This page is a translated version of the page WikiForHumanRights and the translation is 49% complete.
Outdated translations are marked like this.


สารสนเทศมีหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งในความสามารถของพวกเราร่วมกันที่นอกจากจะต้องเข้าใจวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันเหล่านี้แล้ว แต่ยังจะต้องบรรเทามูลเหตุต่าง ๆ และปรับตัวสำหรับอนาคตที่สุขภาพดีสำหรับทุกคน การบรรลุผลในสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีของมนุษยชาตินั้นจะเป็นการมอบอำนาจให้แก่ผู้คนที่ได้รับผลจากภัยทางสิ่งแวดล้อมมากที่สุด อาทิ มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ที่จะได้มีส่วนร่วมในการวินิจฉัยสั่งการ และสามารถเข้าถึงเกราะคุ้มครองเพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน การเติมเต็มช่องว่างในหัวข้อเหล่านี้บนวิกิพีเดียจะช่วยให้สาธารณชนสามารถตัดสินใจในประเด็นหลายพันประเด็นที่จำเป็นต่อการจัดการวิกฤตทางสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ที่กำลังใกล้เข้ามา

Header for Wiki for Human Rights 2022 Meta Page: Right to a Healthy Environment GIF
Header for Wiki for Human Rights 2022 Meta Page: Right to a Healthy Environment GIF
#WikiForHumanRights 2023: Right to a healthy environment

WikiForHumanRights: สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี 2022

จุดมุ่งหมายของการรณรงค์ #WikiForHumanRights คือเพื่อทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน ที่อยู่บนข้อเท็จจริง และที่เป็นกลาง เกี่ยวกับ สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี ของพวกเรา สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิทธิตามกฎหมายซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยสหประชาชาติ แต่ยังเป็นวิธีการเชื่อมต่อเข้ากันระหว่างสิทธิมนุษยชนและวิกฤตการณ์ระดับโลกทั้งสามอย่างที่พวกเรากำลังประสบพบเจอ: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ และ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ตามที่ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ได้เน้นชัดไว้ว่า พวกเราจำเป็นต้องคืนดีกับธรรมชาติ และสิทธิมนุษยชนควรเป็นศูนย์กลางของการแก้ปัญหา

หน้าที่ของวิกิพีเดียมีความสำคัญมากในบัดนี้ ทุกคนในทุกแห่งจำเป็นต้องสามารถเข้าถึงสารสนเทศเกี่ยวกับวิถีทางที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อชีวิตของพวกเขา เราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณความรู้เกี่ยวกับระบบต่าง ๆ ในธรรมชาติที่ดีซึ่งน้ำที่ทุกคนใช้ดื่ม อากาศที่ทุกคนใช้หายใจ อาหารที่ทุกคนใช้กิน และทรัพยากรที่ทุกคนต้องการนั้นถือกำเนิดขึ้นมา ด้วย #WikiForHumanRights ในปีนี้ พวกเรามุ่งสนใจในนัยที่สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีจะมีต่อมนุษยชนซึ่งจำประสบต่อวิกฤตการณ์ระดับโลกทั้งสามอย่าง: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และมลพิษ

วิธีเข้ารับคำท้า!

เข้าร่วมงานกิจกรรมที่นำโดยชุมชน!

นำกิจกรรม!

มีคำถามถามพวกเราไหม?

Watch the WikiForHumanRights 2022 Campaign Video

หัวข้อในจุดสนใจ

สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี

 • ความสำคัญของความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ความยุติธรรมทางสภาพภูมิอากาศ และแนวทางของปฏิบัติการระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศ โดยเน้นสิทธิมนุษยชนเป็นศูนย์กลาง
 • สุขภาวะของมนุษย์ต่อหน้า ความเสียหายของสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษ โดยเน้นผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชนประการอื่น (อาทิ มลพิษและสุขภาพ สิทธิในน้ำ ฯลฯ)
 • ความหลากหลายทางชีวภาพและสิทธิมนุษยชน — ทำความเข้าใจว่าสุขภาวะของมนุษย์เกี่ยวข้องอย่างไรกับระบบนิเวศทางธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

The launch event on April 18 and 2023 writing contests has a special focus on pollution and toxic waste. Regional campaigns this year are each identifying knowledge and issues important to their local context.


Timelines

 • Global Campaign Activities (Content Drives such as edit-a-thons, translatathons, writing contest, photo walks etc; webinars; workshops and conferences) - April-June 2023
 • Regional office hours - January-February 2023
 • Capacity Building Sessions - February-March 2023
 • Networking Session - February-June 2023
 • International Launch Webinar - 18 April 2023
 • International Writing Contest - 15 April-15 May 2023
 • Youth Programming - February-April 2023
 • Rapid Grant Application - Cycle 7 January-March 2023 with due deadline on 30 January and Cycle 8 March-May 2023 with due deadline on 20 March 2023. Please see further details here.