Bầu cử Wikimedia Foundation/2017/Hội đồng Quản trị

This page is a translated version of the page Wikimedia Foundation elections/2017/Board of Trustees and the translation is 100% complete.
Info Cuộc bầu cử đã kết thúc vào ngày 11 tháng Sáu 2017. Phiếu bầu mới sẽ không hợp lệ.
Kết quả đã được công bố trong ngày 19 tháng Sáu 2017. Vui lòng gửi bất kỳ phản hồi nào liên quan đến cuộc bầu cử năm 2017 trên trang hậu bầu cử.

Cuộc bầu cử năm 2017 cho Hội đồng Quản trị được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 5 năm 2017. Các thành viên của cộng đồng Wikimedia có cơ hội bầu 3 ứng cử viên cho nhiệm kỳ ba năm, sẽ hết hạn vào năm 2020. Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý tối cao của Wikimedia Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) đăng ký tại Hoa Kỳ. Wikimedia Foundation quản lý nhiều dự án đa dạng như WikipediaCommons.

Ủy ban bầu cử sẽ công bố kết quả vào hoặc sớm hơn ngày 21 tháng 5 năm 2017. Kết quả chi tiết sẽ được thông báo

Những điều mà cử tri cần biết

Điều kiện để tham gia bỏ phiếu

Biên tập viên

Bạn có thể bỏ phiếu bằng một tài khoản bất kỳ do bạn sở hữu, đã đăng ký trong một wiki của Wikimedia. Cử tri chỉ được bỏ phiếu một lần duy nhất, dù cho bạn có bao nhiêu tài khoản đi nữa. Tài khoản duy nhất dùng để bỏ phiếu này phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • không ở trong trạng thái bị cấm trong nhiều hơn một dự án;
 • không phải là một bot;
 • và đã thực hiện ít nhất 300 sửa đổi trước ngày 1 tháng 4 năm 2017 trên các wiki của Wikimedia;
 • và đã thực hiện ít nhất 20 sửa đổi trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Công cụ AccountEligibility có thể được dùng để kiểm tra cơ bản điều kiện bỏ phiếu của cử tri một cách nhanh chóng.

Phát triển viên

Phát triển viên có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ:

 • Là quản trị viên hệ thống của Wikimedia có quyền truy cập bằng tài khoản shell;
 • Hoặc có quyền truy cập đệ trình và đã thực hiện ít nhất một sự thay đổi mã nguồn trong kho git của Wikimedia Foundation trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến ngày 1 tháng 4 năm 2017.
Nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation

Những nhân viên và nhân viên hợp đồng đương chức của Wikimedia Foundation có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được Quỹ tuyển mộ lao động trước ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Nhân viên và nhà thầu của Wikimedia Foundation

Những nhân viên và nhân viên hợp đồng đương chức của Wikimedia Chapter, tổ chức theo theme của Wikimedia Foundation có đủ điều kiện bỏ phiếu nếu họ được Quỹ tuyển mộ lao động trước ngày 1 tháng 4 năm 2017.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Cố vấn Wikimedia Foundation, Ủy ban Phân bổ Nguồn Quỹ

Những thành viên thuộc Hội đồng Quản trị Wikimedia Foundation, Hội đồng Cố vấn Wikimedia Foundation và Ủy ban Phân bổ Nguồn quỹ đương nhiệm hoặc đã mãn nhiệm có đủ điều kiện bỏ phiếu.


Những điều mà ứng cử viên cần biết

Việc chọn ra các thành viên mới phù hợp với vị trí quản trị viên phải tuân theo tiêu chí trách nhiệm của Ban quản trị WMF. Các quản trị viên phải hoạt động tốt, siêng năng, minh bạch, hiệu quả cao, v.v.... Ban quản trị sẽ chọn ra các thành viên phù hợp nhất. Các ứng cử viên khi được đảm nhiệm vị trí phải cam kết rằng không làm ảnh hưởng đến danh tiếng chung của tập thể.

Các cử tri nên đọc Wikimedia Foundation board manual trước khi chọn ra ứng cử viên mà mình sẽ bầu.

Vai trò và trách nhiệm của thành viên ban quản trị

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của Wikimedia Foundation. Các thành viên hội đồng quản trị tốt cho phép Giám đốc điều hành và nhân viên quản lý tốt hơn. Họ không tự quản lý tổ chức hoặc can thiệp vào hoạt động hàng ngày. Vai trò giám sát của Hội đồng bao gồm việc ra quyết định, giám sát và lãnh đạo.

Các trách nhiệm này bao gồm:

 • Ra quyết định về tầm nhìn, chiến lược, mục tiêu, và chính sách cấp cao cho tổ chức;
 • Giám sát hoạt động, rủi ro, tài chính và tuân thủ của Tổ chức Wikimedia;
 • Tham mưu cho Giám đốc điều hành và nhân viên cao cấp, dựa vào thành tích và kinh nghiệm liên quan của thành viên Hội đồng; và
 • Trao đổi và truyền đạt các mục tiêu của Wikimedia tới cộng đồng Wikimedia và công chúng.

Thành viên Hội đồng nên duy trì tính toàn vẹn về mặt pháp lý và đạo đức của tổ chức, tuyển dụng và định hướng các thành viên mới của Hội đồng quản trị, và tạo sự đa dạng trong Hội đồng Quản trị.

Tìm hiểu thêm về vai trò của Hội đồng Quản trị trong Wikimedia Foundation Board Handbook .

Điều kiện để ứng cử

Để hội đủ điều kiện, ứng viên phải sẵn sàng và có thể hoàn thành nhiệm vụ của hội đồng quản trị và ủy ban, bao gồm cả việc tận dụng thời gian và năng lượng cần thiết để tiến hành điều tra đầy đủ các vấn đề liên quan, đưa ra những quyết định sáng suốt và tham dự các cuộc họp hội đồng thường xuyên. Các yêu cầu về tiêu chuẩn cho ứng viên cũng giống như đối với cử tri (xem yêu cầu của cử tri), với các yêu cầu bổ sung sau đây:

 • Bạn không phải là người bị kết án về một tội phạm nghiêm trọng hoặc bất kỳ tội nào liên quan đến sự gian dối hoặc lừa đảo; và
 • Bạn không bị đuổi khỏi cương vị của một tổ chức phi lợi nhuận hoặc công ty khác vì quản lý kém hoặc hành vi sai trái; và
 • Vào thời điểm đề cử hoặc bầu cử, bạn không bị cấm trên bất kỳ dự án nào của Wikimedia trong thời hạn 30 ngày hoặc lâu hơn; và
 • Nếu bạn chỉ đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện của cử tri với tư cách là một biên tập viên: lần chỉnh sửa đầu tiên của bạn phải trước ngày 1 tháng 4 năm 2015; và
 • Bạn phải tiết lộ công khai tên thật của bạn trong bài thuyết trình của bạn (vì danh tính của các thành viên Hội đồng quản trị là một phần của hồ sơ công cộng, không thể giữ một vị trí trong Hội đồng Quản trị ẩn danh hoặc dưới một bút danh); và
 • Ít nhất 18 tuổi và nằm trong độ tuổi trưởng thành hợp pháp ở nước bạn; và
 • Gửi bằng chứng xác minh của bạn tới Wikimedia Foundation (xem bên dưới).

Làm thế nào để gửi đơn ứng cử của bạn?

Nếu bạn đủ điều kiện, bạn có thể nộp hồ sơ của bạn bằng cách làm như sau:

 1. Viết một tuyên bố ngắn gọn không quá 250 ký tự (không bao gồm dấu cách) mô tả chính mình và lý do của bạn. Bản tuyên bố này sẽ được hiển thị trực tiếp tại nơi bỏ phiếu cho tất cả cử tri xem xét và sẽ được ưu tiên dịch. Bạn không được sử dụng các câu trả lời ứng viên để liên kết đến danh sách người ủng hộ hoặc các trang ủng hộ khác và không thể chạy trên một chỗ với các ứng viên khác.
 2. Viết ra hai tóm tắt ngắn gọn không quá 200 từ mô tả công việc của bạn trên các dự án Wikimedia và các công việc Wikimedia ngoại tuyến của bạn.
 3. Gửi bản tóm tắt của bạn trong khoảng thời gian từ 00:00 ngày 7 tháng 4 năm 2017 (UTC) đến 23:59 ngày 20 tháng 4 năm 2017 (UTC). Tuyên bố của bạn chỉ có thể được thay đổi trong 3 ngày sau khi gửi hoặc đến khi kết thúc thời gian đề cử vào lúc 23:59 ngày 20 tháng 4 năm 2017 (UTC), ngoại trừ sửa đổi nhỏ (ví dụ sửa đổi chính tả) hoặc bản dịch. Mọi bổ sung hoặc thay đổi nội dung được gửi sau thời hạn này sẽ được đóng dấu thời gian và được trình bày tách biệt khỏi bản tóm tắt ban đầu và sẽ chỉ được trình bày cho cử tri nếu họ được dịch ra tất cả các ngôn ngữ giống như bản tóm tắt ban đầu. Bạn nên lưu ý rằng các bản tuyên bố nộp trước đó cho phép thời gian dịch sang nhiều ngôn ngữ hơn và các bài gửi được cung cấp vào ngày đến hạn hoặc ngay trước đây có thể không được dịch sang nhiều ngôn ngữ.
  Xin lưu ý: Nhằm mục đích cho phép cử tri tham gia thảo luận với các ứng cử viên một cách nhanh chóng, các bài tuyên bố có thể được gửi đi để dịch trong vòng 48 giờ sau khi nộp. Những thay đổi của bản tuyên bố trong tương lai có thể không được dịch đầy đủ.
 4. Gửi bằng chứng danh tính của bạn tới Wikimedia Foundation trước thời điểm 23:59 ngày 20 tháng 4 năm 2017 (UTC). Bạn sẽ được một thành viên của Ủy ban Bầu cử tiếp xúc riêng với những thông tin bổ sung về việc đáp ứng yêu cầu này khi bạn liệt kê mình là một ứng cử viên.

Các ứng cử viên không đáp ứng đầy đủ về các yêu cầu cũng như thời hạn thời gian sẽ bị loại.

Gửi các giấy tờ chứng minh danh tính đến Wikimedia Foundation

Ứng cử viên cho vị trí này phải nộp bằng chứng nhận dạng và bằng chứng tuổi trưởng thành như là một điều kiện của ứng cử viên. Bằng chứng này có thể được cung cấp theo một trong những cách sau đây:

 • Bản sao hoặc bản scan giấy phép lái xe.
 • Bản sao hoặc bản scan hộ chiếu.
 • Bản sao hoặc bản scan các tài liệu chính thức khác cho biết tên thật và độ tuổi.

Chúng có thể được cung cấp cho WMF theo một trong các cách sau:

 • Qua email đến secure-info wikimedia.org
 • Qua fax đến +1 (415) 882-0495 (nếu bạn làm như vậy hãy gửi email secure-info wikimedia.org để báo trước rằng fax sẽ đến).
 • Qua đường bưu điện đến:
Wikimedia Foundation Inc.
ATTN: JAMES ALEXANDER
149 New Montgomery Street, 5th Floor
San Francisco, CA 94105
USA
 • Lưu ý rằng gửi thư thường không được khuyến khích. Các trường hợp ngoại lệ sẽ không được đưa ra nếu hồ sơ của ứng cử viên không được gửi đến văn phòng WMF trước thời hạn 23:59 ngày 20 tháng 4 năm 2017 (UTC).

Câu hỏi cho ứng viên

Cộng đồng được mời đặt câu hỏi cho các ứng cử viên trong suốt thời gian đề cử trên trang câu hỏi. Vào cuối giai đoạn đề cử, Ủy ban bầu cử sẽ đối chiếu những câu hỏi này để gom các câu hỏi tương tự lại với nhau và bạn sẽ được mời trả lời những câu hỏi đó trực tiếp trên trang wiki. Bạn được khuyến khích trả lời những câu hỏi đó càng sớm càng tốt để cho phép tạo bản dịch để các cử tri không nói tiếng Anh có thể đọc được câu trả lời của bạn.

Ủy ban đã quyết định rằng các câu hỏi sau đây sẽ được hỏi bởi vì các câu này đã được hỏi trong các cuộc bầu cử trước đây. Bạn có thể muốn suy nghĩ về câu trả lời của bạn ngay bây giờ để bạn có thể có một câu trả lời trong thời gian trả lời cho phép.

 • Tại sao bạn nghĩ rằng bạn sẽ là một ứng cử viên tốt cho một ghế trong Hội đồng Quản trị
 • Có sự liên quan nào giữa việc làm của bạn (hoặc lợi ích tài chính khác) và vị trí trên Hội đồng? Nếu có, vui lòng mô tả cách bạn có thể đảm bảo điều này không can thiệp tới vị trí bạn đang ứng cử.
 • Tôi nghĩ rằng hội đồng nên được tập trung vào: (những gì bạn tin)

Tổ chức

Mốc thời gian

 • 20 tháng 4: Hạn chót để ứng viên nộp đơn và xác minh danh tính
 • 21 tháng 4 – 1 tháng 5: Chất vấn và thảo luận giữa các ứng viên và cộng đồng
 • 1–14 tháng 5: Bỏ phiếu
 • 15–19 tháng 5: Kiểm phiếu
 • 20 tháng 5: Ngày dự kiến công bố kết quả