WikiForHumanRights

This page is a translated version of the page WikiForHumanRights and the translation is 98% complete.


WikiForHumanRight2022 Campaign 1 (2).png
Header for Wiki for Human Rights 2022 Meta Page: Right to a Healthy Environment GIF
#WikiForHumanRights 2022: Right to a healthy environment

WikiForHumanRights: สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี 2022

จุดมุ่งหมายของการรณรงค์ #WikiForHumanRights คือเพื่อทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ที่อยู่บนข้อเท็จจริง และที่เป็นกลาง เกี่ยวกับ สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี ของพวกเรา สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิตามกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสหประชาชาติ แต่ยังเป็นวิธีการเชื่อมต่อเข้ากันระหว่างสิทธิมนุษยชนและวิกฤตการณ์ระดับโลกทั้งสามอย่างที่พวกเรากำลังประสบพบเจอ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ตามที่ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้เน้นชัดไว้ว่า พวกเราจำเป็นต้องคืนดีกับธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชนควรเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหา

หน้าที่ของวิกิพีเดียมีความสำคัญมากในบัดนี้ ทุกคนในทุกแห่งจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับวิถีทางที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตของพวกเขา เราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ในธรรมชาติที่ดีซึ่งน้ำที่ทุกคนใช้ดื่ม อากาศที่ทุกคนใช้หายใจ อาหารที่ทุกคนใช้กิน และทรัพยากรที่ทุกคนต้องการนั้นถือกำเนิดขึ้นมา ด้วย #WikiForHumanRights ในปีนี้ พวกเรามุ่งสนใจในนัยที่สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีจะมีต่อมนุษยชนซึ่งจำประสบต่อวิกฤตการณ์ระดับโลกทั้งสามอย่าง: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และมลพิษ

สารสนเทศมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งในความสามารถของพวกเราร่วมกันที่นอกจากจะต้องเข้าใจวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันเหล่านี้แล้ว แต่ยังจะต้องบรรเทามูลเหตุต่าง ๆ และปรับตัวสำหรับอนาคตที่สุขภาพดีสำหรับทุกคน การบรรลุผลในสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีของมนุษยชาตินั้นจะเป็นการมอบอำนาจให้แก่ผู้คนที่ได้รับผลจากภัยทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุด อาทิ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะได้มีส่วนร่วมในการวินิจฉัยสั่งการ และสามารถเข้าถึงเกราะคุ้มครองเพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน การเติมเต็มช่องว่างในหัวข้อเหล่านี้บนวิกิพีเดียจะช่วยให้สาธารณชนสามารถตัดสินใจในประเด็นหลายพันประเด็นที่จำเป็นต่อการจัดการวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ที่กำลังใกล้เข้ามา

ตามการยอมรับใหม่จากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ให้สิ่งแวดล้อมที่สะอาด สุขภาพดี และยั่งยื่นเป็นสิทธิมนุษยชน พวกเราได้เริ่มต้นโอกาสครั้งใหม่ที่จะช่วยให้ผู้คนรอบโลกเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นและเรียกร้องสิทธิของพวกเขาในสิ่งแวดล้อมที่ดี

เข้าร่วม

มีส่วนร่วมในภาษาของคุณ!

รับคำท้า

วิธีเข้ารับคำท้า!

งานกิจกรรม

เข้าร่วมงานกิจกรรมที่นำโดยชุมชน!

จัดตั้ง

นำกิจกรรม!

ถามเรา

มีคำถามถามพวกเราไหม?

Watch the WikiForHumanRights 2022 Campaign Video

หัวข้อในจุดสนใจ

สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี

 • ความสำคัญของความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศ และแนวทางของปฏิบัติการระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศ โดยเน้นสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์กลาง
 • สุขภาวะของมนุษย์ต่อหน้า ความเสียหายของสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษ โดยเน้นผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชนประการอื่น (อาทิ มลพิษและสุขภาพ สิทธิในน้ำ ฯลฯ)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพและสิทธิมนุษยชน — ทำความเข้าใจว่าสุขภาวะของมนุษย์เกี่ยวข้องอย่างไรกับระบบนิเวศทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ


วันที่สำคัญ

 • สนทนาเสมือนจริง และความช่วยเหลือให้กับผู้จัดงาน ม.ค.-มี.ค. 2565
 • เริ่มการสัมมนาผ่านเว็บ- 14 เมษายน 2565
 • วันคุ้มครองโลก- 22 เมษายน 2565
 • การประชุมสตอกโฮล์ม + 50- 2-3 มิถุนายน 2565 (ไนโรบี)
 • วันสิ่งแวดล้อมโลก- 5 มิถุนายน 2565
 • สมัครกองทุนแรปปิด (Rapid Fund); รอบแรก ธ.ค.-ม.ค. & รอบ 2 ก.พ.-เม.ย.

งานกิจกรรมที่ใกล้จะถึง

    เริ่มการสัมมนาผ่านเว็บ- 14 เมษายน 2565 เวลา 14:00 UTC

 • วัน: 14 เมษายน 2565
 • เวลา: 14:00UTC - 15:30UTC
 • สถานที่: ซูม
 • สมัครที่นี่
 • ใครที่เข้าร่วมได้?: บุคคลที่สนใจ