ໂຄງການຂອງວິກິມີເດຍ

This page is a translated version of the page Wikimedia projects and the translation is 100% complete.
A summary of the different Wikimedia communities.

ຄຳອະທິບາຍ ແລະ ສະຖິຕິ

ໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້ຢູ່ທີ່ເມຕ້າອະທິບາຍໂຄງການເນື້ອຫາ ແລະ ລວມທັງ ຕາຕະລາງສະຖິຕິສໍາລັບແຕ່ລະພາສາ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ:

ຕາຕະລາງ

ມູນນິທິວິກິມີເດຍໃຫ້ບໍລິການສິບເອັດໂຄງການເນື້ອຫາຕາມຮູບແບບເນື້ອຫາເສລີໂດຍມີເປົ້າໝາຍຫຼັກແມ່ນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້

ໜ້ານີ້ປະກອບດ້ວຍລິ້ງໄປຫາໜ້າສູນກາງຢູ່ໃນແຕ່ລະວິກິຂອງວິກິມີເດຍ ກະ​ລຸ​ນາ​ເພີ່ມວິກິທີ່​ຂາດ​ຫາຍ​ໄປ (ເບິ່ງ Complete list of Wikimedia projects — ຫຼາຍ​ໆໂຄງການເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ຫາຍ​ໄປ​) ແລະ ​ຕື່ມ​ຂໍ້​ມູນ​ໃສ່​ໃນ​ລິ້ງ​ທີ່​ຂາດ​ຫາຍ​ໄປ​ທີ່​ທ່ານ​ຊອກ​ຫາ​

ລາຍການສັ້ນໆທີ່ມີລິ້ງໄປຫາແຕ່ລະໜ້າຫຼັກຂອງວິກິສາມາດພົບໄດ້ທີ່ Complete list of Wikimedia projects ລາຍການແມ່ນຈັດຮຽງຕາມໂຄງການ ແລະ ລຽງຕາມຕົວອັກສອນຕາມລະຫັດພາສາ

ຄຳສັບຕາຕະລາງ

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງມີຂະໜາດນ້ອຍ, ກະລຸນາໃຊ້ຕົວຫຍໍ້

ການສົນທະນາເລື່ອງທົ່ວໄປ
ວິລເລຈປ້ຳທ້ອງຖິ່ນຂອງເຈົ້າ (VP)
ຂ່າວ
ໜ້າຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ, Goings-On
ຜູ້ດູແລລະບົບ, RfA
ລາຍຊື່ຂອງຜູ້ດູແລລະບົບ, ຄຳຮ້ອງຂໍສິດການເບິ່ງແຍງລະບົບ
VfD
ຄະແນນສຽງເພື່ອສຳລັບການລົບ
ສະຖານທູດ / ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ
ໜ້າສະຖານທູດ / ຜູ້ໃຊ້ ທີ່ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາຂ້າມພາສາ (ເບິ່ງ ລາຍການເອກອັກຄະລັດຖະທູດ)
ສື່
ຫ້ອງຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ/ຂ່າວປະຊາສຳພັນ
ຄຸນນະພາບ
ບົດຄວາມແນະນຳ/ດີເລີດ (FA) ແລະ ບົດຄວາມແນະນຳຜູ້ສະໝັກ (FAC) ຫຼື ຂັ້ນຕອນໃດໆກໍ່ຕາມທີ່ທ່ານມີສຳລັບການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ
ສະຖິຕິ
ໜ້າສະຖິຕິທ້ອງຖິ່ນຖ້າມີ
ວັນທີເລີ່ມ
ເມື່ອເລີ່ມໂຄງການ (ຄວນໃຊ້ຮູບແບບຕົວເລກທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງຊັດເຈນ ແລະ ເປັນກາງ "yyyy-mm-dd", ໂດຍໃຊ້ຕົວເລກ ຮິນດູ-ອາຣັບ [0123456789] ທີ່ເກືອບທຸກຄົນສາມາດອ່ານໄດ້)

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ: ຕາຕະລາງແບບເຕັມທີ່ Special:SiteMatrix

ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ