Bầu cử Wikimedia Foundation

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections and the translation is 100% complete.

Bầu cử Hội đồng quản trị Quỹ Wikimedia

Wikimedia Foundation đều đặn kêu gọi Phong trào Wikimedia tham gia bầu cử các cá nhân vào các vị trí quản lý và tư vấn khác nhau. Các cuộc bầu cử được Ban bầu cử điều phối để bầu ra Hội đồng quản trị Wikimedia Foundation.

Những cuộc bầu cử này bao gồm:

Bầu cử phong trào Wikimedia

Chính phong trào Wikimedia cũng tham gia vào các cuộc bầu cử thường xuyên cho các cơ quan chức năng và tư vấn.

Những cuộc bầu cử này bao gồm:

Lịch sử

Xem thêm