Open main menu

Bầu cử Wikimedia Foundation/Bầu cử Hội đồng quản trị/Lịch sử

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/Board elections/History and the translation is 95% complete.

Kết quả

Năm Số phiếu Số người đi bầu hợp lệ Tỷ lệ Ứng viên Kết quả Ghi chú
2004 Đại diện người dùng đóng góp - 1.088

Đại diện tình nguyện viên- 917

Đại diện người dùng đóng góp - 8

Đại diện tình nguyện viên- 9

Tổng số ứng viên - 11

Đại diện người dùng đóng góp - 1 (Angela Beesley)

Đại diện tình nguyện viên - 1 (Florence Nibart-Devouard)

[1]
2005 3.212 6 2 được bầu (Angela Beesley và Florence Nibart-Devouard) [2]
2006 2.347 17 1 được bầu (Erik Möller) [3]
2007 4.170 15 3 được bầu (Erik Möller, Kathleen Walsh, và Frieda Brioschi) [4]
2008 3.019 28.898 10,45% 15 1 được bầu (Ting Chen) [5][6]
2009 2.940 17 3 được bầu (Ting Chen, Kathleen Walsh, và Samuel Klein) [7]
2011 3.495 19 3 được bầu (Ting Chen, Samuel Klein, và Kat Walsh) [8]
2013 1.809 11 3 được bầu (Samuel Klein, Phoebe Ayers, và María Sefidari) [9]
2015 5.167 54.235 9,53% 20 3 được bầu (Dariusz Jemielniak, James Heilman, and Denny Vrandečić) [10][11]
2017 5.120 9 3 elected (María Sefidari, Dariusz Jemielniak, and James Heilman) [12]

Tham khảo