Bầu cử Wikimedia Foundation/Năm 2017/Các câu hỏi liên quan đến bầu cử

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Vote Questions and the translation is 100% complete.
Info Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu 2017. Phiếu bầu mới sẽ không hợp lệ.
Kết quả đã được công bố trong ngày 19 tháng Sáu 2017. Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017 trên trang hậu bầu cử.

Thông tin dành cho người bầu cử

Điều kiện để tham gia bỏ phiếu

Biên tập viên

Bạn có thể bỏ phiếu bằng một tài khoản bất kỳ do bạn sở hữu, đã đăng ký trong một wiki của Wikimedia. Cử tri chỉ được bỏ phiếu một lần duy nhất, dù cho bạn có bao nhiêu tài khoản đi nữa. Tài khoản duy nhất dùng để bỏ phiếu này phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • không ở trong trạng thái bị cấm trong nhiều hơn một dự án;
 • không phải là một bot;
 • và đã thực hiện ít nhất 300 sửa đổi trước ngày 1 tháng 4 năm 2017 trên các wiki của Wikimedia;
 • và đã thực hiện ít nhất 20 sửa đổi trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Công cụ AccountEligibility có thể được dùng để kiểm tra cơ bản điều kiện bỏ phiếu của cử tri một cách nhanh chóng.

Phát triển viên

Phát triển viên có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ:

 • Là quản trị viên hệ thống của Wikimedia có quyền truy cập bằng tài khoản shell;
 • Hoặc có quyền truy cập đệ trình và đã thực hiện ít nhất một sự thay đổi mã nguồn trong kho git của Wikimedia Foundation trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến ngày 1 tháng 4 năm 2017.
Nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation

Những nhân viên và nhân viên hợp đồng đương chức của Wikimedia Foundation có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được Quỹ tuyển mộ lao động trước ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation

Những nhân viên và nhân viên hợp đồng đương chức của Wikimedia Chapter, tổ chức theo theme của Wikimedia Foundation có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được Quỹ tuyển mộ lao động trước ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Cố vấn Wikimedia Foundation, Ủy ban Phân bổ Nguồn Quỹ

Những thành viên thuộc Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation, Hội đồng Cố vấn Wikimedia Foundation và Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ đương nhiệm hoặc đã mãn nhiệm có đủ điều kiện bỏ phiếu.

Cách bỏ phiếu

Nếu bạn đủ điều kiện để bỏ phiếu:

 1. Đọc bài thuyết trình ứng viên và quyết định những ứng viên nào mà bạn ủng hộ.
 2. Đi tới trang trang bỏ phiếu của SecurePoll.
 3. Thực hiện theo các hướng dẫn trên trang đó.

Câu hỏi thường gặp

Người bầu cử hợp lệ không thể bỏ phiếu

Bạn có thể nhận được thông báo "Xin lỗi, bạn không có trong danh sách người dùng đã được xác định trước trong cuộc bầu cử này."

Giải pháp

 1. Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập
 2. Đảm bảo rằng bạn bỏ phiếu từ Meta, bạn có thể sử dụng link này để vào trang bắt đầu bỏ phiếu.
 3. Nếu bạn là một lập trình viên, nhân viên của tổ chức Wikimedia Foundation, thành viên Ban Cố vấn, hoặc một Ủy viên Ủy ban Phổ biến Quỹ, Ủy ban Bầu cử có thể chưa gán bạn với một tên người dùng cụ thể. Bạn nên liên hệ với James Alexander để được thêm vào danh sách.
 4. Nếu bạn vẫn không thể bỏ phiếu và tin rằng bạn có thể, vui lòng để lại tin nhắn trên cuộc bầu cử trang thảo luận hoặc liên lạc với ủy ban bầu cử thông qua board-elections wikimedia.org.

Người bầu cử hợp lệ muốn thay đổi phiếu bầu

Làm theo quy trình y như bạn đã thực hiện cho lần bỏ phiếu đầu tiên. Phiếu bầu ban đầu của bạn sẽ bị loại bỏ.

Mã thông báo Bảo mật không phù hợp, không thể đăng nhập

Bạn có thể nhận được thông báo "Mã bảo mật không phù hợp, không thể đăng nhập". Các lập trình viên vẫn chưa xác định được nguyên nhân của sự cố này. Nó thường sẽ biến mất trong vòng vài giờ.

Cho rằng thời gian bây giờ là rất hạn chế để chờ đợi cho lỗi này được giải quyết, bạn có thể lựa chọn:

 1. Tạo một tài khoản phụ dựa trên tên người dùng của bạn cùng với chữ "-vote". Ví dụ: Jimbo-vote
 2. Từ tài khoản chính của bạn, đăng một yêu cầu vào trang thảo luận của FAQ.
 3. Trong yêu cầu của bạn, nhớ xác minh rằng bạn đang nhận lỗi này và cung cấp tên người dùng mà bạn đã tạo ở bước đầu tiên.
 4. Một khi tài khoản bỏ phiếu của bạn đã được thêm vào danh sách cử tri, bạn sẽ được thông báo như là một câu trả lời cho yêu cầu của bạn.
 5. Đăng nhập vào tài khoản bạn đã tạo ở bước một và bây giờ bạn có thể bỏ phiếu.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này và sẽ tiếp tục cố gắng để giải quyết lỗi này.

Tôi không thể đăng nhập vào VoteWiki

Bạn không cần phải đăng nhập vào VoteWiki để bỏ phiếu. Nếu bạn thấy lá phiếu thì SecurePoll đã định danh bạn thành công. Vì lý do bảo mật, chỉ có một số ít tài khoản được đăng ký trên VoteWiki.

Bất kì ai có thể xem người tôi bầu chọn không?

Không, cuộc bầu cử được tổ chức an toàn bằng phần mềm SecurePoll. Lá phiếu là bí mật, và không ai khác ngoài Ủy ban Bầu cử, Hội đồng Quản trị, hoặc bất cứ ai trong nhân viên của Tổ chức Wikimedia có quyền truy cập đến chúng. Khóa mã hóa cho cuộc bầu cử được giữ bởi một bên thứ ba độc lập; một khi được kích hoạt, cuộc bầu cử sẽ bị đình chỉ. Một số dữ liệu nhận dạng cá nhân về cử tri (ví dụ như địa chỉ IP, đại lý người dùng và các dữ liệu khác tương tự như số liệu của công cụ Checkuser) có thể một số ít người chọn và kiểm toán cuộc bầu cử ( Ủy ban bầu cử) xem đượ và sẽ bị tự động xóa sau cuộc bầu cử 90 ngày.

Người thắng cuộc được quyết định như thế nào, và quá trình sau khi bỏ phiếu sẽ như thế nào?

Người đi bầu cử bằng hệ thống phiếu bầu Thuận/Phiếu trắng/Chống. Các phiếu bầu sẽ được đánh giá và các ứng cử viên sẽ được xếp hạng theo tỷ lệ phần trăm hỗ trợ, được định nghĩa là số phiếu bầu ủng hộ ứng cử viên chia cho tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên (đối với phiếu trắng thì không được tính, vì vậy tổng số phiếu bầu là tổng của số phiếu thuận và chống) - "Thuận/Thuận+Chống". Những ứng cử viên có số phiếu Thuận từ tối thiểu 10% cử tri và có tỷ lệ hỗ trợ cao nhất sẽ được đề cử cho Hội đồng Quản trị để bổ nhiệm. Điều này sẽ xảy ra sau khi hoàn thành việc xác minh các yêu cầu.

Làm thế nào tôi có thể xác minh khả năng đủ điều kiện bầu cử của tôi?

Các biên tập viên có thể sử dụng công cụ AccountEligibility để xác minh tính hợp lệ trong cuộc bầu cử hiện tại. Một số công cụ - chẳng hạn như trang trang thông tin tài khoản toàn cầuđồ chơi stalk - có sẵn để tìm hiểu thêm về lịch sử biên tập và đóng góp của bạn.

Các nhà phát triển, nhân viên, hội đồng quản trị và cố vấn có thể liên lạc với ủy ban bầu cử qua email tại board-elections lists.wikimedia.org để xác minh và thiết lập tính hợp lệ của cử tri.

Các yêu cầu về tính đủ điều kiện được thiết lập như thế nào?

Ủy ban Bầu cử đề ra các yêu cầu về tính đủ điều kiện trước khi bắt đầu cuộc bầu cử.

Câu hỏi khác không được đề cập ở đây

Đối với lỗi kỹ thuật hoặc lỗi bỏ phiếu hệ thống, hãy gửi email cho board-elections wikimedia.org. Một thành viên của ủy ban bầu cử sẽ trả lời email của bạn càng sớm càng tốt. Vui lòng ghi rõ tên người dùng mà bạn đang cố gắng bỏ phiếu, và dự án mà bạn đang cố gắng bỏ phiếu.