите

Изисквания

Редактори

Можете да гласувате от която и да е регистрирана Ваша сметка в уикито на Уикимедия. Може да гласувате само веднъж, независимо от броя на сметките, които притежавате. За да изпълни условията за гласуване, тази сметка трябва да:

 • да не е блокиран в повече от един проект;
 • и са направили най-малко 300 редакции преди 1 април 2017 г. в уикитата на Уикимедия;
 • и са направили най-малко 20 редакции между 1 октомври 2016 и 1 април 2017 г.

Можете да използвате инструмента AccountEligibility за проверка на основните изисквания спрямо гласуващите участници.

Разработчици

Разработчиците отговарят на изискванията, ако:

 • Са администратори на сървърите с shell достъп в Уикимедия;
 • Или да e дал достъп и да е направил най-малко един обединяване на достъпи от git към Фондация Уикимедия, между 1 октомври 2016 г. и 1 април 2017 г.
Служители и изпълнители на Фондация Уикимедия

Настоящите служители и изпълнители на Фондация Уикимедия отговарят на условията за гласуване, ако са били наети от Фондацията преди 1 април 2017 г.

Служители и изпълнители на филиали от уикимедианското движение

Настоящите служители и изпълнители на сдружение на Уикимедия, тематична организация или потребителска група и могат да гласуват, ако са били наети на работа от тяхната организация до 1 април 2017 г.

Членове на Управителния съвет на Фондация Уикимедия, членове на Консултативния съвет, членове на Комитета за разпределение на средства

Настоящи и бивши членове на Управителния съвет на Фондация Уикимедия, Консултативния съвет на Фондация Уикимедия и Комитета за разпространение на средства са квалифицирани да гласуват.

Информация за кандидатите

Всички кандидати трябва да отговарят на изискванията за избиратели и на специфичните изисквания за позицията.

Организация

График

Избори за Съвет на настоятелите

 • 20 април: Краен срок за изпращане на кандидатурите и проверка на идентификацията
 • 21 април – 1 май: Въпроси и дискусия между кандидатите и общността
 • 1–14 май: Гласуване
 • 15–19 май: Проверка на гласовете
 • 20 май: Планирана дата за обявяване на резултатите

Избори за Комитет за разпределение на средства

 • 28 май: Краен срок за изявления на кандидатите и проверка на идентификация
 • 29 май – 2 юни: Въпроси и дискусия между кандидатите и общността
 • 3–11 юни: Гласуване
 • 12–14 юни: Проверка на гласовете
 • 15 юни: Планирана дата за обявяване на резултатите