Pangangalap ng Pondo/Pagsalin/Liham ng Pasasalamat 20140606

This page is a translated version of the page Fundraising/Translation/Thank you email 20140606 and the translation is 70% complete.

[ifFirstnameAndLastname] Mahal kong/na [given name], [elseifFirstnameAndLastname] Mahal kong/na donor, [endifFirstnameAndLastname]

Thank you for your invaluable gift of bringing knowledge to every human around the world.

{% if "RecurringRestarted" in contribution_tags %} Nagkaroon kami kamakailan ng isang maliit na isyung teknikal na nakapagpaantala ng ilang buwanang donasyon. Ang iyong donasyon ay naisaayos na ulit sa dati, at magpapatuloy ito ng normal. Hindi ka namin sisingilin para sa mga buwan na nalampasan. Maraming salamat sa iyong pasensya at suporta, at huwag mag-atubiling sumulat ng email sa donate@wikimedia.org kung ika'y may mga katanungan. {% endif %}

{% if "UnrecordedCharge" in contribution_tags %} We recently resolved a technical issue which caused a small number of donors to not receive a confirmation of their donation. Please accept this email as a thank you for your donation on [date]. We truly appreciate your patience and your support, and please feel free to email donate@wikimedia.org if you have any questions. {% endif %}

My name is Lila Tretikov, and I’m the Executive Director of the Wikimedia Foundation. Over the past year, gifts like yours powered our efforts to expand the encyclopedia in 287 languages and to make it more accessible all over the world. We strive most to impact those who would not have access to education otherwise. We bring knowledge to people like Akshaya Iyengar from Solapur, India. Growing up in this small textile manufacturing town, she used Wikipedia as her primary learning source. For students in these areas, where books are scarce but mobile Internet access exists, Wikipedia is instrumental. Akshaya went on to graduate from college in India and now works as a software engineer in the United States. She credits Wikipedia with powering half of her knowledge.

This story is not unique. Our mission is lofty and presents great challenges. Most people who use Wikipedia are surprised to hear it is run by a non-profit organization and funded by your donations. Each year, just enough people donate to keep the sum of all human knowledge available for everyone. Thank you for making this mission possible.

On behalf of nearly half a billion people who read Wikipedia, thousands of volunteer editors, and staff at the Foundation, I thank you for keeping Wikipedia online and ad-free this year.

Maraming salamat po,

Lila Tretikov
Executive Director,
Wikimedia Foundation
donate.wikimedia.org

Many employers will match employee contributions: please check with your company to see if they have a corporate matching gift program.

Para sa iyong talaan: Ang iyong donasyon, bilang [contributionId], noong [date] ay nagkakahalaga ng [amount].

[ifRecurring] Ang donasyon na ito ay bahagi ng isang umuulit na subscription. Patuloy kang sisingilin ng Wikimedia Foundation kada buwan pwera na lamang kung sinabihan mo kami na tumigil na. Kung gusto mong itigil ang pagbabayad, maari mong sundan ang [#recurringCancel mga tagubilin para sa isang madaling pagkakansela]. [endifRecurring]

Ang liham na ito ay maaring magsilbing tala ng iyong donasyon. Walang kalakal o serbisyo ang ibinigay, sa kabuuan o sa bahagi, para sa ambag na ito. Ang Wikimedia Foundation, Inc. ay isang non-profit charitable na korporasyon na may 501(c)(3) tax exempt status sa Estados Unidos. Ang aming lugar ay sa 149 New Montgomery, 3rd Floor, San Francisco, CA, 94105. U.S. tax-exempt number: 20-0049703.

Kung sakaling gusto mong ikansela ito (Opt out option):

Gusto naming panatilihin kang isang donor na may alam tungkol sa aming gawaing pangkomunidad ang mga pangangalap ng pondo. Kung nagkataong ayaw mong tumanggap ng mga email galing sa amin, maari mong iclick ang link sa baba at tatanggalin ka namin sa listahan.

[#unsubscribe Mag-unsubscribe]

Pakitulungan kaming [#translate isalin] ang email na ito sa ibang wika.