Wikimedia Foundation elections/Board elections/2006/vi

2006 Bầu cử cho Ban Quản trị của Quỹ Hỗ trợ Wikimedia
Tổ chứcXin chào tất cả mọi người,

Cuộc bầu cử đặc biệt cho Ban Quản trị của Quỹ Hỗ trợ Wikimedia sẽ bắt đầu ngày 1 tháng 9 năm 2006; các người tham gia Wikimedia sẽ được chọn một người trở lên để đại diện mọi người đóng góp vào Wikimedia ở khắp mọi nơi. Mọi ủy viên trong Ban Quản trị có quyền quyết định cuối cùng của Quỹ Hỗ trợ Wikimedia.

Cuộc bầu cử đặc biệt này được tổ chức để thay cho Angela Beesley đã từ chức. Angela được bầu làm nhiệm kỳ hai năm vào tháng 7 năm 2005; bà mới từ chức và sẽ bỏ Ban Quản trị khi người thay thế của bà được bầu.

Chúng ta sẽ bầu cho ít nhất một vị trí; Ban Quản trị có thể thêm vị trí trước khi bắt đầu bầu cử. Ban viên chức bầu cử sẽ loan báo số vị trí chính thức trước khi bắt đầu bầu cử. (Lưu ý: Để biết thêm về điều này, xem Thông cáo ngày 14 tháng 8).

Cuộc bầu cử này sẽ được tổ chức theo số ủng hộ dùng công cụ Boardvote. Mỗi cử tri sẽ được phép bầu bao nhiều ứng cử viên họ muốn cho mỗi chức. Những ứng cử viên với nhiều số phiếu nhất sẽ thắng cử. Trong trường hợp có kết quả hoà, một cuộc bầu cử mới sẽ được tổ chức cho những người ngang phiếu.

Nếu bạn nào thấy mình có khả năng và nhiệt huyết muốn tham gia tranh cử, xin bạn vui lòng điền tên mình vào tại Meta từ lúc 00:00 ngày 1 tháng 8 năm 2006 (UTC) đến lúc 23:59 ngày 28 tháng 8 năm 2006 (UTC). Không được ra ứng cử trễ. Các ứng cử viên phải có quyền bỏ phiếu trong bầu cử này. (Xem điều kiện tiên quyết dưới đây.) Ngoài ra, bạn phải cho biết tên thật và phải 18 tuổi trở lên.

Những ứng cử viên có đến ba tuần để tự giới thiệu cho cộng đồng Wikimedia trong bản tuyên bố. Các viên chức phối hợp dịch thuật sẽ cố gắng dịch bài của các ứng cử viên ra nhiều ngôn ngữ, sau đó cuộc bầu cử sẽ bắt đầu.

Để có quyền bỏ phiếu cho một trong những vị trí, bạn phải đã đóng góp vào ít nhất một dự án của Wikimedia. Đóng góp đầu tiên trong đó phải ít nhất 90 ngày trước ngày 1 tháng 8 năm 2006, và bạn phải có đóng góp tối thiểu là 400 lần cùng tài khoản trước ngày 1 tháng 8 năm 2006.

Bạn không được "thu nhặt" lần sửa đổi từ nhiều dự án để đến con số 400: bạn phải có đóng góp 400 lần ở một dự án, và lần sửa đổi đầu tiên dùng tài khoản đó không được hơn 90 ngày trước ngày 1 tháng 8 năm 2006.

Đây là lịch trình cho cuộc bầu cử năm nay:

Ứng cử viên đăng ký:

  • Bắt đầu vào lúc 0:00 ngày thứ ba, 1 tháng 8 năm 2006 (UTC)
  • Kết thúc vào lúc 23:59 ngày thứ hai, 28 tháng 8 năm 2006 (UTC)

Bầu cử:

  • Bắt đầu vào lúc 0:00 ngày thứ sáu, 1 tháng 9 năm 2006 (UTC)
  • Kết thúc vào lúc 23:59 ngày thứ năm, 21 tháng 9 năm 2006 (UTC)

Nếu bạn biết nói tiếng khác, xin dịch thông cáo này và nhắn nó vào dự án Wikimedia cho ngôn ngữ đó. Xong khi làm đó, xin cho chúng ta biết ở Board elections/2006/Translations.

Nếu bạn muốn phối hợp việc dịch những thông cáo sau đây, xin ghi tên vào Board elections/2006/Translations#Translators.

Cuối cùng, chúng tôi muốn chúc may mắn cho tất cả mọi ứng cử viên trong cuộc bầu cử này.

Datrio, Essjay, & Aphaia

22:25, ngày 24 tháng 7 năm 2006 (UTC), Đồng Viên chức Bầu cử, Ủy ban Bầu cử Wikimedia 2006

Thông cáo ngày 14 tháng 8

edit

Sau Ban Quản trị họp ở Boston ngày 4 tháng 8, chúng tôi, đồng Viên chức Bầu cử tuyên bố rằng kỳ bầu cử tháng 9 tới sẽ chọn người thay cho Angela Beesley ở Ban Quản trị.

Chúc may mắn cho tất cả mọi ứng cử viên,
Datrio, Essjay, & Aphaia
19:00, ngày 14 tháng 8 năm 2006 (UTC), Đồng Viên chức Bầu cử, Ủy ban Bầu cử Wikimedia 2006

Thông cáo ngày 17 tháng 8

edit

Các ứng cử viên thân mến,

Cám ơn các bạn đã hợp tác với chúng tôi. Chúng tôi, đồng Viên chức Bầu cử, hiện bắt đầu việc xác nhận cuộc ứng cử của các bạn.

Để sử dụng cách liên lạc với các bạn chắc chắn và bí mật nhất, chúng tôi đã chọn thư điện tử, nói đúng là công cụ "gửi thư cho thành viên" ở Wikimedia Meta-Wiki. Xin hãy chắc chắc rằng địa chỉ thư điện tử của bạn tại Meta đã được xác nhận đúng đắn. Chúng tôi sẽ gửi thêm thông tin về việc xác nhận qua thư điện tử Meta.

Nếu đến thứ hai tuần tới bạn vẫn chưa nhận được thư điện tử của chúng tôi, xin gửi thư điện tử cho chúng tôi. Trong trường hợp đó, chúng tôi khuyến khích bạn sử dụng cùng địa chỉ thư điện tử mà bạn đã xác nhận cho Meta để tráng bị lẫn lộn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng dùng cách nào để liên lạc với bạn.

Thân mến,
Datrio, Essjay, & Aphaia
08:10, ngày 17 tháng 8 năm 2006 (UTC), Đồng Viên chức Bầu cử, Ủy ban Bầu cử Wikimedia 2006

Thông cáo ngày 1 tháng 9

edit

Các người Wikimedia thân mến,
Chúng tôi, đồng Viên chức Bầu cử, muốn giải thích các lá phiếu của tài khoản bị cấm sẽ được đếm như sao. Bằng thông cáo này, chúng ta không gạt bỏ gì trước đây, theo ý kiến chúng tôi; thay vì đó, chúng tôi chỉ viết xuống truyền thống lời nói của các Viên chức Bầu cử. Trong cuộc Bầu cử cho Ban Quản trị hiện nay, các Viên chức Bầu cử sẽ đếm các lá phiếu của tài khoản bị cấm như vầy:

1. Các người dùng bị cấm vô hạn ở dự án nào của Wikimedia không được bỏ phiếu trong cuộc Bầu cử cho Ban Quản trị của Quỹ Hỗ trợ Wikimedia, có nghĩ là họ không được bỏ phiếu dùng tài khoản bị cấm hoặc dùng tài khoản nào khác của họ ở các dự án Wikimedia.

2. Các người dùng bị cấm tạm thời ở dự án nào của Wikimedia không được bỏ phiếu dùng tài khoản bị cấm trong thời gian bị cấm. Tuy nhiên, họ được bỏ phiếu dùng tài khoản ở một dự án khác của Wikimedia nếu họ thỏa mãn điều kiện tiên quyết ở đấy, hoặc có thể bỏ phiếu sau khi họ được hết cấm nếu cuộc bầu cử chưa kết thúc.

3. Các Viên chức Bầu cử có thể gạch bỏ lá phiếu của những người dùng không thỏa mãn những điều kiện tiên quyết kể ở trên. Các Viên chức có thể tìm kiếm cử tri không đủ tư cách bằng tay, dùng bộ lọc hệ thống (do người phát triển cung cấp nếu có thể), hay dùng bản báo cáo "bên thứ ba" (xem ở dưới).

4. Mời các thành viên ở các dự án Wikimedia báo cho các Viên chức Bầu cử biết về lá phiếu đáng ngờ. Để chắc chắn là các lời báo cáo đúng thật, chúng tôi khuyến khích các hành chính viên hay quản lý ở wiki gửi lời báo cáo, và chúng tôi xin các quản lý ở những wiki đó giúp đỡ bằng cách kiểm tra những lá phiếu bị nghi ngờ. Các quản lý ở wiki được báo cáo về lá phiếu ở ngoài dự án của họ; tuy nhiên, các quản lý ở dự án địa phương được coi là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất.

Cám ơn các bạn đã gợi ý về vấn đề này. Chúng tôi mong là các cử tri đủ tư cách sẽ tham gia vào kỳ bầu cử sắp đến ngày 1 tháng 9!

Ủy ban Bầu cử Wikimedia, 2006 Essjay, Datrio, Aphaia