Wikimedia Foundation elections/Board elections/2007/nl

Boardverkiezingen 2007
OrganisatieHallo allemaal.

Het verkiezingsproces 2007 voor de Board of Trustees van de Wikimedia Foundation begint op 10 juni 2007. Wikimedianen krijgen de gelegenheid om drie personen te kiezen die redacteuren van Wikimedia-projecten in de hele wereld vertegenwoordigen. De drie verkozen kandidaten worden lid van de Board of Trustees voor een termijn van twee jaar die afloopt in juni 2009. De Board of Trustees is het hoogste besluitvormende orgaan van de Wikimedia Foundation.

De verkiezing verloopt als instemmingsverkiezing met behulp van speciaal daarvoor geschreven programmatuur (die op dit moment besproken wordt). Voorafgaand aan de stemming is er een steunbetuigingsfase, waarin iedere kandidaat een bepaald aantal steunbetuigingen voor zijn/haar kandidatuur moet verkrijgen. Tijdens de beslissende stemronde kan iedere stemgerechtigde op zoveel kandidaten stemmen als hij/zij wil, u mag echter niet meerdere stemmen uitbrengen op één kandidaat. De kandidaten met de meeste stemmen worden verkozen verklaard. In het geval van stakende stemmen wordt een volgende ronde tussen de betrokken kandidaten georganiseerd.

De stemming vindt plaats via een gesloten stemming (de namen van de stemmers en de gesteunde kandidaten worden niet via de wiki openbaar gemaakt). Het tellen van de stemmen wordt uitgevoerd door een externe partij waar op dit moment gesprekken mee lopen.

Kandidaten

edit

Geïnteresseerden dienen hun kandidatuur kenbaar te maken door het invullen van een formulier op Meta tussen 10 juni 2007 00:00 (UTC) en 23 juni 2007 23:59. Inschrijvingen na die datum worden niet toegelaten. Kandidaten moeten aan drie voorwaarden voldoen:

1. U heeft tenminste aan één project van Wikimedia bijgedragen één jaar voor 1 juni 2007, zoals te zien is aan de datum van uw eerste bewerking en u heeft tenminste 400 bewerkingen uitgevoerd met dezelfde gebruikersnaam op hetzelfde project op 1 juni 2007.

2. U maakt uw echte naam bekend en bent tenminste 18 jaar oud. (Omdat de identiteit van leden van de Board openbaar is, is het niet mogelijk anoniem of onder pseudoniem een plaats in de Board of Trustees te bezetten.)

3. U krijgt tenminste het vereiste aantal steunbetuigingen van stemgerechtigde gebruikers. Steunbetuigingen worden geplaatst door de gebruikers die de steun betuigen op de daarvoor bestemde pagina gedurende de periode waarin kandidaten geaccepteerd worden.

Kandidaten krijgen tot twee weken om zichzelf te presenteren aan de rest van de gemeenschap van Wikimedia via een verklaring van kandidaatstelling. Vertaalcoördinatoren vertalen de verklaring van kandidaatstelling in een aantal andere talen voordat de verkiezing start. Hoe eerder een een kandidatuur bekend wordt gemaakt, hoe groter de kans dat de verklaring van kandidaatstelling wordt vertaald in andere talen voordat de verkiezing start.

Stemgerechtigden

edit

Een gebruiker is stemgerechtigd als die al tenminste drie maanden bijdraagt aan een project van Wikimedia, geteld vanaf 1 juni 2007 (dat is vanaf voor 1 maart 2007), zoals te zien is aan de datum van uw eerste bewerking en u heeft tenminste 400 bewerkingen met dezelfde gebruiker gemaakt op 1 juni 2007.

Stemgerechtigden kunnen steun betuigen aan maximaal drie kandidaten. Kandidaten kunnen steun betuigen aan maximaal twee andere kandidaten anders dan zichzelf. Overige regels ten aanzien van steunbetuigingen staan op de pagina over steunbetuigingen.

Gebruikers kunnen hun bewerkingen van verschillende projecten niet combineren om tot het vereiste aantal van 400 bewerkingen te komen om stemgerechtigd te zijn: zij dienen 400 bewerkingen uitgevoerd te hebben op één project en om steun te betuigen of om te stemmen, dient de eerste bewerking van die gebruiker niet later dan drie maanden voor 1 juni 2007 te zijn uitgevoerd. Voor kandidaten is dat niet minder dan één jaar voor 1 juni 2007.

In het geval u stemgerechtigd zou zijn op meer dan één project, mag u slechts in één project uw stem(men) uitbrengen.

Tijdpad

edit

Kandidaatstelling:

  • Vangt aan op: zondag 10 juni 2007 0:00 (UTC)
  • Eindigt op: zaterdag 23 juni 2007 23:59 (UTC)

Steunbetuigingen:

  • Vangt aan op: zondag 17 juni 2007 0:00 (UTC)
  • Eindigt op: zaterdag 23 juni 2007 23:59 (UTC)

Stemmen:

  • Vangt aan op: donderdag 28 juni 2007 0:00 (UTC)
  • Eindigt op: zaterdag 7 juli 2007 23:59 (UTC)

De stemming vindt plaats via een gesloten stemming (de namen van de stemmers en de gesteunde kandidaten worden niet via de wiki openbaar gemaakt). Het tellen van de stemmen wordt uitgevoerd door een externe partij waar op dit moment gesprekken mee lopen.

Vertalers

edit

Als u een andere taal dan Engels beheerst, dan wordt uw hulp bij het vertalen van dit bericht en het posten daarvan in de Wikimedia-projecten van die taal zeer op prijs gesteld. Stel ons alstublieft op de hoogte van uw inspanningen op Meta op Board elections/2007/Translations#Wikimedia projects.

Als u wilt helpen bij het vertalen van andere aankondigingen, voeg uw naam dan alstublieft toe op Board elections/2007/Translations#Coordinators by languages.

Vragen kunt u stellen op de overlegpagina's bij de officiële pagina's of kunt contact opnemen met leden van het Election Committee (hieronder genoemd).

Tenslotte willen we alle kandidaten veel succes wensen in deze verkiezing.

Hoogachtend,
Kizu Naoko
Philippe
Jon Harald Søby
Newyorkbrad
9 juni 2007 22:42 (UTC), Wikimedia Board Election Steering Committee 2007