Codi arian/Cyfieithiad/Ebost o ddiolch 20140606

This page is a translated version of the page Fundraising/Translation/Thank you email 20140606 and the translation is 85% complete.

[ifFirstnameAndLastname] Annwyl [given name], [elseifFirstnameAndLastname] Annwyl roddwr, [endifFirstnameAndLastname]

Diolch am eich rhodd werthfawr tu hwnt o roi gwybodaeth i bawb drwy'r byd.

{% if "RecurringRestarted" in contribution_tags %} We recently resolved a small technical issue which paused some monthly recurring donations. We have reinstated your recurring donation, and it will process normally going forward. We will not charge you for the months that were skipped. Thank you for your patience and your support, and please feel free to email donate@wikimedia.org if you have any questions. {% endif %}

{% if "UnrecordedCharge" in contribution_tags %} We recently resolved a technical issue which caused a small number of donors to not receive a confirmation of their donation. Please accept this email as a thank you for your donation on [date]. We truly appreciate your patience and your support, and please feel free to email donate@wikimedia.org if you have any questions. {% endif %}

Lila Tretikov ydw i, Prif Weithredwr Sefydliad Wikimedia. Yn ystod y flwyddyn aeth heibio, fe arianodd rhoddion fel eich un chi ein hymdrechion i ehangu'r gwyddoniadur mewn 287 o ieithoedd a'i gwneud yn haws ddod o hyd i ni drwy'r byd i gyd. Rydym yn ymdrechu'n bennaf i gyrraedd y rhai hynny na fyddent fel arall yn gallu cael hyd i addysg. Down â gwybodaeth i bobl tebyg i Akshaya Iyengar o Solapur, India. Tra'n prifio yn y dref fach hon ynghanol y diwydiant gwehyddu, defnyddiai Wicipedia yn brif ffynhonnell dysg. Mae llyfrau'n brin yn ei bro hi ond mae'r we ar gael drwy'r ffôn symudol a thrwy hwnnw y mae Wicipedia yn galluogi myfyrwyr i ddysgu. Llwyddodd Akshaya i raddio o'r coleg yn India ac erbyn hyn mae'n gweithio fel peiriannydd meddalwedd yn yr Unol Daleithiau. Mae'n cydnabod Wicipedia yn ffynhonell hanner y dysg sydd ganddi.

Nid stori unigryw yw hon. Mae ein nod yn her aruchel. Mae llawer sy'n defnyddio Wicipedia yn synnu o glywed ei fod yn cael ei lywio gan elusen a ariennir gan eich rhoddion chi. Bob blwyddyn, mae digon, a dim ond digon, o bobl yn cyfrannu i gadw'r cyfan o wybodaeth yr hil ddynol ar gael i bawb. Diolch am wneud hyn yn bosib.

Ar ran yr hanner biliwn o ddarllenwyr Wicipedia, y miloedd o olygyddion gwirfoddol, a staff y Sefydliad, rwyn diolch i chi am gadw Wicipedia arlein ac yn rhydd o hysbysebion eleni.

Diolch yn fawr,

Lila Tretikov
Prif Weithredwr,
Sefydliad Wikimedia
donate.wikimedia.org

Many employers will match employee contributions: please check with your company to see if they have a corporate matching gift program.

Dyma fanylion eich rhodd: Rydych wedi rhoi [amount] ar [date] gyda'r cyfeirnod [contributionId].

[ifRecurring] Mae'r rhodd hon yn ran o danysgrifiad rheolaidd. Bydd taliadau misol yn cael eu trosglwyddo i Sefydliad Wikimedia hyd nes i chi ddweud wrthym am ddod â'r taliadau i ben. Os ydych am ddiddymu'r taliadau, ewch draw at ein [#recurringCancel cyfarwyddiadau diddymu syml]. [endifRecurring]

Bydd y llythyr hwn yn gofnod o'ch rhodd. Ni ddarparwyd unrhyw nwyddau na gwasanaethau, yn gyfan neu'n rhannol, yn gyfnewid am y rhodd. Mae Sefydliad Wikimedia, Inc. yn gorfforaeth elusennol di-elw ag iddo statws 501(c)(3) o fod wedi ei eithrio o dalu treth yn yr Unol Daleithiau. 149 New Montgomery, 3rd Floor, San Francisco, CA, 94105 yw ein cyfeiriad. Rhif eithrio o dreth: 20-0049703

Dewis peidio â derbyn gwybodaeth:

Gan eich bod wedi cyfrannu atom, hoffwn anfon e-byst atoch i roi gwybod i chwi am weithgareddau ein cymuned a'n hymgyrchoedd codi arian. Os oes gwell gennych beidio â derbyn e-byst iddu wrthym, gallwch glicio isod ac fe dynnwn eich enw oddi ar y rhestr.

[#unsubscribe Dad-danysgrifio]

Helpwch ni i [#translate gyfieithu'r] e-bost hwn.