Wikimedia Foundation elections/Board elections/2011/bg

Изборите приключиха на 12 юни 2011. Не се приемат повече гласове.
Резултатите бяха обявени на 17 юни 2011 г.
Избори за Управителен борд '2011
Организация

Избори `2011 за Управителен борд на Фондация Уикимедия ще се проведат от 29 май до 12 юни 2011 година. Членовете на уикимедианската общност имат възможността да изберат трима кандидати за двегодишен мандат, който ще изтече през 2013 година. Бордът е висшият управителен орган на Фондация Уикимедия, която е данъчно облекчена организация с идеална цел, регистрирана в Съединените Щати. Фондация Уикимедия управлява голямото разнообразие от проекти като Уикипедия и Общомедия.

Изборите ще се проведат в условия на сигурност, осигурена от сървърите на Software in the Public Interest. Вотът е таен и никой от Изборната комисия, Борда или който и да е несвързан със Software in the Public Interest няма да има достъп до тях. Информацията за гласуващите ще бъде достояние на малцина избрани да извършат ревизия и преброяване на гласовете (наричани Изборна комисия). Гласоподавателите изпращат ранжирани предпочитания, като номерират кандидатите по реда на предпочитанията си. Гласовете ще се броят по Метода на Шулце за ранжиране на кандидатите на база броя гласоподаватели, предпочели даден кандидат пред останалите.

Изборната комисия трябва да обяви резултатите до 15 юни. Ще бъдат изнесени подробни резултати.

Информация за гласуващите

edit

Изисквания

edit
Редактори

Можете да гласувате само от една регистрирана собствена сметка в уики на Фондация Уикимедия (имате право да гласувате само веднъж, без значение от броя сметки, които сте регистрирали). За да имате право на глас, тази сметка:

 • не трябва да бъде блокирана в повече от един уикипроект; и
 • не трябва да бъде бот; и
 • трябва да има история от поне 300 редакции, направени преди 15 април 2011 в един или повече проекта на Уикимедия (редакциите в различните уикита могат да бъдат комбинирани, ако сметката е глобализирана); и
 • трябва да има извършени поне 20 редакции между 15 ноември 2010 и 15 май 2011.
Разработчици

Софтуерните разработчици имат право да гласуват, ако:

 • са администратори на сървърите на Уикимедия с шел достъп; или
 • имат право да променят кода и са направили поне една такава промяна между 15 май 2010 и 15 май 2011 година.
Персонал и контрактори

Персоналът на Фондация Уикимедия и хората, с които тя е в договорни отношения, имат право да гласуват, ако са назначени от Фондацията между 15 февруари 2011 и 15 май 2011.

Членове на управителния борд и на борда на съветниците

Текущите и настоящите членове на Управителния борд и Борда на съветниците имат право да гласуват.

Процедура по гласуване

edit

Ако имате право на глас:

 1. Прочетете представянията на отделните кандидати и вземете своето решение кои кандидати бихте искали да подкрепите.
 2. Отидете на специалната страница "Special:Securepoll" в уикито, в което покривате критериите за гласуване. Например, ако сте най-активни в уикито meta.wikimedia.org, отидете на meta.wikimedia.org/wiki/Special:Securepoll.
 3. Следвайте инструкциите на страницата.

Информация за кандидатите

edit

Роли и отговорности като членове на Управителния борд

edit
Из Правилника на Борда

Бордът на Фондация Уикимедия представлява управителния орган на фондацията. Отговорностите на Борда включват:

 • дефинирането на мисията, целите, дългосрочните планове и политиките на високо ниво на Фондацията и нейните проекти
 • избирането на Изпълнителен директор на Фондацията, който да отговаря да ежедневното й функциониране; оценяване на неговото/нейното представяне
 • осигуряване на устойчивото развитие на организацията чрез откриване на голям брой независими източници на приходи
 • известяване на общността относно посоката на развитие и действията на Фондация Уикимедия
 • упражняване на контрол върху персонала по отношение счетоводство, бюджетиране и изпълнение на програмите
 • поддържане на правния и етичен интегритет на Фондацията
 • набиране и въвеждане на нови членове на Борда
 • публично комуникиране на мисията на Фондация Уикимедия

Задълженията на Борда не включват:

 • намеса в ежедневното функциониране, освен в извънредни ситуации
 • дефиниране на редакторски политики на ниво отделни проекти на Уикимедия
 • разрешаване на общностни конфликти
 • доброволчество в специфични области от обичайната организационна дейност на Фондация Уикимедия

Характеристики на ефективните членове на Борда:

 • Стратегическо мислене – т.е. да са способни да предлагат дългосрочна линия на поведение
 • Деликатност – т.е. да избягват да реагират остро по спорни въпроси
 • Почтеност – т.е. да поставят интересите на Фондацията като цяло над своите лични интереси
 • Отзивчивост
 • Последователност – т.е. извършване на задачите така, както те са били поставени
 • Уважително отношение – т.е. внимателно да изслушват вижданията на други членове, дори когато те се различават от техните собствени
 • Готовност на сътрудничество – т.е. да партнират с други членове на Борда и с Изпълнителния директор при изпълнение на задачите на Борда.

Предпоставки за кандидатстване

edit

Изискванията за допустимост на кандидатите са същите като за гласуващите (вижте по-горе), със следните допълнителни условия:

 • Трябва публично да разкриете истинското си име при представянето на кандидатурата си (тъй като самоличностите на членовете на Борда се вписват публично и не е възможно да се участва в Борда анонимно или под псевдоним); и
 • Трябва да сте навършили поне 18 години; и
 • да предоставите на Фондация Уикимедия доказателство за самоличността си (вижте по-долу).

Процедура по кандидатиране

edit

Ако отговаряте на условията да се кандидатирате за член на Борда, можете да номинирате кандидатурата си, като следвате долните стъпки:

 1. Напишете кратко резюме от не повече от 1200 знака, в която заявявате с какво ще се ангажирате, ако бъдете избрани за член на Управителния борд, какви са вашите възгледи и опит, както и всичко друго, което смятате, че има отношение към кандидатурата ви. Не можете да използвате текста на резюмето, за да препращате към страници в други платформи и списъци с подкрепящи ви хора. Също така не можете да се явявате в общи листи с други кандидати.
 2. Изпратете резюмето си между 00:00 часа (UTC) на 2 май 2011 и 23:59 (UTC) на 22 май 2011 година. След 22 май, резюмето не може да бъде променяно, с изключение на дребни корекции (например, правописни грешки) или за превод на други езици. Всякакви добавки или промени по съдържанието, направени след края на срока ще бъдат обозначавани като такива заедно със съответната дата и час и ще се представят отделно от изпратеното в срока резюме, и ще бъдат показвани на гласуващите само ако бъдат преведени на всички съответни езици наред с оригиналното резюме. Следва да отбележите, че колкото по-рано се подаде резюмето, толкова повече време ще има за превод на повече чужди езици, докато представените в последния момент резюмета може и да не бъдат преведени на много езици.
 3. Изпратете доказателство за самоличността си на Фондация Уикимедия преди 22 май. В лична кореспонденция с вас ще се свърже член на Изборната комисия, който ще ви предостави допълнителна информация как да изпълните това изискване при номинирането си за кандидат за член на Управителния борд.

Кандидатите, които не изпълнят някое от горните изисквания или някой от сроковете, ще бъдат дисквалифицирани.

Организация на гласуването

edit

График

edit
 • 05 април – 02 май 2011: Етап на превеждане на правилата за избор.
 • 02–22 май 2011: Подаване на кандидатури.
 • 22 май 2011: Краен срок за изпращане на доказателство за самоличността на кандидата (при липсващо или закъсняло доказателство, кандидатът бива дисквалифициран).
 • 29 май – 12 юни 2011: Провеждане на изборите.
 • 13–15 юни 2011: Преброяване на гласовете.
 • 15 юни 2011: Оповестяване на резултатите.

Преводачи

edit

За да е сигурно, че в това гласуване участва представителна извадка от световната общност на Уикимедия, е важно да се преведат съобщенията за изборите и представянията на кандидатите на колкото се може повече езици. Ако искате да помогнете, моля вижте страницата за преводи.