Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/nl

De verkiezing is op 12 juni beëindigd. Stemmen worden niet meer aangenomen.
De resultaten zijn bekendgemaakt op 17 juni 2011.
Verkiezing van de Board of Trustees 2011
Organisatie

De bestuursverkiezingen van 2011 voor de Board of Trustees zullen plaatsvinden tussen 29 mei en 12 juni 2011. Alle leden van de Wikimediagemeenschap worden in de gelegenheid gesteld om drie kandidaten te kiezen voor een tweejarig zittingschap dat af zal lopen in 2013. De Board of Trustees is het hoogste besluitvormende orgaan van de Wikimedia Foundation, een in Amerika geregistreerde organisatie zonder winstoogmerk. De Wikimedia Foundation voert het beheer over de vele verschillende projecten zoals Wikipedia en Commons.

De verkiezingen worden op een veilige manier gehouden via servers van Software in the Public Interest. Stemmen zijn persoonlijk en zijn alleen zichtbaar voor een select aantal mensen die de stemmen tellen en controleren (de verkiezingscommissie). Kiezers brengen hun stem uit door een gerangschikte voorkeur in te sturen. De stemmen worden vervolgens geteld volgens de Schulze-methode, die kandidaten rangschikt op basis van het aantal kiezers dat een bepaalde kandidaat prefereert boven een ander.

De Verkiezingscommissie zal de resultaten aankondigen op of vóór 15 juni 2011. Gedetailleerde resultaten zullen beschikbaar zijn.

Informatie voor stemmers edit

Vereisten edit

Gebruiker

Iedere persoon met een geregistreerd account op een van de Wikimedia-projecten mag één stem uitbrengen (ongeacht het aantal gebruikers of accounts). Deze gebruiker dient:

 • niet geblokkeerd te zijn op meer dan één project;
 • geen bot te zijn;
 • minstens 300 bewerkingen te hebben gedaan vóór 15 april 2011, over alle projecten heen (wijzigingen op meerdere projecten worden bij elkaar opgeteld wanneer de gebruiker een globale gebruikersaccount (unified login) heeft);
 • minstens 20 bewerkingen te hebben gedaan tussen 15 november 2010 en 15 mei 2011.
Ontwikkelaars

Ontwikkelaars zijn gerechtigd te stemmen indien ze:

 • serverbeheerders met shelltoegang zijn; of
 • commit access hebben en minstens een commit gedaan hebben tussen 15 mei 2010 en 15 mei 2011.
Betaalde medewerkers

Betaalde medewerkers van de Wikimedia Foundation zijn gerechtigd te stemmen indien ze aangenomen zijn door de Foundation tussen 15 februari 2011 en 15 mei 2011.

Huidige en voormalige leden van de Board of Trustees

Huidige en voormalige leden van de Board of Trustees en de Advisory Board zijn stemgerechtigd.

Hoe er wordt gestemd edit

Stemgerechtigde gebruikers kunnen als volgt stemmen:

 1. Lees de voorstellingen van de kandidaten en beslis welke kandidaat u verkiest.
 2. Ga naar de wikipagina "Special:Securepoll" op een wiki waar u stemgerechtigd bent. Bijvoorbeeld: als u het meest actief bent op nl.wikipedia, ga dan naar nl.wikipedia.org/wiki/Speciaal:BeveiligdStemmen.
 3. Volg de instructies op die pagina

Informatie voor kandidaten edit

Taken en verantwoordelijkheden als bestuurslid edit

Uit de handleiding van de Board: De Board of Trustees is de hoogste autoriteit binnen de Wikimedia Foundation (WMF). Onder de verantwoordelijkheden van de Board vallen:

 • het bepalen van missie, doelen, plannen op lange termijn en algemeen beleid van de WMF en haar projecten
 • het selecteren van de Executive Director (uitvoerend directeur) van de WMF, die verantwoordelijk is voor het overzien van het gehele project, en de beoordeling van zijn/haar prestaties
 • het waarborgen van de duurzaamheid van de organisatie door een aantal onafhankelijke inkomstbronnen te bepalen
 • communicatie over het bestuur en de activiteiten van de WMF aan de gemeenschap
 • toezicht houden op de uitvoerende organisatie (het personeel van de WMF), met betrekking tot accounting, budgetteren en programma's
 • het behouden van juridische en ethische integriteit
 • het rekruteren van nieuwe Trustees, en deze begeleiden
 • het publiekelijk naar voren brengen van de missie van de WMF

De verantwoordelijkheden van de Board liggen NIET bij volgende punten:

 • tussenkomsten bij dagelijkse handelingen, tenzij bij noodgevallen
 • het bepalen van een bewerkingsbeleid op het niveau van een Wikimediaproject
 • het oplossen van gemeenschapsdiscussies
 • vrijwilligerswerk doen in specifieke deelgebieden van het organisatorische werk van de WMF

Karaktertrekken van Trustees:

 • Strategisch ingesteld - bv. bij het verschaffen van een langetermijnkoers
 • Bedachtzaam - bv. niet-reactionair zijn bij controversiële discussies
 • Integriteit - bv. de belangen van de Foundation als geheel boven persoonlijke belangen of de belangen van een specifieke groep kiezers
 • Attent - bv. het beantwoorden van een email gestuurd door andere Trustees
 • Volharding - bv. het afmaken van taken zoals commissieopdrachten
 • Respectvol - bv. aandachtig luisteren naar meningen/standpunten van andere Trustees, zelfs wanneer deze verschillen van uw eigen
 • Coöperatief - bv. samenwerken met andere Trustees en de Executive Director bij het werk van de Board

Voorwaarden voor deelname edit

De vereisten voor kandidaten zijn hetzelfde als deze voor de stemmers (zie boven), met de volgende bijkomende vereisten:

 • u moet uw naam publiekelijk bekend maken in uw voorstelling (omdat de identiteit van de leden van het Board belangrijk zijn voor het publiek, is het niet mogelijk om een anonieme positie in de Board te houden of onder een pseudoniem mee te doen); en
 • u moet minstens 18 jaar oud zijn en meerderjarig volgens de wetten van uw thuisland; en
 • u moet een identiteitsbewijs naar de Wikimedia Foundation sturen.

Hoe zendt u uw kandidaatschap in edit

Indien u verkiesbaar bent, kan u uw voorstelling insturen als volgt:

 1. Schrijf een korte samenvatting (van niet meer dan 1.200 karakters) over wat u zou doen indien u verkozen werd als lid van de Board of Trustees, uw relevante meningen en ervaringen en andere dingen waarvan u denkt dat ze relevant zijn. U mag uw samenvatting niet gebruiken om naar pagina's te verwijzen met lijsten van aantekeningen op andere platforms en u mag niet met andere kandidaten samenwerken.
 2. Verstuur uw kandidering tussen 2 mei 2011, 00:00 (UTC) en 22 mei 2011, 23:59 (UTC). Na 22 mei kan uw kandidering niet veranderd worden (op kleine correcties als spellingsfouten en vertaling na). Toevoegingen ná deze datum zullen apart (en voorzien van een tijdstempel) gepresenteerd worden en deze zullen alleen aan de stemmers worden voorgelegd indien ze allemaal naar dezelfde taal als het originele voorstel vertaald zijn. Bij voorstellen die vroeger zijn ingediend is er meer tijd voor vertalingen, in meer talen, en voorstellen die op 22 mei (of juist ervoor) zijn ingeleverd zijn misschien niet goed vertaald.
 3. Verstuur een identiteitsbewijs naar de Wikimedia Foundation vóór 22 mei. Indien u zich kandidaat stelt zal een lid van de Verkiezingscommissie u verdere informatie hieromtrent verstrekken.

Kandidaten die niet aan bovenstaande vereisten en deadlines voldoen, zullen uitgesloten worden van de verkiezing (diskwalificatie).

Organisatie edit

Tijdlijn edit

 • 5 april – 2 mei 2011: vroege vertalingsfase
 • 2 – 22 mei 2011: voorstellen kunnen worden ingezonden
 • 22 mei 2011: deadline voor het sturen van identiteitsbewijs (late of vermiste zendingen worden gediskwalificeerd)
 • 29 mei – 12 juni 2011: verkiezing.
 • 13 – 15 juni 2011: controle van de stemmen
 • 15 juni 2011: publicatie van de resultaten

Vertalers edit

Om ervoor te zorgen dat een representatief deel van de Wikimediagemeenschap meedoet aan deze verkiezing, is het belangrijk de mededelingen en kandidaatvoorstellen in zoveel mogelijk talen te vertalen. Om hieraan mee te helpen, zie de vertalingspagina.