ВикиЗаЧовековиПрава

This page is a translated version of the page WikiForHumanRights and the translation is 51% complete.
Outdated translations are marked like this.


WikiForHumanRight2022 Campaign 1 (2).png
Заглавие за метастраницата „Вики за човекови права“ 2022: Право на здрава животна средина GIF
#WikiForHumanRights 2022: Право на здрава животна средина

ВикиЗаЧовековиПрава: Право на здрава животна околина 2022

Походот #WikiForHumanRights има за цел да се погрижи секој да има пристапдо неутрални, фактографски и тековни информации во врска со нашето Право на здрава животна околина. Ова е законско право признаено од ООН, но и начин да ги поврземе човековите права со тројната планетарна криза со која се соочуваме: климатските промени, загадувањето и загубата на биоразновидноста. Како што нагласи Програмата а животна средина на ООН: треба да постапуваме со Мирољубивост кон природата, и решенијата треба да се сосредоточат околу човековите права.

Улогата на Википедија е важна како никогаш досега. Секој и секаде треба да има пристап до информации за тоа како климатските промени и распувањето на животната средина влијаат врз нивниот живот. Можеме да ги подобриме знаењата за здравите природни системи на кои сите се потпираме за водата што ја пиеме, воздухот што го дишеме, храната што ја јадеме и ресурсите кои ни се потребни. Со #WikiForHumanRights годинава се задржуваме на значењето на правото на здрава животна средина за човекот кој се соочува со трите преплетени планетарни кризи: климатските промени, загубата на биоразновидноста и загадувањето.

Инфорираноста игра клучна улога во нашата заедничка сопсобност да ги разбереме овие меѓусебно поврзани кризи, но и како да ги ублажиме причинителите и да се сообразиме во името здравата иднина за сите нас. Остварувајќи го човековото право на здрава животна средина ги оспособуваме најзасегнатите од еколошките штети како загадувањето, климатските промени и загубата на биоразновидноста за да ја одбраниме нашата средина, да учествуваме во носењето одлуки и да дојдеме до правда и заштита на нашите човекови права. Пополнувајќи ги празниинте на Википедија на овие теми ѝ овозможуваме на јавноста да носи иладници одлуки кои се потребни за справување со овие неодложни еколошки кризи.

Како да учествувате во предизвикот!

Учествувајте во настан на заедницата!

Предводете активност!

Имате прашања за нас?

Погледајте го видеото за походот „ВикиЗаЧовековиПрава 2022“

Теми на задршка:

Правото на здрава животна средина

 • Важноста на еколошката правда, климатската правда и човековите права во приодот кон месната, националната и меѓународната акција против климатската криза
 • Човечката благосостојба соочена со штетата врз животната средина предизвикана од загадување, со задршка на непосредното влијание врз другите човекови права (т.е. загадувањето и здравјето, правото на вода итн.)
 • Биоразновидноста и човековите права — како човечката благосостојба зависи од биоразновидноста на природниот екосистем

The launch event on April 18 and 2023 writing contests has a special focus on pollution and toxic waste. Regional campaigns this year are each identifying knowledge and issues important to their local context.


Timelines

 • Global Campaign Activities (Content Drives such as edit-a-thons, translatathons, writing contest, photo walks etc; webinars; workshops and conferences) - April-June 2023
 • Regional office hours - January-February 2023
 • Capacity Building Sessions - February-March 2023
 • Networking Session - February-June 2023
 • International Launch Webinar - 18 April 2023
 • International Writing Contest - 15 April-15 May 2023
 • Youth Programming - February-April 2023
 • Rapid Grant Application - Cycle 7 January-March 2023 with due deadline on 30 January and Cycle 8 March-May 2023 with due deadline on 20 March 2023. Please see further details here.