Избори на Фондация Уикимедия/2017/Комитет за разпределение на средства

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Funds Dissemination Committee and the translation is 100% complete.
Info Изборите приключиха на 11 юни 2017. Гласове повече няма да се приемат.
Резултатите бяха обявени на или преди 19 юни 2017. Моля, помислете за оставяне на отзиви по отношение на изборите през 2017 г. на направената след изборите страница.

Изборите през 2017 г. за Комитет за разпределение на средства ще се проведат от 3 до 11 юни 2017 г. Членовете на уикимедианската общност имат възможност да изберат пет кандидати за двугодишен мандат, който ще изтече през 2019 г. Целта на процесите на КРС е да се отпускат средства на отговарящите на условията на КРС уикимедиански организации въз основа на оценка на степента, до която исканото финансиране дава възможност тези структури да оказват въздействие върху реализирането на мисията и целите на уикимедианското движение.

Изборният комитет ще обяви резултатите на 28 юни 2017 г. или по рано. Ще бъдат достъпни подробни резултати.

Информация за избирателите

Изисквания

Редактори

Можете да гласувате от която и да е регистрирана Ваша сметка в уикито на Уикимедия. Може да гласувате само веднъж, независимо от броя на сметките, които притежавате. За да изпълни условията за гласуване, тази сметка трябва да:

 • да не е блокиран в повече от един проект;
 • и са направили най-малко 300 редакции преди 1 април 2017 г. в уикитата на Уикимедия;
 • и са направили най-малко 20 редакции между 1 октомври 2016 и 1 април 2017 г.

Можете да използвате инструмента AccountEligibility за проверка на основните изисквания спрямо гласуващите участници.

Разработчици

Разработчиците отговарят на изискванията, ако:

 • Са администратори на сървърите с shell достъп в Уикимедия;
 • Или да e дал достъп и да е направил най-малко един обединяване на достъпи от git към Фондация Уикимедия, между 1 октомври 2016 г. и 1 април 2017 г.
Служители и изпълнители на Фондация Уикимедия

Настоящите служители и изпълнители на Фондация Уикимедия отговарят на условията за гласуване, ако са били наети от Фондацията преди 1 април 2017 г.

Служители и изпълнители на филиали от уикимедианското движение

Настоящите служители и изпълнители на сдружение на Уикимедия, тематична организация или потребителска група и могат да гласуват, ако са били наети на работа от тяхната организация до 1 април 2017 г.

Членове на Управителния съвет на Фондация Уикимедия, членове на Консултативния съвет, членове на Комитета за разпределение на средства

Настоящи и бивши членове на Управителния съвет на Фондация Уикимедия, Консултативния съвет на Фондация Уикимедия и Комитета за разпространение на средства са квалифицирани да гласуват.

Информация за кандидатите

Роли и отговорности на членовете на КРС

От портала на КРС

От членовете на КРС се очаква да отделят определено време, фокус и усилия, включително:

 • Лично присъствие на заседанията на КРС (очаквано две срещи ежегодно, както и ориентиране към Уикимания);
 • Прочит и оценка на предложенията по време на двата кръга от предложения ежегодно (април/ май и октомври/ ноември);
 • Текущ мониторинг и участие в дискусиите и дейностите на КРС в общността; и
 • Спорадично интензивна имейл и IRC комуникация със служителите и другите членове на КРС.
Вижте още...

Критерии за членство в КРС

За да отговарят на условията за КРС, кандидатите:

 • Трябва да са навършили 18 години и да са навършили пълнолетие в страната си;
 • Трябва да могат да работят ефективно на английски (въпреки че не се изисква пълно владеене на езика);
 • Трябва да предоставят на ФУ подходяща персонална идентификация, копие от което ще бъде поддържано от ФУ за водене на отчетност;
 • Да имат достатъчно време и отдаденост в ангажирането с процеса и възможност да присъстват на заседания на служителите;
 • Трябва да бъдат на разположение за участие в обсъждания в Сан Франциско през втората половина на 2017 г .;
 • Трябва да имат опит в конструктивната ангажираност в обсъжданията в общността и в ориентацията към съвместно решаване на проблеми; и
 • Трябва да могат да оставят настрана конфликтите на интереси и да работат за постигането на целите на мисията на уикимедианското движение, без да обмислят индивидуалните си или организационни интереси.

Членовете на организации, поискали средства от КРС, могат да бъдат в КРС; те обаче трябва да се оттеглят от обсъждания, отнасящи се до молбата на организацията им.

Чрез внимателния подбор на кандидатите, както назначаваните от Съвета, така и избираните от общността, членовете на КРС (като цяло) трябва да притежават следните умения и атрибути:

 • Опит при насочването или оценката на програми;
 • Опит при взимането на решения за грантове (като бенефициент или разпределящ средствата);
 • Отдаденост, разбиране и доверие в уикимедианското движение (т.е. опит в програми, сдружения или административни роли в движението); и
 • Полово, географско и езиково многообразие.

От членовете на КРС се очаква да се придържат към правилата за конфликт на интереси, които ще намалят риска от това да бъдат неправомерно повлияни.

Вижте още ...

Предварителни изисквания за кандидатстване

Изискванията за допустимост за кандидатите са същите като за избирателите (вижте изискванията за гласуване) плюс следните допълнителни изисквания:

 • Не трябва да сте били осъждани за тежко престъпление или престъпление, включващо непочненост или измама; и
 • Не трябва да сте били отстранявани от длъжност в организация с нестопанска цел или друга компания поради лошо управление или неправомерно поведение; и
 • По време на назначаването или избора ви, не трябва да ви е налагана забрана или да сте блокирани от който и да е проект на Уикимедия за период от 30 дни или повече; и
 • Трябва да сте навършили 18 години и да сте пълнолетни във вашата страна; и
 • Трябва да представите доказателство за самоличността си на Фондация Уикимедия (вижте по-долу).

Процес на подаване на кандидатурата

Ако отговаряте на условията, можете да изпратите кандидатурата си, като направите следното:

 1. Напишете кратко изявление с не повече от 250 знака (без интервали), в което описвате себе си и причините за кандидатстването. То ще се показва директно на страницата за гласуването на всички избиратели и ще получи приоритет за превод. Не можете да използвате вашите изявления на кандидат, за да ги свържете със списъци с одобрения или други страници на платформи, и не можете да се договаряте с други кандидати.
 2. Изпратете резюмето си между 00:00 ч. на 15 май 2017 г. (UTC) и 23:59 ч. на 28 май 2017 г. (UTC). Вашето изявление може да бъде променено само в рамките на 3 дни след подаването или до 28 май, в зависимост от това кое от двете настъпи първо, с изключение на малки корекции (например корекция на правописа) или превод. Всяко добавяне или промяна в съдържанието, подадено след този краен срок, ще бъде с времева маркировка и ще бъде представено отделно от оригиналното резюме. То ще бъде представено на избирателите само ако бъде преведено на всички езици, на които е оригиналното резюме. Трябва да имате предвид, че по-ранните изявления дават време за превод на повече езици и че подадените на крайната дата или непосредствено предхождащи я документи няма да могат да бъдат преведени на толкова езици.
  Моля, имайте предвид: За да позволите на избирателите да се ангажират с кандидатите, ще бъдат изпращани за професионален превод бързи изявления в рамките на 48 часа след подаването. Докато първият превод ще бъде на 24-часов ред, бъдещите актуализации ще бъдат групирани заедно и могат да отнемат повече време.
 3. Като част от кандидатурата си, трябва да отговаряте на стандартни въпроси. Отговорите на тези въпроси няма да се считат за символи към вашето резюме. Стандартните въпроси са:
  1. Какъв ваш опит смятате, че ще подобри процеса на работа и препоръки на КРС?
   1. спрямо насочването и/или оценяването на годишните планове и програми?
   2. спрямо грантовете?
  2. Какво прави досието ви в Уикимедия подходящо за КРС?
 4. Изпратете доказателство за самоличността си на Фондация Уикимедия преди 23:59 ч. на 28 май (UTC). (вижте по-долу)

Кандидатите, които не спазват горните изисквания и срокове, ще бъдат дисквалифицирани.

Изпращане на доказателство за самоличност до Фондация Уикимедия

Кандидатите за тази позиция трябва да представят доказателство за самоличност и доказателство за пълнолетие като условия за кандидатстване. Това доказателство може да бъде предоставено по един от следните начини:

 • Копирана или сканирана шофьорска книжка.
 • Копиран или сканиран паспорт.
 • Копиран или сканиран друг официален документ, показващ истинското име и възраст.

Това може да бъде предоставено на ФУ по един от следните начини:

 • Чрез имейл до secure-info wikimedia.org
 • Чрез факс до +1 (415) 882-0495 (ако направите това, моля, изпратете и имейл на secure-info wikimedia.org, за да предупредите за входящия факс)
 • По пощата (обикновена поща) до:
Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: JAMES ALEXANDER
149 New Montgomery Street, 6th Floor
San Francisco, CA 94106
USA
 • Имайте предвид, че обикновената поща не се препоръчва. Ако документацията на кандидата не е пристигнала в офисите на ФУ до крайния срок от 23:59 ч. UTC на 28 май 2017 г., изключения няма да бъдат правени.

Организация

График

 • 28 май 2017 г .: Краен срок за подаване на кандидатурите и проверка на идентификациите
 • 29 май – 2 юни 2017 г.: Въпроси и дискусия между кандидатите и общността
 • 3–11 юни: Гласуване
 • 12–14 юни: Проверка на гласовете
 • 15 юни: Целева дата за обявяване на резултатите