Các dự án Wikimedia

This page is a translated version of the page Wikimedia projects and the translation is 100% complete.
Trang tóm tắt về những cộng đồng khác nhau của Wikimedia.

Giới thiệu và thống kê

Các trang ở đây tại Meta mô tả các dự án nội dung và bao gồm, nếu thích hợp, các bảng thống kê cho các ngôn ngữ riêng

Bảng

Wikimedia Foundation vận hành mười một dự án cộng tác xây dựng nội dung mở với mục tiêu chính là phổ biến kiến tức.

Trang này chứa các liên kết đến các trang chủ của mỗi wiki trực thuộc Wikimedia. Vui lòng thêm bất kỳ wiki bị thiếu (xem Danh sách toàn bộ dự án Wikimedia , nhiều dự án dường như bị thiếu) và thêm vào bất kỳ liên kết bị thiếu nào bạn tìm thấy.

Xem một danh sách ngắn với chỉ các liên kết đến các trang chủ tại Danh sách toàn bộ dự án Wikimedia . Các danh sách được sắp xếp theo dự án và theo thứ tự bảng chữ cái theo mã ngôn ngữ.

Chú giải bảng

Để giữ cho bảng nhỏ, xin vui lòng sử dụng các chữ viết tắt.

Thảo luận chung
Trang thảo luận địa phương chính
Tin tức
Các trang tin tức địa phương, Goings-On
BQV, BQCBQV
Danh sách bảo quản viên, Biểu quyết chọn bảo quản viên
BQX
Biểu quyết xóa
Đại sứ quán / các đại sứ
Trang đại sứ / người dùng giúp giải quyết các vấn đề liên ngôn ngữ (xem danh sách tổng thể các đại sứ)
Báo chí
Phòng báo chí/thông cáo báo chí địa phương
Chất lượng
Bài viết chọn lọc/xuất sắc (FA) và Ứng viên cho bài viết chọn lọc (FAC) hoặc bất kỳ thủ tục nào bạn có để kiểm soát chất lượng
Thống kê
Các trang thống kê địa phương nếu có
Ngày thành lập
Khi dự án được bắt đầu (tốt nhất là sử dụng định dạng số không mơ hồ và trung lập về ngôn ngữ "yyyy-mm-dd", sử dụng các chữ số Hindu-Ả Rập [0123456789] mà hầu hết mọi người đều có thể đọc được)

Xem thêm: bảng đầy đủ tại trang $.

Xem thêm