Wikimedia Foundation-verkiezingen/2017

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017 and the translation is 97% complete.
Info De verkiezingen eindigden op 11 juni 2017. Er worden geen stemmen meer aanvaard.
De uitslag werd aangekondigd op 19 juni 2017. Overweeg alstublieft feedback op te geven omtrent de verkiezingen van 2017 op de post mortem-pagina van de verkiezingen.

De Wikimedia Foundation-verkiezingen van 2017 worden gehouden in april-juni 2017. Leden van de Wikimedia-gemeenschap zullen de kans hebben om kandidaten te verkiezen voor de Board of Trustees, de Fondsenbestedingscommissie en de Ombudspersoon van de Fondsenbestedingscommissie.

Proces

De verkiezingen worden electronisch beveiligd met behulp van SecurePoll-software. De stemmingen zijn geheim en niemand van de verkiezingscommissie, de raad, of van het personeel van de Wikimedia Foundation heeft inzage in de stemmingen. De encryptiesleutel voor de verkiezing wordt bewaard door een onafhankelijke derde; zodra de encryptie is geactiveerd, wordt de verkiezing stopgezet. Sommige identificeerbare gegevens van individuele kiezers (zoals IP-adressen, browser- en andere gegevens die in hoofdzaak vergelijkbaar zijn met de gegevens verkregen door het CheckUser-tool) zijn zichtbaar voor een selecte groep personen die de verkiezingen controleren en de stemmen natellen (de verkiezingscommissie). Kiezers kunnen stemmen voorleggen met behulp van het Voor/Neutraal/Tegen-systeem. De stemmen worden geteld en de kandidaten worden in volgorde van percentage van de steun, gedefinieerd als het aantal uitgebrachte stemmen die de kandidaat steunen, gedeeld door het totale aantal uitgebrachte stemmen voor en tegen de kandidaat (neutrale stemmen worden niet meegeteld). De kandidaten met het hoogste percentage aan steun wordt aanbevolen aan de Board of Trustees om benoemd te worden.

Voters submit votes using a Support/Neutral/Oppose system. The votes will be tallied and the candidates will be ranked by percentage of support, defined as the number of votes cast in support of the candidate divided by the total number of votes cast for the candidate ("neutral" preferences are not counted, so this is the sum of support and oppose votes). The candidates with the highest percentage of support will be recommended to the Board of Trustees for appointment.

Verkiezing voor de Board of Trustees

Vanaf 1 mei 2017 (00:00 UTC) zullen leden van de Wikimedia-gemeenschap de kans hebben om te stemmen in de verkiezing voor de Board of Trustees voor:

 • Drie leden van de Board of Trustees die een termijn van drie jaar zetelen, die afloopt in 2020. De Board of Trustees is het hoogste bestuursorgaan van de Wikimedia Foundation, een "501(c)(3)"-non-profitorganisatie gevestigd in de Verenigde Staten. De Wikimedia Foundation beheert diverse projecten zoals Wikipedia en Commons.

De verkiezingscommissie maakt de uitslag bekend op of vóór 21 mei 2017. Gedetailleerde resultaten zullen beschikbaar worden gesteld.

Verkiezingen voor de Fondsenbestedingscommissie

Vanaf 3 juni 2017 (00:00 UTC) zullen leden van de Wikimedia-gemeenschap de kans hebben om te stemmen in de verkiezingen voor de Fondsbestedingscommissie voor:

De verkiezingscommissie maakt de uitslag bekend op of vóór 16 juni 2017. Gedetailleerde resultaten zullen beschikbaar worden gesteld.

Informatie voor stemmers

Vereisten

Bewerkers

U kunt stemmen van om het even welk geregistreerd account dat u bezit op een Wikimedia-wiki. U kunt maar eenmaal stemmen, ongeacht hoeveel accounts u bezit. Om in aanmerking te komen:

 • mag het account niet geblokkeerd zijn op meer dan één project;
 • mag het account geen bot zijn;
 • en moet het account minstens 300 bewerkingen hebben gemaakt vóór 1 april 2017 op Wikimedia-wiki's;
 • en moet het account minstens 20 bewerkingen gemaakt hebben tussen 1 oktober 2016 en 1 april 2017.

The AccountEligibility tool can be used to quickly verify basic editor voting eligibility.

Ontwikkelaars

Ontwikkelaars mogen stemmen als ze:

 • Wikimedia-serverbeheerders met shell-toegang zijn;
 • Or have commit access and have made at least one merged commits in git to Wikimedia Foundation utilized repos between 1 October 2016 and 1 April 2017.
Wikimedia Foundation-staf en -contractuelen

Huidige stafleden en contractanten van de Wikimedia Foundation mogen stemmen indien zij in dienst zijn bij de Foundation per 1 april 2017.

Medewerkers en contractanten van Wikimedia-verenigingen

Current Wikimedia Chapter, thematic organization or user group staff and contractors qualify to vote if they have been employed by their organization as of 1 April 2017.

Wikimedia Foundation-bestuursleden, adviesraadsleden, FDC-commissieleden

Huidige en voormalige leden van de Raad van Bestuur van de Wikimedia Foundation, de Adviesraad van de Wikimedia Foundation en de Fondsenbestedingscommissie zijn stemgerechtigd.

Informatie voor kandidaten

Alle kandidaten moeten voldoen aan de eisen voor de kiezers, alsook aan de rol-specifieke eisen.

Organisatie

Tijdlijn

Verkiezingen voor de Board of Trustees

 • 20 april: deadline voor het indienen van kandidaturen en voor identificatieverificatie
 • 21 april - 1 mei: vragen en discussie tussen de kandidaten en de gemeenschap
 • 1-14 mei: stemming
 • 15-19 mei: controle van stemmen
 • 20 mei: beoogde datum voor de bekendmaking van de resultaten

Verkiezingen voor de Fondsenbestedingscommissie (FDC)

 • 28 mei: deadline voor het indienen van kandidaturen en voor identificatieverificatie
 • 29 mei - 2 juni: vragen en discussie tussen de kandidaten en de gemeenschap
 • 3-11 juni: stemming
 • 12-14 juni: controle van stemmen
 • 15 juni: beoogde datum voor de bekendmaking van de resultaten